ODKAZY
Stejskal
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Tým CESES
Stejskal
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

PhDr. Libor Stejskal


Narozen 7. září 1977 v Liberci


Kompletní CV


E-mail:

Tel.: +420 224 491 498


Zaměstnání a profesní zkušenosti

2009-dosud

Středisko bezpečnostní politiky, Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (SBP CESES FSV UK); výzkumný pracovník a řízení projektů


2008-2009

Ministerstvo zahraničních věcí ČR; Provinční rekonstrukční tým v provincii Logar, Afghánistán; bezpečnostní expert civilního týmu


2003-2008

Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK (od roku 2004 Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK); výzkumný pracovník a řízení projektůVzdělání

2005-dosud (s přerušením)

Doktorské studium: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií, Katedra veřejné a sociální politiky; téma dizertační práce "Bezpečnost a občané v 21. století"


2005

Rigorózní zkouška (titul PhDr.)


2000-2005

Magisterské studium: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií, Katedra veřejné a sociální politiky; obor Veřejná a sociální politika; diplomová práce "Výchova a vzdělávání občanů České republiky k obraně a ochraně a příprava na krizové situace"


1996-2000

Bakalářské studium: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií; studium humanitní vzdělanosti; bakalářská práce "Drama roku 1938 v kraji mezi Lužickými horami, Krkonošemi a Českým rájem"Vybrané projekty

2008-2011

"EUSECON – A New Agenda for European Security Economics". Projekt 7. rámcového programu EU (FP7). Koordinátor DIW Berlin (German Institute for Economic Research)


2008-2009

Bezpečnostní projekty českého PRT v provincii Logar v Afghánistánu (podpora Afghánské národní policie, rekonstrukce policejních stanic, zvýšení ochrany budov veřejné správy, policejní výcvikové centrum, projekt provinční věznice atd.)


2005-2008

"Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU". Dílčí projekt CESES FSV UK zpracovávaný v rámci společného výzkumného záměru FSV UK a FF UK "Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika" (týmový projekt "Bezpečnost")


2006

"Bezpečné Česko v bezpečné Evropě". Projekt na podporu informování o EU v České republice


2004

"Strategický audit České republiky". Projekt CESES FSV UK. Zpracování kapitoly B5 – Bezpečnost


2002-2003

"Systém komplexního řízení bezpečnosti České republiky". Projekt CESES FSV UK (spolupráce na strategickém tahu)Vybrané publikace

Seznam publikací evidovaných prostřednictvím FSV UK - vstup do databáze


BALABÁN, Miloš – RAŠEK, Antonín – STEJSKAL, Libor. The extended concept of security and the Czech security practice. Central European Journal of Public Policy. 2008, roč. 2, č. 2, s. 40-67. ISSN 1802-4866


KARÁSEK, Tomáš – STEJSKAL, Libor – ANDĚL, Petr – MORAVCOVÁ, Dagmar – HRUBÝ, Zdeněk – SVOBODA, Karel. European Union in a New Security Environment. 1. vyd. Prague : Matfyzpress, 2008. 130 s. ISBN 978-80-7378-075-3


STEJSKAL, Libor. Difficulties with Sustainable Security for Europe. In European Union in a New Security Environment. 1. vyd. Prague : Matfyzpress, 2008, s. 9-14. ISBN 978-80-7378-075-3


STEJSKAL, Libor. Expert na cestách: Jeden den v životě. Respekt, 26/2008, s. 65


BALABÁN, Miloš – DUCHEK, Jan – STEJSKAL, Libor. Kapitoly o bezpečnosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2007. 254 s. ISBN 978-80-246-1440-3


STEJSKAL, Libor (ed.). Bezpečné Česko v bezpečné Evropě. 1. vyd. Praha : Úřad vlády České republiky, 2007. 152 s. ISBN 978-80-87041-17-8


STEJSKAL, Libor. Bezpečnost, její koncept a souvislosti. In Kapitoly o bezpečnosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2007, s. 10-30. ISBN 978-80-246-1440-3


STEJSKAL, Libor. Rozšiřování konceptu bezpečnosti. Praha : FSV UK, 2006. 24 s. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika, PPF-021. ISSN 1801-5999


STEJSKAL, Libor. Výchova a vzdělávání občanů České republiky k obraně a ochraně a příprava na krizové situace : současný stav a perspektivy. Vojenské rozhledy. 2005, roč. 14 (46), č. 4, s. 99-112. ISSN 1210-3292


STEJSKAL, Libor – STEJSKAL, Jan. 2003. Drama ’38: Opevnění, Češi a Němci, mobilizace na Liberecku v roce 1938. 1. vyd. Liberec : Knihy 555. ISBN 80-86660-02-8

Stejskal

PhDr. Libor Stejskal


Narozen 7. září 1977 v Liberci


Kompletní CV


E-mail:

Tel.: +420 224 491 498


Zaměstnání a profesní zkušenosti

2009-dosud

Středisko bezpečnostní politiky, Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (SBP CESES FSV UK); výzkumný pracovník a řízení projektů


2008-2009

Ministerstvo zahraničních věcí ČR; Provinční rekonstrukční tým v provincii Logar, Afghánistán; bezpečnostní expert civilního týmu


2003-2008

Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK (od roku 2004 Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK); výzkumný pracovník a řízení projektůVzdělání

2005-dosud (s přerušením)

Doktorské studium: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií, Katedra veřejné a sociální politiky; téma dizertační práce "Bezpečnost a občané v 21. století"


2005

Rigorózní zkouška (titul PhDr.)


2000-2005

Magisterské studium: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií, Katedra veřejné a sociální politiky; obor Veřejná a sociální politika; diplomová práce "Výchova a vzdělávání občanů České republiky k obraně a ochraně a příprava na krizové situace"


1996-2000

Bakalářské studium: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií; studium humanitní vzdělanosti; bakalářská práce "Drama roku 1938 v kraji mezi Lužickými horami, Krkonošemi a Českým rájem"Vybrané projekty

2008-2011

"EUSECON – A New Agenda for European Security Economics". Projekt 7. rámcového programu EU (FP7). Koordinátor DIW Berlin (German Institute for Economic Research)


2008-2009

Bezpečnostní projekty českého PRT v provincii Logar v Afghánistánu (podpora Afghánské národní policie, rekonstrukce policejních stanic, zvýšení ochrany budov veřejné správy, policejní výcvikové centrum, projekt provinční věznice atd.)


2005-2008

"Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU". Dílčí projekt CESES FSV UK zpracovávaný v rámci společného výzkumného záměru FSV UK a FF UK "Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika" (týmový projekt "Bezpečnost")


2006

"Bezpečné Česko v bezpečné Evropě". Projekt na podporu informování o EU v České republice


2004

"Strategický audit České republiky". Projekt CESES FSV UK. Zpracování kapitoly B5 – Bezpečnost


2002-2003

"Systém komplexního řízení bezpečnosti České republiky". Projekt CESES FSV UK (spolupráce na strategickém tahu)Vybrané publikace

Seznam publikací evidovaných prostřednictvím FSV UK - vstup do databáze


BALABÁN, Miloš – RAŠEK, Antonín – STEJSKAL, Libor. The extended concept of security and the Czech security practice. Central European Journal of Public Policy. 2008, roč. 2, č. 2, s. 40-67. ISSN 1802-4866


KARÁSEK, Tomáš – STEJSKAL, Libor – ANDĚL, Petr – MORAVCOVÁ, Dagmar – HRUBÝ, Zdeněk – SVOBODA, Karel. European Union in a New Security Environment. 1. vyd. Prague : Matfyzpress, 2008. 130 s. ISBN 978-80-7378-075-3


STEJSKAL, Libor. Difficulties with Sustainable Security for Europe. In European Union in a New Security Environment. 1. vyd. Prague : Matfyzpress, 2008, s. 9-14. ISBN 978-80-7378-075-3


STEJSKAL, Libor. Expert na cestách: Jeden den v životě. Respekt, 26/2008, s. 65


BALABÁN, Miloš – DUCHEK, Jan – STEJSKAL, Libor. Kapitoly o bezpečnosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2007. 254 s. ISBN 978-80-246-1440-3


STEJSKAL, Libor (ed.). Bezpečné Česko v bezpečné Evropě. 1. vyd. Praha : Úřad vlády České republiky, 2007. 152 s. ISBN 978-80-87041-17-8


STEJSKAL, Libor. Bezpečnost, její koncept a souvislosti. In Kapitoly o bezpečnosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2007, s. 10-30. ISBN 978-80-246-1440-3


STEJSKAL, Libor. Rozšiřování konceptu bezpečnosti. Praha : FSV UK, 2006. 24 s. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika, PPF-021. ISSN 1801-5999


STEJSKAL, Libor. Výchova a vzdělávání občanů České republiky k obraně a ochraně a příprava na krizové situace : současný stav a perspektivy. Vojenské rozhledy. 2005, roč. 14 (46), č. 4, s. 99-112. ISSN 1210-3292


STEJSKAL, Libor – STEJSKAL, Jan. 2003. Drama ’38: Opevnění, Češi a Němci, mobilizace na Liberecku v roce 1938. 1. vyd. Liberec : Knihy 555. ISBN 80-86660-02-8