ODKAZY
Vávra
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Tým CESES
Vávra
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

PhDr. Martin Vávra

+420 607 165 806


Vzdělání

od roku 2005 - Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Doktorské studium oboru sociologie


2007 - Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

PhDr. - sociologie


2005 - Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Mgr. – sociologiePracovní zkušenosti

od roku 2006 - CESES FSV UK, Praha

výzkumný pracovník


od roku 2005- Sociologický ústav AVČR

odborný pracovníkOdborné zaměření

hodnoty ve společnosti, sociální soudržnost, management sociologických dat, sociologie právaJazyky

  • angličtinaProjekty

  • 2006 - 2010 Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání negativních dopadů sociální diferenciace v ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Bibliografie


  • VÁVRA, Martin. Diskurz a diskurzivní analýza v sociologii. In Soudobá sociologie. II, (Teorie sociálního jednání a sociální struktury). 1. vyd. Praha : Karolinum, 2008, s. 204-221. ISBN 978-80-246-1413-7.


  • VÁVRA, Martin. Value portrait of Central Europe. In The individual and the process of socialisation in the environment of current society. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2008, s. 45-64. ISBN 978-80-7378-072-2.


  • Vávra, M. 2006. "Nesnáze s měřením postojů". SDA Info VIII (1): 9-12.

  • Vávra, Martin. Tři přístupy k analýze diskurzu - neslučitelnost nebo možnost syntézy?. In Tichý, Radek (ed.). Miscellanea Sociologica 2006. 1. vyd. Praha : Fakulta sociálních věd UK, 2006, s. 49-65. ISBN

  • Marková, Jana - Vávra, Martin. Instituce. In Frič, Pavol a kol. (ed.). In: Česká soda v Evropské unii : scénáře strategického chování ČR v EU. 1. vyd. Praha : G plus G, 2004, s. 77-113. ISBN 80-86103-74-9.


Seznam publikací evidovaných prostřednictvím FSV UK - vstup do databázeVávra

PhDr. Martin Vávra

+420 607 165 806


Vzdělání

od roku 2005 - Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Doktorské studium oboru sociologie


2007 - Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

PhDr. - sociologie


2005 - Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Mgr. – sociologiePracovní zkušenosti

od roku 2006 - CESES FSV UK, Praha

výzkumný pracovník


od roku 2005- Sociologický ústav AVČR

odborný pracovníkOdborné zaměření

hodnoty ve společnosti, sociální soudržnost, management sociologických dat, sociologie právaJazykyProjekty


BibliografieSeznam publikací evidovaných prostřednictvím FSV UK - vstup do databáze