ODKAZY
Veselý
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Tým CESES
Veselý
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.


E-mail:

Tel.: +420 224 491 496
Odborné zaměření

Policy analysis; obecná metodologie sociálních věd; metodologie vymezení veřejněpolitických problémů; sociologie vzdělání, vzdělávací politika, lidský a sociální kapitál.


Vzdělání

 • 2016 – Profesor v oboru veřejná a sociální politika, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (FSV UK)

 • 2010 – Docent v oboru veřejná a sociální politika, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (FSV UK)

 • 2003 – PhD. veřejná a sociální politika, FSV UK

 • 2003 – PhDr. veřejná a sociální politika, FSV UK

 • 1999 – Mgr. veřejná a sociální politika,  FSV UK

 • 1997 – Bc. sociologie a sociální politika, FSV UK


Zahraniční stáže

 • 2014 – Oslo (Norsko) – týdenní studijní pobyt, organizovaný ve spolupráci s norským ministerstvem školství

 • 2012 – Toronto (Kanada) – týdenní studijní pobyt, organizovaný OISE (Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto)

 • 2011 – Jyväskylä (Finsko) – týdenní studijní pobyt organizovaný Institute for Educational Leadership, University of Jyväskylä

 • 2007 – University of Twente (Nizozemí); třítýdenní pracovní a studijní pobyt

 • 2006 – University of Cyprus; Theory-Driven Evaluation and Intervention Studies in the Social Sciences; desetidenní worskhop v kvantitativních metodách v rámci programu European Science Foundation Quantitative Methods in the Social Sciences (QMSS);

 • 2003 – 2004  – University of California, Berkeley (USA), roční postdoktorská stáž

 • 1998 – Tilburg (Nizozemí) – semestrální specializační kurz v sociologii zakončený certifikátem

 • 1996 – Leuven (Belgie) – semestrální kurz Social Security in Europe zakončený certifikátem


Zaměstnání

 • 05/2001 – doposud: výzkumný pracovník Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK

 • 01/2005 – doposud: akademický pracovník na katedře veřejné a sociální politiky FSV UK

 • 01/2006 – 02/2008: vědecký pracovník v oddělení sociologie vzdělání a stratifikace Sociologického ústavu Akademie věd ČR


Funkce FSV UK

 • Od 1.5. 2018 – vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie

 • Od 28.2. 2018 – člen Vědecké rady Univerzity Karlovy

 • Od 2.1. 2018 – člen oborové rady Pedagogika

 • 2009 – 2018 – vedoucí katedry veřejné a sociální politiky

 • 2009 – 2018 zástupce ředitele Institutu sociologických studií

 • 1.1. 2009 – 31.12. 2014 zástupce FSV UK v Radě vysokých škol

 • Od 2011 – Člen oborové rady oboru Veřejná a sociální politika

 • Od 2014 –2016 zástupce Univerzity Karlovy v řídícím výboru Programme on Institutional Management in Higher Education (IMHE), OECD

 • 2017 – 2018 zástupce UK v Akademickém poradním výboru Aliance Společnost 4.0


Účast na řešení grantů a dalších projektů

Trvání a název projektu, zadavatel

Role v projektu

od 1/2019 – Individuální a kontextuální prediktory postojů k nástrojům veřejných politik, Grantová agentura České republiky (19-02986S)

Hlavní řešitel

1/2016 – 12/2017 – Využití výsledků sociálně-vědního výzkumu při analytické činnosti vstupující do rozhodování a strategického řízení veřejné správy, Technologická agentura České republiky

Hlavní řešitel

1/2012 – 12/2014 – Analytici politiky v ústřední státní správě České republiky: praktiky, profesní hodnoty a identita, Grantová agentura České republiky P404/12/0725

Hlavní řešitel

1/2008-12/2009 – grant UC Berkeley „Social Determinants of Mental Health“

Vedoucí projektu

1/2009-6/2011 – grant „Od praxe k teorii a zpět: inovace magisterského a doktorského studijního oboru Veřejná a sociální politika“ v rámci projektu Operační program Praha – Adaptabilita (CZ.2.17/3.1.00/31197)

Člen týmu, analytik vzdělávacích potřeb a tvůrce nových studijních pomůcek; inovace stávajících předmětů


1/2005-12/2011 – Výzkumný záměr FSV UK „Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika“

Vedoucí týmového projektu "Metody a metodologie analýzy a tvorby strategií a veřejných politik"      

5/2008 - 2009 – Pracovní skupina náměstka ministra školství „Analýza stavu naplnění cílů stanovených v Národním programu rozvoje vzdělávání a navržení priorit a opatření pro další období“

Člen týmu

4/2007-9/2007 – Veřejná zakázka Magistrátu hl. města Prahy „Soulad oborové struktury pražských středních a vyšších odborných škol s regionálními specifiky hl. m. Prahy“

Vedoucí projektu

1/2004 – 12/2009 – grant „Nerovnosti v šancích na vzdělání: jejich rozsah, zdroje, sociální a ekonomické důsledky, strategie řešení“ – MPSV

Člen týmu a spoluautor publikací


8/2006-12/2006 – „Technical assistance in preparing second European Quality of Life Survey” – The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

Člen týmu připravující metodologii sběru srovnávacího výběrového šetření EU-25


2005 – „Zmapování podpory začínajících pracovníků výzkumu (do 35 let) v ČR“ – Úřad vlády České republiky

Vedoucí týmu a hlavní autor analytické studie


1/2003 – 12/2006 grant „Ekonomické, sociální a kulturní zdroje vzdělanostních nerovností a determinanty životního úspěchu - GA ČR“

Člen týmu a spoluautor publikací


2003 – „Human Development Report. Czech Republic“ – United Nations Development Programme (UNDP)

Člen týmu a spoluautor publikací


2001 – „Národní program orientovaného výzkumu“ – Technologické centrum AV ČR

Externí expert panelu Lidské zdroje pro VaV


2002 – 2003 – „Uplatnění absolventů VŠCHT na trhu práce“ - VŠCHT

Konceptor projektu a výzkumník


1997 – program „Reforma odborného školství v ČR“ - Phare - VET

Člen analytického týmu a překladatel

1/1996-12/1999 - Rozhodování, financování a komunikace ve veřejné politice – GA ČR

Člen týmu, asistent výzkumu a  spoluautor publikací
Bibliografie

VÝBĚR NEDÁVNÝCH PUBLIKACÍ

Veselý, Arnošt. (2018). Design veřejných politik: kritický přehled přístupů. Acta Politologica 10(3):98–113.

Veselý, Arnošt, František Ochrana, a Martin Nekola. 2018. When Evidence is not Taken for Granted: The Use and Perception of “Evidence” in the Czech Republic Ministries. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy 11(2):219–34.

Veselý, Arnošt. (2017). Problem delimitation in policy formulation. In Michael Howlett & Ishani Mukherjee (Eds.), Handbook of Policy Formulation (pp. 81-95). Cheltenham: Edward Elgar.

Veselý, Arnošt. (2017). Policy Analysis in the Central Government In Marleen Brans, Iris Geva-May, & Michael Howlett (Eds.), Handbook of Comparative Policy Analysis (pp. 103-117). New York: Routledge.

Veselý A. (2017) Policy advice as policy work: a conceptual framework for multi-level analysis. Policy Sciences 50(1): 139–154.

Veselý, A., Nekola, M., & Hejzlarová, E. (Eds.). (2016). Policy Analysis in the Czech Republic. Bristol: Policy Press.

Veselý, A., Kohoutek, J., & Štech, S. (2016). New Public Management in Czech education: From the Side Road to the Highway? In H. M. Gunter, E. Grimaldi, D. Hall, & R. Serpieri (Eds.), New Public Management and the Reform of Education: European lessons for policy and practice. London: Routledge.

Veselý, A., Wellstead, A., & Evans, B. (2014). Comparing sub-national policy workers in Canada and the Czech Republic: Who are they, what do they do, and why does it matter? Policy and Society, 33(2), 103-115.

Evans, B., & Veselý, A. (2014). Contemporary policy work in subnational governments and NGOs: Comparing evidence from Australia, Canada and the Czech Republic. Policy and Society, 33(2), 77-87.

Veselý, A. (2013). Accountability in Central and Eastern Europe: Concept and Reality. International Review of Administrative Sciences, 79(2), 310-330.

Veselý, A. (2013). Externalization of policy advice: Theory, methodology and evidence. Policy and Society, 32(3), 199–209.Veselý

Prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.


E-mail:

Tel.: +420 224 491 496
Odborné zaměření

Policy analysis; obecná metodologie sociálních věd; metodologie vymezení veřejněpolitických problémů; sociologie vzdělání, vzdělávací politika, lidský a sociální kapitál.


Vzdělání


Zahraniční stáže


Zaměstnání


Funkce FSV UK


Účast na řešení grantů a dalších projektů

Trvání a název projektu, zadavatel

Role v projektu

od 1/2019 – Individuální a kontextuální prediktory postojů k nástrojům veřejných politik, Grantová agentura České republiky (19-02986S)

Hlavní řešitel

1/2016 – 12/2017 – Využití výsledků sociálně-vědního výzkumu při analytické činnosti vstupující do rozhodování a strategického řízení veřejné správy, Technologická agentura České republiky

Hlavní řešitel

1/2012 – 12/2014 – Analytici politiky v ústřední státní správě České republiky: praktiky, profesní hodnoty a identita, Grantová agentura České republiky P404/12/0725

Hlavní řešitel

1/2008-12/2009 – grant UC Berkeley „Social Determinants of Mental Health“

Vedoucí projektu

1/2009-6/2011 – grant „Od praxe k teorii a zpět: inovace magisterského a doktorského studijního oboru Veřejná a sociální politika“ v rámci projektu Operační program Praha – Adaptabilita (CZ.2.17/3.1.00/31197)

Člen týmu, analytik vzdělávacích potřeb a tvůrce nových studijních pomůcek; inovace stávajících předmětů


1/2005-12/2011 – Výzkumný záměr FSV UK „Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika“

Vedoucí týmového projektu "Metody a metodologie analýzy a tvorby strategií a veřejných politik"      

5/2008 - 2009 – Pracovní skupina náměstka ministra školství „Analýza stavu naplnění cílů stanovených v Národním programu rozvoje vzdělávání a navržení priorit a opatření pro další období“

Člen týmu

4/2007-9/2007 – Veřejná zakázka Magistrátu hl. města Prahy „Soulad oborové struktury pražských středních a vyšších odborných škol s regionálními specifiky hl. m. Prahy“

Vedoucí projektu

1/2004 – 12/2009 – grant „Nerovnosti v šancích na vzdělání: jejich rozsah, zdroje, sociální a ekonomické důsledky, strategie řešení“ – MPSV

Člen týmu a spoluautor publikací


8/2006-12/2006 – „Technical assistance in preparing second European Quality of Life Survey” – The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

Člen týmu připravující metodologii sběru srovnávacího výběrového šetření EU-25


2005 – „Zmapování podpory začínajících pracovníků výzkumu (do 35 let) v ČR“ – Úřad vlády České republiky

Vedoucí týmu a hlavní autor analytické studie


1/2003 – 12/2006 grant „Ekonomické, sociální a kulturní zdroje vzdělanostních nerovností a determinanty životního úspěchu - GA ČR“

Člen týmu a spoluautor publikací


2003 – „Human Development Report. Czech Republic“ – United Nations Development Programme (UNDP)

Člen týmu a spoluautor publikací


2001 – „Národní program orientovaného výzkumu“ – Technologické centrum AV ČR

Externí expert panelu Lidské zdroje pro VaV


2002 – 2003 – „Uplatnění absolventů VŠCHT na trhu práce“ - VŠCHT

Konceptor projektu a výzkumník


1997 – program „Reforma odborného školství v ČR“ - Phare - VET

Člen analytického týmu a překladatel

1/1996-12/1999 - Rozhodování, financování a komunikace ve veřejné politice – GA ČR

Člen týmu, asistent výzkumu a  spoluautor publikací
Bibliografie

VÝBĚR NEDÁVNÝCH PUBLIKACÍ

Veselý, Arnošt. (2018). Design veřejných politik: kritický přehled přístupů. Acta Politologica 10(3):98–113.

Veselý, Arnošt, František Ochrana, a Martin Nekola. 2018. When Evidence is not Taken for Granted: The Use and Perception of “Evidence” in the Czech Republic Ministries. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy 11(2):219–34.

Veselý, Arnošt. (2017). Problem delimitation in policy formulation. In Michael Howlett & Ishani Mukherjee (Eds.), Handbook of Policy Formulation (pp. 81-95). Cheltenham: Edward Elgar.

Veselý, Arnošt. (2017). Policy Analysis in the Central Government In Marleen Brans, Iris Geva-May, & Michael Howlett (Eds.), Handbook of Comparative Policy Analysis (pp. 103-117). New York: Routledge.

Veselý A. (2017) Policy advice as policy work: a conceptual framework for multi-level analysis. Policy Sciences 50(1): 139–154.

Veselý, A., Nekola, M., & Hejzlarová, E. (Eds.). (2016). Policy Analysis in the Czech Republic. Bristol: Policy Press.

Veselý, A., Kohoutek, J., & Štech, S. (2016). New Public Management in Czech education: From the Side Road to the Highway? In H. M. Gunter, E. Grimaldi, D. Hall, & R. Serpieri (Eds.), New Public Management and the Reform of Education: European lessons for policy and practice. London: Routledge.

Veselý, A., Wellstead, A., & Evans, B. (2014). Comparing sub-national policy workers in Canada and the Czech Republic: Who are they, what do they do, and why does it matter? Policy and Society, 33(2), 103-115.

Evans, B., & Veselý, A. (2014). Contemporary policy work in subnational governments and NGOs: Comparing evidence from Australia, Canada and the Czech Republic. Policy and Society, 33(2), 77-87.

Veselý, A. (2013). Accountability in Central and Eastern Europe: Concept and Reality. International Review of Administrative Sciences, 79(2), 310-330.

Veselý, A. (2013). Externalization of policy advice: Theory, methodology and evidence. Policy and Society, 32(3), 199–209.