ODKAZY
Veselý
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Tým CESES
Veselý
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.


E-mail:

Tel.: +420 224 491 496


http://vesely.rubicus.com/


Odborné zaměření

Policy analysis; obecná metodologie sociálních věd; metodologie vymezení veřejněpolitických problémů; sociologie vzdělání, vzdělávací politika, lidský a sociální kapitál.


Vzdělání

 • 2010 – Docent v oboru veřejná a sociální politika, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (FSV UK)

 • 2003 – PhD. veřejná a sociální politika, FSV UK

 • 2003 – PhDr. veřejná a sociální politika, FSV UK

 • 1999 – Mgr. veřejná a sociální politika,  FSV UK

 • 1997 – Bc. sociologie a sociální politika, FSV UK


Zahraniční stáže

 • 2007 – University of Twente (Nizozemí); třítýdenní pracovní a studijní pobyt

 • 2006 – University of Cyprus; Theory-Driven Evaluation and Intervention Studies in the Social Sciences; desetidenní worskhop v kvantitativních metodách v rámci programu European Science Foundation Quantitative Methods in the Social Sciences (QMSS);

 • 2003 – 2004  – University of California, Berkeley (USA), roční postdoktorská stáž

 • 1998 – Tilburg (Nizozemí) – semestrální specializační kurz v sociologii zakončený certifikátem

 • 1996 – Leuven (Belgie) – semestrální kurz Social Security in Europe zakončený certifikátem


Zaměstnání

 • 05/2001 – doposud: výzkumný pracovník Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK;

 • 01/2005 – doposud: odborný asistent na katedře veřejné a sociální politiky FSV UK;

 • 01/2006 – 02/2008: vědecký pracovník v oddělení sociologie vzdělání a stratifikace Sociologického ústavu Akademie věd ČR


Funkce FSV UK

 • Od 1.1. 2009 – vedoucí katedry veřejné a sociální politiky;

 • Od 1.1. 2009 – zástupce FSV UK v Radě vysokých škol;

 • Od 8.4. 2009 – zástupce ředitele Institutu sociologických studií.


Účast na řešení grantů a dalších projektů

Trvání a název projektu, zadavatel

Role v projektu

1/2008-12/2009 – grant UC Berkeley „Social Determinants of Mental Health“

Vedoucí projektu

1/2009-6/2011 – grant „Od praxe k teorii a zpět: inovace magisterského a doktorského studijního oboru Veřejná a sociální politika“ v rámci projektu Operační program Praha – Adaptabilita (CZ.2.17/3.1.00/31197)

Člen týmu, analytik vzdělávacích potřeb a tvůrce nových studijních pomůcek; inovace stávajících předmětů


1/2005-12/2011 – Výzkumný záměr FSV UK „Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika“

Vedoucí týmového projektu "Metody a metodologie analýzy a tvorby strategií a veřejných politik"      

5/2008 - 2009 – Pracovní skupina náměstka ministra školství „Analýza stavu naplnění cílů stanovených v Národním programu rozvoje vzdělávání a navržení priorit a opatření pro další období“

Člen týmu

4/2007-9/2007 – Veřejná zakázka Magistrátu hl. města Prahy „Soulad oborové struktury pražských středních a vyšších odborných škol s regionálními specifiky hl. m. Prahy“

Vedoucí projektu

1/2004 – 12/2009 – grant „Nerovnosti v šancích na vzdělání: jejich rozsah, zdroje, sociální a ekonomické důsledky, strategie řešení“ – MPSV

Člen týmu a spoluautor publikací


8/2006-12/2006 – „Technical assistance in preparing second European Quality of Life Survey” – The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

Člen týmu připravující metodologii sběru srovnávacího výběrového šetření EU-25


2005 – „Zmapování podpory začínajících pracovníků výzkumu (do 35 let) v ČR“ – Úřad vlády České republiky

Vedoucí týmu a hlavní autor analytické studie


1/2003 – 12/2006 grant „Ekonomické, sociální a kulturní zdroje vzdělanostních nerovností a determinanty životního úspěchu - GA ČR“

Člen týmu a spoluautor publikací


2003 – „Human Development Report. Czech Republic“ – United Nations Development Programme (UNDP)

Člen týmu a spoluautor publikací


2001 – „Národní program orientovaného výzkumu“ – Technologické centrum AV ČR

Externí expert panelu Lidské zdroje pro VaV


2002 – 2003 – „Uplatnění absolventů VŠCHT na trhu práce“ - VŠCHT

Konceptor projektu a výzkumník


1997 – program „Reforma odborného školství v ČR“ - Phare - VET

Člen analytického týmu a překladatel

1/1996-12/1999 - Rozhodování, financování a komunikace ve veřejné politice – GA ČR

Člen týmu, asistent výzkumu a  spoluautor publikací

Bibliografie

Seznam publikací evidovaných prostřednictvím FSV UK - vstup do databáze


Vybrané publikace

A. Vědecké monografie

A1 – Monografie

1. VESELÝ, ARNOŠT. V tisku. Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice. Praha: Karolinum.

2. VESELÝ, ARNOŠT. 2005. Vymezení problému ve veřejné politice. Metody a metodologie strukturace, definice, modelování a formulace problému. Praha: CESES FSV UK. 48 s. Studie CESES. ISBN 801-1640.

3. VESELÝ, ARNOŠT — DRHOVÁ, ZUZANA — NACHTMANNOVÁ, MARTA. 2005. Veřejná politika a proces její tvorby: Co je "policy" a jak vzniká. Praha: CESES FSV UK. 43 s. Studie CESES. 8. ISBN 1801-1640.

4. VESELÝ, ARNOŠT — MARKOVÁ, JANA — KALOUS, JAROSLAV. 2004. Kultivace vědění v klíčový faktor produkce. Praha: CESES FSV UK. 67 s. Studie CESES.

5. VESELÝ, ARNOŠT. 2003. Knowledge-Driven Development. Conceptual Framework and Its Application to the Czech Republic. Praha: CESES FSV UK. 124 s. ISBN 80-239-1749-3.


A2 – Editované knihy

1. VESELÝ, ARNOŠT — NEKOLA, MARTIN. (Eds.)  2007. Analýza a tvorba veřejné politiky: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. 407 s. ISBN 978-80-86429-75-5, s. 407

2. KALOUS, JAROSLAV — ŠTOČEK, JIŘÍ — VESELÝ, ARNOŠT. (Eds.)  2007. Educational policy studies in the Czech Republic. Plzeň: Aleš Čeněk. 143 s. ISBN ISBN 978-80-7380-024-6, s. 143

3. KALOUS, JAROSLAV — VESELÝ, ARNOŠT. (Eds.)  2006. Vybrané problémy vzdělávací politiky. Praha: Karolinum. 159 s. ISBN 80-246-1262-3, s. 159

4. KALOUS, JAROSLAV — VESELÝ, ARNOŠT. (Eds.)  2006. Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha: Karolinum. 172 s. ISBN 80-246-1260-7, s. 172

5. KALOUS, JAROSLAV — VESELÝ, ARNOŠT. (Eds.)  2006. Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. Praha: Karolinum. 181 s. ISBN ISBN 80-246-1261-5, s. 181


B. Kapitoly v monografiích

1. VESELÝ, ARNOŠT. 2008. Where Does Social Capital Come From? In LEWANDOWSKI, JOSEPH D. — ZNOJ, MILAN  (Eds.) Trust and Transitions, Social Capital in a Changing World. Cambridge: Cambridge Scholars Press. s. 183-212. ISBN 9781847189059.

2. VESELÝ, ARNOŠT. 2008. Společnost vědění. In ŠUBRT, JIŘÍ  (Eds.) Soudobá sociologie III. (Diagnózy soudobých společností). . Praha: Karolinum. s. 64-84. ISBN 978-80-246-1486-1.

3. VESELÝ, ARNOŠT — OČVÁR, LADISLAV. 2008. Research and Evaluation. In SCHEFFLER, RICHARD — POTŮČEK, MARTIN  (Eds.) Mental Health Care Reform in the Czech and Slovak Republics, 1989 to the Present. Praha: Karolinum. s. 225-250. ISBN 978-80-246-1466-3.

4. VESELÝ, ARNOŠT. 2008. Zdroje a kapitály. In POTŮČEK, MARTIN — MUSIL, JIŘÍ — MAŠKOVÁ, MIROSLAVA (Eds.) Strategické volby pro Českou republiku. Teoretická východiska. Praha: SLON. s. 195-213. ISBN 978-80-86429-86-1.

5. VESELÝ, ARNOŠT. 2008. Approaches to Analysis and Explanation of Social Change. Using Intergenerational Longitudinal Research Design to Link Individual and Societal Change. In ŠČASNÝ, MILAN — BRAUN KOHLOVÁ, MARKÉTA (Eds.) Modelling of Consumer Behaviour and Wealth Distribution. Praha: Matfyzpress. s. 43-56. ISBN 978-80-7378-039-9.

6. VESELÝ, ARNOŠT — PATEROVÁ, HANA — NEKOLA, MARTIN. 2007. "Vědění pro politiku": praktické přístupy k analýze a tvorbě politik. In VESELÝ, ARNOŠT — NEKOLA, MARTIN  (Eds.) Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. s. 42-66. ISBN 978-80-86429-75-5.

7. VESELÝ, ARNOŠT. 2007. Veřejná politika. In VESELÝ, ARNOŠT — NEKOLA, MARTIN  (Eds.) Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. s. 13-41. ISBN 978-80-86429-75-5.

8. NEKOLA, MARTIN — VESELÝ, ARNOŠT. 2007. Sběr a analýza dat. In VESELÝ, ARNOŠT — NEKOLA, MARTIN  (Eds.) Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. s. 157-190. ISBN 978-80-86429-75-5.

9. DRHOVÁ, ZUZANA — VESELÝ, ARNOŠT. 2007. Identifikace variant řešení veřejněpolitických problémů. In VESELÝ, ARNOŠT — NEKOLA, MARTIN  (Eds.) Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. s. 253-272. ISBN 978-80-86429-75-5.

10. NACHTMANNOVÁ, MARTA — VESELÝ, ARNOŠT. 2007. Klíčové dovednosti analytika veřejné politiky. In VESELÝ, ARNOŠT — NEKOLA, MARTIN  (Eds.) Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. s. 87-120. ISBN 978-80-86429-75-5.

11. NEKOLA, MARTIN — VESELÝ, ARNOŠT — OCHRANA, FRANTIŠEK. 2007. Metody a metodologie v analýze a tvorbě veřejných politik. In VESELÝ, ARNOŠT — NEKOLA, MARTIN  (Eds.) Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. s. 141-156. ISBN 978-80-86429-75-5.

12. VESELÝ, ARNOŠT. 2007. Analýza a vymezení problému. In VESELÝ, ARNOŠT — NEKOLA, MARTIN  (Eds.) Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. s. 191-234. ISBN 978-80-86429-75-5.

13. VESELÝ, ARNOŠT — DRHOVÁ, ZUZANA — NACHTMANNOVÁ, MARTA. 2007. "Vědění o politice": teoretické poznatky o tvorbě veřejných politik. In VESELÝ, ARNOŠT — NEKOLA, MARTIN  (Eds.) Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. s. 42-66. ISBN 978-80-86429-75-5.

14. VESELÝ, ARNOŠT — KALOUS, JAROSLAV — NOVÁČEK, PAVEL. 2007. Prognózování veřejných politik In VESELÝ, ARNOŠT — NEKOLA, MARTIN  (Eds.) Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. s. 273-290. ISBN 978-80-86429-75-5.

15. PATEROVÁ, HANA — VESELÝ, ARNOŠT — KALOUS, JAROSLAV — NEKOLA, MARTIN. 2007. Přijetí a implementace veřejné politiky. In VESELÝ, ARNOŠT — NEKOLA, MARTIN  (Eds.) Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. s. 311-336. ISBN 978-80-86429-75-5.

16. VESELÝ, ARNOŠT. 2007. Approaches to analysis and making of educational policy. In KALOUS, JAROSLAV — ŠTOČEK, JIŘÍ — VESELÝ, ARNOŠT  (Eds.) Educational policy as scientific discipline. Plzeň: Aleš Čeněk. s. 13-28. ISBN ISBN 978-80-7380-024-6.

17. VESELÝ, ARNOŠT — KALOUS, JAROSLAV. 2007. Approaches to analysis and making of educational policy. In KALOUS, JAROSLAV — ŠTOČEK, JIŘÍ — VESELÝ, ARNOŠT  (Eds.) Educational policy studies in the Czech Republic. Plzeň: Aleš Čeněk. s. 29-40. ISBN 978-80-7380-024-6.

18. VESELÝ, ARNOŠT. 2006. Kdo a proč končí v učňovských oborech. In MATĚJŮ, PETR — STRAKOVÁ, JANA  (Eds.) (Ne)rovné šance na vzdělání. Praha: ACADEMIA. s. 247-281. ISBN 80-200-1400-4.

19. KALOUS, JAROSLAV — VESELÝ, ARNOŠT. 2006. The National Context of Tertiary Education. In ŠEBKOVÁ, HELENA  (Eds.) Tertiary Education in the Czech Republic. Country Background Report for OECD Thematic Review of Tertiary Education. Praha: Centre for Higher Education Studies. s. 15-18. ISBN 80-86302-37-7.

20. VESELÝ, ARNOŠT. 2006. Vzdělávací politika jako vědní obor. In KALOUS, JAROSLAV — VESELÝ, ARNOŠT  (Eds.) Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha: Karolinum. s. 7-22. ISBN 80-246-1260-7.

21. VESELÝ, ARNOŠT — KALOUS, JAROSLAV. 2006. Přístupy k analýze a tvorbě vzdělávací politiky. In KALOUS, JAROSLAV — VESELÝ, ARNOŠT  (Eds.) Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha: Karolinum. s. 23-32. ISBN 80-246-1260-7.

22. KALOUS, JAROSLAV — VESELÝ, ARNOŠT. 2006. Transformace české společnosti a výzvy společnosti vědění. In KALOUS, JAROSLAV — VESELÝ, ARNOŠT  (Eds.) Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. Praha: Karolinum. s. 23-32. ISBN ISBN 80-246-1261-5.

23. VESELÝ, ARNOŠT — MAREŠ, PETR — SEDLÁČKOVÁ, MARKÉTA — SIROVÁTKA, TOMÁŠ et al. 2006. The national debate on social capital. In POTŮČEK, MARTIN  (Eds.) Literature Review on Civil Society, Citizenship and Civic Participation in the Czech Republic. Praha: CESES FSV UK. s. 9-17. ISBN 1801-1659.

24. VESELÝ, ARNOŠT. 2006. Lidský, sociální a kulturní kapitál. In KALOUS, JAROSLAV — VESELÝ, ARNOŠT  (Eds.) Vybrané problémy vzdělávací politiky. Praha: Karolinum. s. 7-24. ISBN 80-246-1262-3.

25. VESELÝ, ARNOŠT. 2005. Vzdělávací politika. In POTŮČEK, MARTIN  (Eds.) Veřejná politika. Praha: SLON. s. 283-314. ISBN 80-86429-50-4.

26. VESELÝ, ARNOŠT. 2005. Vzdělávání, výzkum a vývoj, informatizace. In POTŮČEK, M.  (Eds.) Jak jsme na tom. A co dále? (Strategický audit ČR). Praha: SLON. s. 37-57.

27. VESELÝ, ARNOŠT. 2004. Governance as Multidimensional Concept. In POTŮČEK, MARTIN — VESELÝ, ARNOŠT — NEKOLA, MARTIN  (Eds.) Understanding Governance: Theory, Measurement and Practice. Praha: CESES FSV UK. s. 11-23.

28. VESELÝ, ARNOŠT. 2004. Budování společnosti a ekonomiky tažené věděním. In RAŠEK, ANTONÍN  (Eds.) Strategické tahy pro Českou republiku. Praha: FSV UK. s. 24-57.

29. VESELÝ, ARNOŠT — MARKOVÁ, JANA — KALOUS, JAROSLAV. 2003. Kultivace vědění v klíčový faktor produkce. In POTŮČEK, MARTIN  (Eds.) Putování českou budoucností. Praha: Gutenberg. s. 84-118. ISBN 80-86349-09-8.

30. VESELÝ, ARNOŠT — KALOUS, JAROSLAV. 2003. Vzdělávací systém a kompetence. In  (Eds.) Zpráva o lidském rozvoji. Česká republika 2003. Praha: MJF. s. 37-44. ISBN 80-86284-33-6.

31. VESELÝ, ARNOŠT — KALOUS, JAROSLAV. 2003. Educational system and skills. Human Development Report. Czech Republic 2003, s. 40-48.

32. VESELÝ, ARNOŠT. 2003. Individuální časové orientace a orientace na budoucnost. In FRIČ, PAVOL  (Eds.) Češi na cestě za svojí budoucností. Budoucnost a modernizace v postojích a očekávání obyvatelstva. Praha: G plus G. s. 176-201. ISBN 80-86103-71-4.

33. VESELÝ, ARNOŠT. 2002. Společnost vědění: vzdělávání, výzkum a vývoj, informatizace. In POTŮČEK, MARTIN  (Eds.) Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. Praha: Gutenberg. s. 164-190. ISBN 80-86349-06-3.

34. VESELÝ, ARNOŠT — KOUCKÝ, JAN. 2000. Vzdělání. In POTŮČEK, MARTIN  (Eds.) Vize rozvoje České republiky do roku 2015. Praha: Gutenberg. s. 137-146. ISBN 80-86349-02-0.

35. VESELÝ, ARNOŠT — KOUCKÝ, JAN. 2000. Problémy zaměstnanosti a zaměstnatelnosti. In POTŮČEK, MARTIN  (Eds.) Vize rozvoje České republiky do roku 2015. Praha: Gutenberg. s. 146-152. ISBN 80-86349-02-0.

36. VESELÝ, ARNOŠT. 1999. Vlastnosti politiků a politické rozhodování v pohledu občanů. In KŘÍŽOVÁ, EVA — PURKRÁBEK, MIROSLAV  (Eds.) Občané a centrální rozhodování v České republice. Praha: ISS FSV UK. s. 41-68. ISBN 80-238-4331-1.

37. VESELÝ, ARNOŠT. 1999. Odborníci v politice: spása nebo tragédie? In PURKRÁBEK, MIROSLAV  (Eds.) Centrální politické rozhodování v České republice. 2. díl. Praha: ISS FSV UK. s. 100-117. ISBN 80-238-5082-2.

38. VESELÝ, ARNOŠT. 1997. Jak si vybrat "svoji" teorii rozhodování. In PURKRÁBEK, MIROSLAV  (Eds.) Rozhodování, financování a komunikace ve  veřejné politice v České republice. Praha: ISS FSV UK. s. 58-80.


C. původní vědecké práce

C1. články v časopisech s impakt faktorem

1. VESELÝ, ARNOŠT — SMITH, MICHAEL L. 2008. Macro-Micro Linkages and the Role of Mechanisms in Social Stratification Research. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, vol. 44, no. 3, s. 491–509.

2. VEVERA, JAN — PAPEŽOVÁ, HANA — VESELÝ, ARNOŠT — HUBBARD, ALAN. 2005. Violent behaviour in schizophrenia. Retrospective study of four independent samples from Prague, 1949 to 2000. The British Journal of Psychiatry, vol. 187, no. 5, s. 426 - 430. ISSN 0007-1250.

3. VESELÝ, ARNOŠT. 2004. Společnost vědění jako teoretický koncept. Sociologický časopis, vol. 40, no. 4, s. 433-446.

4. VESELÝ, ARNOŠT. 1996. Sociologie poznání, K.R. Popper a vědecká metoda. Sociologický časopis, no. 3, s. 361-364.C3. články v českých recenzovaných  časopisech

1. VESELÝ, ARNOŠT. 2008. Problem Tree: A Problem Structuring Heuristic. Central European Journal of Public Policy, vol. 2, no. 2, s. 68-81. ISSN 1802–4866.

2. VESELÝ, ARNOŠT. 2007. Problem delimitation in public policy analysis. Central European Journal of Public Policy, vol. 1, no. 1, s. 80-100. ISSN 1802-4866.

3. VESELÝ, ARNOŠT. 2005. Co je a není společnost vědění. Aula, vol. 13, no. 3, s. 2-6.


C5. editor recenzovaného sborníku

1. KABELE, JIŘÍ — POTŮČEK, MARTIN — PRÁZOVÁ, IRENA — VESELÝ, ARNOŠT. (Eds.)  2004. Rozvoj české společnosti v Evropské unii. 1. díl. Prognostika a správa. Praha: Matfyzpress. 433 s. ISBN 80-86732-35-5, s. 433


E. různé závažné práce E1 – working papers

2. VESELÝ, ARNOŠT — MOURALOVÁ, MAGDALENA. 2008. Vzdělávání v České republice : současný stav a vývojové trendy. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika no. 35, s. 1-19. ISSN 1801-5999.

3. VESELÝ, ARNOŠT. 2007. Problem Delimitation in Public Policy. Pražské sociálně vědní studie, vol. 2, no. 26. ISSN 1801-5999.

4. VESELÝ, ARNOŠT. 2007. Konceptuální rámec pro analýzu vzdělávací politiky. Pražské sociálně vědní studie s. 1-35. ISSN 1801-5999.

5. VESELÝ, ARNOŠT. 2006. Teorie mnohačetných forem kapitálů. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika vol. 1, no. 14, s. 1-19. ISSN 1801-5999.

6. VESELÝ, ARNOŠT. 2006. Analýza a vymezení problému ve veřejné politice. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika vol. 1, no. 8, s. 1-26. ISSN 1801-5999.

7. VESELÝ, ARNOŠT. 2006. Veřejná politika a policy analysis. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika vol. 1, no. 15, s. 1-26. ISSN 1801-5999.

8. VESELÝ, ARNOŠT. 2006. Reproduction of Social Capital: How Much and What Type of Social Capital Is Transmitted from Parents to Children? Scandinavian Working Papers in Economics, no. 105, s. 1-37.


E2 - články ve sbornících z konference

1. VESELÝ, ARNOŠT. 2004. Knowledge-Driven Development in a Broader Perspective: How the Lack of Social Capital Can Undermine "Knowledge Revolution". In KABELE, JIŘÍ — POTŮČEK, MARTIN — PRÁZOVÁ, IRENA — VESELÝ, ARNOŠT  (Eds.) Rozvoj české společnosti v Evropské unii. 1. díl. Prognostika a správa. Praha: Matfyzpress. s. 354-369. ISBN 80-86732-35-5.

2. VESELÝ, ARNOŠT — NEKOLA, MARTIN — PATEROVÁ, HANA. 2006. Metody a metodologie. Studijní text pro projekt JPD3: Projekt vzdělávacího, poradenského a konzultačního centra pro zkvalitnění strategického řízení. Praha: CESES FSV UK, 2006. [Nepublikovaný rukopis]

3. VESELÝ, ARNOŠT — KALOUS, JAROSLAV. 2005. Creating Knowledge Society in Europe: The Art of Asking Right Quesions. In POTŮČEK, MARTIN  (Eds.) The Second Prague Workshop On Futures Studies Methodology. Praha: CESES FSV UK. s. 23-37. ISBN 1801-1659.

4. VESELÝ, ARNOŠT. 2004. Social Capital: The Neglected Aspect of the Czech Road Towards Knowledge Society. In VALENČÍK, RADIM  (Eds.) Lidský kapitál a investice do vzdělání. 7. ročník mezinárodní konference. Praha: Eupress. s. 28-44.

5. VESELÝ, ARNOŠT — SEGETHOVÁ, JANA. (Eds.)  2002. Vysoké školy: rozvoj myšlení versus znalostní ekonomika? Praha: UK, MATFYZPRESS. 458-471 s. Studentská vědecká konference v Praze 26. a 27. 4. 2002. s. 458-471

6. VESELÝ, ARNOŠT — SEGETHOVÁ, JANA — KALOUS, JAROSLAV. 2002. Česká republika na cestě ke společnosti vědění. In KONČELÍK, JAKUB — KÖPPLOVÁ, BARBORA — PRÁZOVÁ, IRENA  (Eds.) Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a Evropské Unii II, Sociologie, prognostika a správa, Média. Praha: Matfyzpress. s. 169-182. ISBN 80-86732-00-2.

7. VESELÝ, ARNOŠT. 2008. Process of problem structuring in public policy. In  (Eds.) Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : XIII. ročník mezinárodní odborné konference : Vysoká škola ekonomická v Praze, 11.-12.4.2008. Praha: Oeconomia. s. 65. ISBN 978-80-245-1378-2.


E3 - články ve sbornících z konference (CD)

1. VESELÝ, ARNOŠT. 2006. Where does social capital come from? Analysis of family, school and peers factors in PISA-L dataset: ECSR Conference:  European Comparative Studies. Prague: 2006. s. www.soc.cas.cz/download/298/Vesely_Social_Capital_ECSR_061003.pdf


E4 – expertizy

2. STRAKOVÁ, JANA — VESELÝ, ARNOŠT — GREGER, DAVID — KALOUS, JAROSLAV et al. 2009. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha). Analýza naplnění cílů v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2009. s. 42.

3. VESELÝ, ARNOŠT. 2008. Bílá kniha a strategické plánování ve vzdělávání v ČR. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2008. s.

4. VESELÝ, ARNOŠT — BASL, JOSEF — BENÁČEK, VLADIMÍR — BRZOBOHATÝ, TOMÁŠ et al. 2007. Analýza souladu oborové struktury pražských středních a vyšších odborných škol s regionálními specifiky hl. M. Prahy.: [E4]. Praha: Magistrát hlavního města Prahy, 2007. s. 78.

5. VESELÝ, ARNOŠT. 2007. Konceptuální rámec pro evaluaci vzdělávací politiky. Praha: Magistrát hlavního města Prahy, 2007. s.

6. KOHLER, ULRICH — DEKEULENAER, FEMKE — FITZGERALD, RORY — VESELÝ, ARNOŠT et al. 2006. Technical assistance in preparing second European quality of live survey. Recommendations for the methodology of EQLS-2. Berlin: 2006. s.

7. KOHLER, ULRICH — DEKEULENAER, FEMKE — FITZGERALD, RORY — VESELÝ, ARNOŠT et al. 2006. Technical assistance in preparing second European quality of live survey. Interim methodological review. Berlin: 2006. s.

8. VESELÝ, ARNOŠT — KALOUS, JAROSLAV — MARKOVÁ, JANA — VESELÁ, MONIKA. 2005. Zmapování podpory začínajících pracovníků výzkumu (do 35 let) v ČR. Praha: Úřad vlády České republiky, 2005. s. 52.

9. VESELÝ, ARNOŠT — VLK, ALEŠ. 2002. Uplatnění absolventů Vysoké školy chemicko-technologické v praxi. Praha: VŠCHT, 2002. s. 20.

10. VESELÝ, ARNOŠT. 2001. Lidské zdroje pro výzkum a vývoj: [Studie externího experta k průřezovému panelu "Lidské zdroje pro výzkum a vývoj" projektu Návrh Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje]. Praha: Technologické centrum, 2001. s. 1-34.

11. VESELÝ, ARNOŠT. 2000. Evangelická akademie očima studentů. Anketa o spokojenosti studentů EA na škole. Praha: Evangelická akademie, 2000. s. 1-12.

12. VESELÝ, ARNOŠT — ČERMÁK, VLADIMÍR. 1999. Quo vadis české vědy v pohledu zúčastněných: analýza výzvy 3+3. Praha: Rada vlády pro výzkum a vývoj, 1999. s.


E5 – encyklopedie

1. VESELÝ, ARNOŠT. 2007. Skill. In DARITY, WILLIAM A.  (Eds.) International Encyclopedia of the Social Sciences. 2nd. New York: Macmillan Reference USA. vol. 7, s. 523-525. ISBN 978-0-028-65965-7.

2. VESELÝ, ARNOŠT. 2007. Knowledge Society. In DARITY, WILLIAM A.  (Eds.) International Encyclopedia of the Social Sciences. 2nd. New York: Macmillan Reference USA. vol. 4, s. 283-286. ISBN 978-0-028-65965-7.


I. habilitační práce

1. VESELÝ, ARNOŠT. V tisku. Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice. Praha: ISS FSV UK.


J. disertační práce

1. VESELÝ, ARNOŠT. 2003. Knowledge-Driven Development. Conceptual Framework and Its Application to the Czech Republic. Praha: 2003. Doctoral Dissertation. FSV UK.


L. účast na řešení grantů

1. Grant UC Berkeley „Finance and Delivery of Mental Health Services in Central and  Eastern Europe“ (Fogarty International Center - 5D43TW005810-07); Vedoucí týmového projektu „Social Determinants of Mental Health“; 2008-2009.

2. Výzkumný záměr FSV UK „Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika“ (MŠMT - MSM0021620841); Vedoucí týmového projektu "Metody a metodologie analýzy a tvorby strategií a veřejných politik"; 2005-2010     

3. Grant Sociologického ústavu Akademie věd „Nerovnosti v šancích na vzdělání: jejich rozsah, zdroje, sociální a ekonomické důsledky, strategie řešení“; (MPSV - 1J 005/04-DP2);  člen týmu a  spoluautor a editor publikací; 2004-2009.

4. Grant Sociologického ústavu Akademie věd „Ekonomické, sociální a kulturní zdroje vzdělanostních nerovností a determinanty životního úspěchu“ (GA ČR 403/03/340) “; Člen týmu a spoluautor publikací; 2003-2006

5. Grant VSP FSV UK „Rozhodování, financování a komunikace ve veřejné politice“ (GA ČR GA403/97/0743);1997-1999. člen týmu a  spoluautor publikací


M. ostatní publikace

1. VESELÝ, ARNOŠT. 2006. Sociální aspekty tvořivosti. Socioweb, no. 7, s. 5-7.

2. VEVERA, JAN — PAPEŽOVÁ, HANA — VESELÝ, ARNOŠT — HUBBARD, ALAN. 2005. Violent Behavior in Schizophrenic Patients: Follow-Back of Four Prague Samples from 1949, 1969, 1989 and 2000. The Journal of Mental Health Policy and Economics, vol. 8, no. Supplement 1, March.

3. VESELÝ, ARNOŠT — KREIDL, MARTIN — VLK, ALEŠ. 2002. Terciární vzdělávání v ČR - kudy, kam a jak? Parlamentní zpravodaj, vol. 8, no. 2, s. 36-39.


Veselý

PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.


E-mail:

Tel.: +420 224 491 496


http://vesely.rubicus.com/


Odborné zaměření

Policy analysis; obecná metodologie sociálních věd; metodologie vymezení veřejněpolitických problémů; sociologie vzdělání, vzdělávací politika, lidský a sociální kapitál.


Vzdělání


Zahraniční stáže


Zaměstnání


Funkce FSV UK


Účast na řešení grantů a dalších projektů

Trvání a název projektu, zadavatel

Role v projektu

1/2008-12/2009 – grant UC Berkeley „Social Determinants of Mental Health“

Vedoucí projektu

1/2009-6/2011 – grant „Od praxe k teorii a zpět: inovace magisterského a doktorského studijního oboru Veřejná a sociální politika“ v rámci projektu Operační program Praha – Adaptabilita (CZ.2.17/3.1.00/31197)

Člen týmu, analytik vzdělávacích potřeb a tvůrce nových studijních pomůcek; inovace stávajících předmětů


1/2005-12/2011 – Výzkumný záměr FSV UK „Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika“

Vedoucí týmového projektu "Metody a metodologie analýzy a tvorby strategií a veřejných politik"      

5/2008 - 2009 – Pracovní skupina náměstka ministra školství „Analýza stavu naplnění cílů stanovených v Národním programu rozvoje vzdělávání a navržení priorit a opatření pro další období“

Člen týmu

4/2007-9/2007 – Veřejná zakázka Magistrátu hl. města Prahy „Soulad oborové struktury pražských středních a vyšších odborných škol s regionálními specifiky hl. m. Prahy“

Vedoucí projektu

1/2004 – 12/2009 – grant „Nerovnosti v šancích na vzdělání: jejich rozsah, zdroje, sociální a ekonomické důsledky, strategie řešení“ – MPSV

Člen týmu a spoluautor publikací


8/2006-12/2006 – „Technical assistance in preparing second European Quality of Life Survey” – The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

Člen týmu připravující metodologii sběru srovnávacího výběrového šetření EU-25


2005 – „Zmapování podpory začínajících pracovníků výzkumu (do 35 let) v ČR“ – Úřad vlády České republiky

Vedoucí týmu a hlavní autor analytické studie


1/2003 – 12/2006 grant „Ekonomické, sociální a kulturní zdroje vzdělanostních nerovností a determinanty životního úspěchu - GA ČR“

Člen týmu a spoluautor publikací


2003 – „Human Development Report. Czech Republic“ – United Nations Development Programme (UNDP)

Člen týmu a spoluautor publikací


2001 – „Národní program orientovaného výzkumu“ – Technologické centrum AV ČR

Externí expert panelu Lidské zdroje pro VaV


2002 – 2003 – „Uplatnění absolventů VŠCHT na trhu práce“ - VŠCHT

Konceptor projektu a výzkumník


1997 – program „Reforma odborného školství v ČR“ - Phare - VET

Člen analytického týmu a překladatel

1/1996-12/1999 - Rozhodování, financování a komunikace ve veřejné politice – GA ČR

Člen týmu, asistent výzkumu a  spoluautor publikací

Bibliografie

Seznam publikací evidovaných prostřednictvím FSV UK - vstup do databáze


Vybrané publikace

A. Vědecké monografie

A1 – Monografie

1. VESELÝ, ARNOŠT. V tisku. Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice. Praha: Karolinum.

2. VESELÝ, ARNOŠT. 2005. Vymezení problému ve veřejné politice. Metody a metodologie strukturace, definice, modelování a formulace problému. Praha: CESES FSV UK. 48 s. Studie CESES. ISBN 801-1640.

3. VESELÝ, ARNOŠT — DRHOVÁ, ZUZANA — NACHTMANNOVÁ, MARTA. 2005. Veřejná politika a proces její tvorby: Co je "policy" a jak vzniká. Praha: CESES FSV UK. 43 s. Studie CESES. 8. ISBN 1801-1640.

4. VESELÝ, ARNOŠT — MARKOVÁ, JANA — KALOUS, JAROSLAV. 2004. Kultivace vědění v klíčový faktor produkce. Praha: CESES FSV UK. 67 s. Studie CESES.

5. VESELÝ, ARNOŠT. 2003. Knowledge-Driven Development. Conceptual Framework and Its Application to the Czech Republic. Praha: CESES FSV UK. 124 s. ISBN 80-239-1749-3.


A2 – Editované knihy

1. VESELÝ, ARNOŠT — NEKOLA, MARTIN. (Eds.)  2007. Analýza a tvorba veřejné politiky: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. 407 s. ISBN 978-80-86429-75-5, s. 407

2. KALOUS, JAROSLAV — ŠTOČEK, JIŘÍ — VESELÝ, ARNOŠT. (Eds.)  2007. Educational policy studies in the Czech Republic. Plzeň: Aleš Čeněk. 143 s. ISBN ISBN 978-80-7380-024-6, s. 143

3. KALOUS, JAROSLAV — VESELÝ, ARNOŠT. (Eds.)  2006. Vybrané problémy vzdělávací politiky. Praha: Karolinum. 159 s. ISBN 80-246-1262-3, s. 159

4. KALOUS, JAROSLAV — VESELÝ, ARNOŠT. (Eds.)  2006. Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha: Karolinum. 172 s. ISBN 80-246-1260-7, s. 172

5. KALOUS, JAROSLAV — VESELÝ, ARNOŠT. (Eds.)  2006. Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. Praha: Karolinum. 181 s. ISBN ISBN 80-246-1261-5, s. 181


B. Kapitoly v monografiích

1. VESELÝ, ARNOŠT. 2008. Where Does Social Capital Come From? In LEWANDOWSKI, JOSEPH D. — ZNOJ, MILAN  (Eds.) Trust and Transitions, Social Capital in a Changing World. Cambridge: Cambridge Scholars Press. s. 183-212. ISBN 9781847189059.

2. VESELÝ, ARNOŠT. 2008. Společnost vědění. In ŠUBRT, JIŘÍ  (Eds.) Soudobá sociologie III. (Diagnózy soudobých společností). . Praha: Karolinum. s. 64-84. ISBN 978-80-246-1486-1.

3. VESELÝ, ARNOŠT — OČVÁR, LADISLAV. 2008. Research and Evaluation. In SCHEFFLER, RICHARD — POTŮČEK, MARTIN  (Eds.) Mental Health Care Reform in the Czech and Slovak Republics, 1989 to the Present. Praha: Karolinum. s. 225-250. ISBN 978-80-246-1466-3.

4. VESELÝ, ARNOŠT. 2008. Zdroje a kapitály. In POTŮČEK, MARTIN — MUSIL, JIŘÍ — MAŠKOVÁ, MIROSLAVA (Eds.) Strategické volby pro Českou republiku. Teoretická východiska. Praha: SLON. s. 195-213. ISBN 978-80-86429-86-1.

5. VESELÝ, ARNOŠT. 2008. Approaches to Analysis and Explanation of Social Change. Using Intergenerational Longitudinal Research Design to Link Individual and Societal Change. In ŠČASNÝ, MILAN — BRAUN KOHLOVÁ, MARKÉTA (Eds.) Modelling of Consumer Behaviour and Wealth Distribution. Praha: Matfyzpress. s. 43-56. ISBN 978-80-7378-039-9.

6. VESELÝ, ARNOŠT — PATEROVÁ, HANA — NEKOLA, MARTIN. 2007. "Vědění pro politiku": praktické přístupy k analýze a tvorbě politik. In VESELÝ, ARNOŠT — NEKOLA, MARTIN  (Eds.) Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. s. 42-66. ISBN 978-80-86429-75-5.

7. VESELÝ, ARNOŠT. 2007. Veřejná politika. In VESELÝ, ARNOŠT — NEKOLA, MARTIN  (Eds.) Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. s. 13-41. ISBN 978-80-86429-75-5.

8. NEKOLA, MARTIN — VESELÝ, ARNOŠT. 2007. Sběr a analýza dat. In VESELÝ, ARNOŠT — NEKOLA, MARTIN  (Eds.) Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. s. 157-190. ISBN 978-80-86429-75-5.

9. DRHOVÁ, ZUZANA — VESELÝ, ARNOŠT. 2007. Identifikace variant řešení veřejněpolitických problémů. In VESELÝ, ARNOŠT — NEKOLA, MARTIN  (Eds.) Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. s. 253-272. ISBN 978-80-86429-75-5.

10. NACHTMANNOVÁ, MARTA — VESELÝ, ARNOŠT. 2007. Klíčové dovednosti analytika veřejné politiky. In VESELÝ, ARNOŠT — NEKOLA, MARTIN  (Eds.) Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. s. 87-120. ISBN 978-80-86429-75-5.

11. NEKOLA, MARTIN — VESELÝ, ARNOŠT — OCHRANA, FRANTIŠEK. 2007. Metody a metodologie v analýze a tvorbě veřejných politik. In VESELÝ, ARNOŠT — NEKOLA, MARTIN  (Eds.) Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. s. 141-156. ISBN 978-80-86429-75-5.

12. VESELÝ, ARNOŠT. 2007. Analýza a vymezení problému. In VESELÝ, ARNOŠT — NEKOLA, MARTIN  (Eds.) Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. s. 191-234. ISBN 978-80-86429-75-5.

13. VESELÝ, ARNOŠT — DRHOVÁ, ZUZANA — NACHTMANNOVÁ, MARTA. 2007. "Vědění o politice": teoretické poznatky o tvorbě veřejných politik. In VESELÝ, ARNOŠT — NEKOLA, MARTIN  (Eds.) Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. s. 42-66. ISBN 978-80-86429-75-5.

14. VESELÝ, ARNOŠT — KALOUS, JAROSLAV — NOVÁČEK, PAVEL. 2007. Prognózování veřejných politik In VESELÝ, ARNOŠT — NEKOLA, MARTIN  (Eds.) Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. s. 273-290. ISBN 978-80-86429-75-5.

15. PATEROVÁ, HANA — VESELÝ, ARNOŠT — KALOUS, JAROSLAV — NEKOLA, MARTIN. 2007. Přijetí a implementace veřejné politiky. In VESELÝ, ARNOŠT — NEKOLA, MARTIN  (Eds.) Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. s. 311-336. ISBN 978-80-86429-75-5.

16. VESELÝ, ARNOŠT. 2007. Approaches to analysis and making of educational policy. In KALOUS, JAROSLAV — ŠTOČEK, JIŘÍ — VESELÝ, ARNOŠT  (Eds.) Educational policy as scientific discipline. Plzeň: Aleš Čeněk. s. 13-28. ISBN ISBN 978-80-7380-024-6.

17. VESELÝ, ARNOŠT — KALOUS, JAROSLAV. 2007. Approaches to analysis and making of educational policy. In KALOUS, JAROSLAV — ŠTOČEK, JIŘÍ — VESELÝ, ARNOŠT  (Eds.) Educational policy studies in the Czech Republic. Plzeň: Aleš Čeněk. s. 29-40. ISBN 978-80-7380-024-6.

18. VESELÝ, ARNOŠT. 2006. Kdo a proč končí v učňovských oborech. In MATĚJŮ, PETR — STRAKOVÁ, JANA  (Eds.) (Ne)rovné šance na vzdělání. Praha: ACADEMIA. s. 247-281. ISBN 80-200-1400-4.

19. KALOUS, JAROSLAV — VESELÝ, ARNOŠT. 2006. The National Context of Tertiary Education. In ŠEBKOVÁ, HELENA  (Eds.) Tertiary Education in the Czech Republic. Country Background Report for OECD Thematic Review of Tertiary Education. Praha: Centre for Higher Education Studies. s. 15-18. ISBN 80-86302-37-7.

20. VESELÝ, ARNOŠT. 2006. Vzdělávací politika jako vědní obor. In KALOUS, JAROSLAV — VESELÝ, ARNOŠT  (Eds.) Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha: Karolinum. s. 7-22. ISBN 80-246-1260-7.

21. VESELÝ, ARNOŠT — KALOUS, JAROSLAV. 2006. Přístupy k analýze a tvorbě vzdělávací politiky. In KALOUS, JAROSLAV — VESELÝ, ARNOŠT  (Eds.) Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha: Karolinum. s. 23-32. ISBN 80-246-1260-7.

22. KALOUS, JAROSLAV — VESELÝ, ARNOŠT. 2006. Transformace české společnosti a výzvy společnosti vědění. In KALOUS, JAROSLAV — VESELÝ, ARNOŠT  (Eds.) Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. Praha: Karolinum. s. 23-32. ISBN ISBN 80-246-1261-5.

23. VESELÝ, ARNOŠT — MAREŠ, PETR — SEDLÁČKOVÁ, MARKÉTA — SIROVÁTKA, TOMÁŠ et al. 2006. The national debate on social capital. In POTŮČEK, MARTIN  (Eds.) Literature Review on Civil Society, Citizenship and Civic Participation in the Czech Republic. Praha: CESES FSV UK. s. 9-17. ISBN 1801-1659.

24. VESELÝ, ARNOŠT. 2006. Lidský, sociální a kulturní kapitál. In KALOUS, JAROSLAV — VESELÝ, ARNOŠT  (Eds.) Vybrané problémy vzdělávací politiky. Praha: Karolinum. s. 7-24. ISBN 80-246-1262-3.

25. VESELÝ, ARNOŠT. 2005. Vzdělávací politika. In POTŮČEK, MARTIN  (Eds.) Veřejná politika. Praha: SLON. s. 283-314. ISBN 80-86429-50-4.

26. VESELÝ, ARNOŠT. 2005. Vzdělávání, výzkum a vývoj, informatizace. In POTŮČEK, M.  (Eds.) Jak jsme na tom. A co dále? (Strategický audit ČR). Praha: SLON. s. 37-57.

27. VESELÝ, ARNOŠT. 2004. Governance as Multidimensional Concept. In POTŮČEK, MARTIN — VESELÝ, ARNOŠT — NEKOLA, MARTIN  (Eds.) Understanding Governance: Theory, Measurement and Practice. Praha: CESES FSV UK. s. 11-23.

28. VESELÝ, ARNOŠT. 2004. Budování společnosti a ekonomiky tažené věděním. In RAŠEK, ANTONÍN  (Eds.) Strategické tahy pro Českou republiku. Praha: FSV UK. s. 24-57.

29. VESELÝ, ARNOŠT — MARKOVÁ, JANA — KALOUS, JAROSLAV. 2003. Kultivace vědění v klíčový faktor produkce. In POTŮČEK, MARTIN  (Eds.) Putování českou budoucností. Praha: Gutenberg. s. 84-118. ISBN 80-86349-09-8.

30. VESELÝ, ARNOŠT — KALOUS, JAROSLAV. 2003. Vzdělávací systém a kompetence. In  (Eds.) Zpráva o lidském rozvoji. Česká republika 2003. Praha: MJF. s. 37-44. ISBN 80-86284-33-6.

31. VESELÝ, ARNOŠT — KALOUS, JAROSLAV. 2003. Educational system and skills. Human Development Report. Czech Republic 2003, s. 40-48.

32. VESELÝ, ARNOŠT. 2003. Individuální časové orientace a orientace na budoucnost. In FRIČ, PAVOL  (Eds.) Češi na cestě za svojí budoucností. Budoucnost a modernizace v postojích a očekávání obyvatelstva. Praha: G plus G. s. 176-201. ISBN 80-86103-71-4.

33. VESELÝ, ARNOŠT. 2002. Společnost vědění: vzdělávání, výzkum a vývoj, informatizace. In POTŮČEK, MARTIN  (Eds.) Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. Praha: Gutenberg. s. 164-190. ISBN 80-86349-06-3.

34. VESELÝ, ARNOŠT — KOUCKÝ, JAN. 2000. Vzdělání. In POTŮČEK, MARTIN  (Eds.) Vize rozvoje České republiky do roku 2015. Praha: Gutenberg. s. 137-146. ISBN 80-86349-02-0.

35. VESELÝ, ARNOŠT — KOUCKÝ, JAN. 2000. Problémy zaměstnanosti a zaměstnatelnosti. In POTŮČEK, MARTIN  (Eds.) Vize rozvoje České republiky do roku 2015. Praha: Gutenberg. s. 146-152. ISBN 80-86349-02-0.

36. VESELÝ, ARNOŠT. 1999. Vlastnosti politiků a politické rozhodování v pohledu občanů. In KŘÍŽOVÁ, EVA — PURKRÁBEK, MIROSLAV  (Eds.) Občané a centrální rozhodování v České republice. Praha: ISS FSV UK. s. 41-68. ISBN 80-238-4331-1.

37. VESELÝ, ARNOŠT. 1999. Odborníci v politice: spása nebo tragédie? In PURKRÁBEK, MIROSLAV  (Eds.) Centrální politické rozhodování v České republice. 2. díl. Praha: ISS FSV UK. s. 100-117. ISBN 80-238-5082-2.

38. VESELÝ, ARNOŠT. 1997. Jak si vybrat "svoji" teorii rozhodování. In PURKRÁBEK, MIROSLAV  (Eds.) Rozhodování, financování a komunikace ve  veřejné politice v České republice. Praha: ISS FSV UK. s. 58-80.


C. původní vědecké práce

C1. články v časopisech s impakt faktorem

1. VESELÝ, ARNOŠT — SMITH, MICHAEL L. 2008. Macro-Micro Linkages and the Role of Mechanisms in Social Stratification Research. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, vol. 44, no. 3, s. 491–509.

2. VEVERA, JAN — PAPEŽOVÁ, HANA — VESELÝ, ARNOŠT — HUBBARD, ALAN. 2005. Violent behaviour in schizophrenia. Retrospective study of four independent samples from Prague, 1949 to 2000. The British Journal of Psychiatry, vol. 187, no. 5, s. 426 - 430. ISSN 0007-1250.

3. VESELÝ, ARNOŠT. 2004. Společnost vědění jako teoretický koncept. Sociologický časopis, vol. 40, no. 4, s. 433-446.

4. VESELÝ, ARNOŠT. 1996. Sociologie poznání, K.R. Popper a vědecká metoda. Sociologický časopis, no. 3, s. 361-364.C3. články v českých recenzovaných  časopisech

1. VESELÝ, ARNOŠT. 2008. Problem Tree: A Problem Structuring Heuristic. Central European Journal of Public Policy, vol. 2, no. 2, s. 68-81. ISSN 1802–4866.

2. VESELÝ, ARNOŠT. 2007. Problem delimitation in public policy analysis. Central European Journal of Public Policy, vol. 1, no. 1, s. 80-100. ISSN 1802-4866.

3. VESELÝ, ARNOŠT. 2005. Co je a není společnost vědění. Aula, vol. 13, no. 3, s. 2-6.


C5. editor recenzovaného sborníku

1. KABELE, JIŘÍ — POTŮČEK, MARTIN — PRÁZOVÁ, IRENA — VESELÝ, ARNOŠT. (Eds.)  2004. Rozvoj české společnosti v Evropské unii. 1. díl. Prognostika a správa. Praha: Matfyzpress. 433 s. ISBN 80-86732-35-5, s. 433


E. různé závažné práce E1 – working papers

2. VESELÝ, ARNOŠT — MOURALOVÁ, MAGDALENA. 2008. Vzdělávání v České republice : současný stav a vývojové trendy. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika no. 35, s. 1-19. ISSN 1801-5999.

3. VESELÝ, ARNOŠT. 2007. Problem Delimitation in Public Policy. Pražské sociálně vědní studie, vol. 2, no. 26. ISSN 1801-5999.

4. VESELÝ, ARNOŠT. 2007. Konceptuální rámec pro analýzu vzdělávací politiky. Pražské sociálně vědní studie s. 1-35. ISSN 1801-5999.

5. VESELÝ, ARNOŠT. 2006. Teorie mnohačetných forem kapitálů. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika vol. 1, no. 14, s. 1-19. ISSN 1801-5999.

6. VESELÝ, ARNOŠT. 2006. Analýza a vymezení problému ve veřejné politice. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika vol. 1, no. 8, s. 1-26. ISSN 1801-5999.

7. VESELÝ, ARNOŠT. 2006. Veřejná politika a policy analysis. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika vol. 1, no. 15, s. 1-26. ISSN 1801-5999.

8. VESELÝ, ARNOŠT. 2006. Reproduction of Social Capital: How Much and What Type of Social Capital Is Transmitted from Parents to Children? Scandinavian Working Papers in Economics, no. 105, s. 1-37.


E2 - články ve sbornících z konference

1. VESELÝ, ARNOŠT. 2004. Knowledge-Driven Development in a Broader Perspective: How the Lack of Social Capital Can Undermine "Knowledge Revolution". In KABELE, JIŘÍ — POTŮČEK, MARTIN — PRÁZOVÁ, IRENA — VESELÝ, ARNOŠT  (Eds.) Rozvoj české společnosti v Evropské unii. 1. díl. Prognostika a správa. Praha: Matfyzpress. s. 354-369. ISBN 80-86732-35-5.

2. VESELÝ, ARNOŠT — NEKOLA, MARTIN — PATEROVÁ, HANA. 2006. Metody a metodologie. Studijní text pro projekt JPD3: Projekt vzdělávacího, poradenského a konzultačního centra pro zkvalitnění strategického řízení. Praha: CESES FSV UK, 2006. [Nepublikovaný rukopis]

3. VESELÝ, ARNOŠT — KALOUS, JAROSLAV. 2005. Creating Knowledge Society in Europe: The Art of Asking Right Quesions. In POTŮČEK, MARTIN  (Eds.) The Second Prague Workshop On Futures Studies Methodology. Praha: CESES FSV UK. s. 23-37. ISBN 1801-1659.

4. VESELÝ, ARNOŠT. 2004. Social Capital: The Neglected Aspect of the Czech Road Towards Knowledge Society. In VALENČÍK, RADIM  (Eds.) Lidský kapitál a investice do vzdělání. 7. ročník mezinárodní konference. Praha: Eupress. s. 28-44.

5. VESELÝ, ARNOŠT — SEGETHOVÁ, JANA. (Eds.)  2002. Vysoké školy: rozvoj myšlení versus znalostní ekonomika? Praha: UK, MATFYZPRESS. 458-471 s. Studentská vědecká konference v Praze 26. a 27. 4. 2002. s. 458-471

6. VESELÝ, ARNOŠT — SEGETHOVÁ, JANA — KALOUS, JAROSLAV. 2002. Česká republika na cestě ke společnosti vědění. In KONČELÍK, JAKUB — KÖPPLOVÁ, BARBORA — PRÁZOVÁ, IRENA  (Eds.) Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a Evropské Unii II, Sociologie, prognostika a správa, Média. Praha: Matfyzpress. s. 169-182. ISBN 80-86732-00-2.

7. VESELÝ, ARNOŠT. 2008. Process of problem structuring in public policy. In  (Eds.) Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : XIII. ročník mezinárodní odborné konference : Vysoká škola ekonomická v Praze, 11.-12.4.2008. Praha: Oeconomia. s. 65. ISBN 978-80-245-1378-2.


E3 - články ve sbornících z konference (CD)

1. VESELÝ, ARNOŠT. 2006. Where does social capital come from? Analysis of family, school and peers factors in PISA-L dataset: ECSR Conference:  European Comparative Studies. Prague: 2006. s. www.soc.cas.cz/download/298/Vesely_Social_Capital_ECSR_061003.pdf


E4 – expertizy

2. STRAKOVÁ, JANA — VESELÝ, ARNOŠT — GREGER, DAVID — KALOUS, JAROSLAV et al. 2009. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha). Analýza naplnění cílů v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2009. s. 42.

3. VESELÝ, ARNOŠT. 2008. Bílá kniha a strategické plánování ve vzdělávání v ČR. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2008. s.

4. VESELÝ, ARNOŠT — BASL, JOSEF — BENÁČEK, VLADIMÍR — BRZOBOHATÝ, TOMÁŠ et al. 2007. Analýza souladu oborové struktury pražských středních a vyšších odborných škol s regionálními specifiky hl. M. Prahy.: [E4]. Praha: Magistrát hlavního města Prahy, 2007. s. 78.

5. VESELÝ, ARNOŠT. 2007. Konceptuální rámec pro evaluaci vzdělávací politiky. Praha: Magistrát hlavního města Prahy, 2007. s.

6. KOHLER, ULRICH — DEKEULENAER, FEMKE — FITZGERALD, RORY — VESELÝ, ARNOŠT et al. 2006. Technical assistance in preparing second European quality of live survey. Recommendations for the methodology of EQLS-2. Berlin: 2006. s.

7. KOHLER, ULRICH — DEKEULENAER, FEMKE — FITZGERALD, RORY — VESELÝ, ARNOŠT et al. 2006. Technical assistance in preparing second European quality of live survey. Interim methodological review. Berlin: 2006. s.

8. VESELÝ, ARNOŠT — KALOUS, JAROSLAV — MARKOVÁ, JANA — VESELÁ, MONIKA. 2005. Zmapování podpory začínajících pracovníků výzkumu (do 35 let) v ČR. Praha: Úřad vlády České republiky, 2005. s. 52.

9. VESELÝ, ARNOŠT — VLK, ALEŠ. 2002. Uplatnění absolventů Vysoké školy chemicko-technologické v praxi. Praha: VŠCHT, 2002. s. 20.

10. VESELÝ, ARNOŠT. 2001. Lidské zdroje pro výzkum a vývoj: [Studie externího experta k průřezovému panelu "Lidské zdroje pro výzkum a vývoj" projektu Návrh Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje]. Praha: Technologické centrum, 2001. s. 1-34.

11. VESELÝ, ARNOŠT. 2000. Evangelická akademie očima studentů. Anketa o spokojenosti studentů EA na škole. Praha: Evangelická akademie, 2000. s. 1-12.

12. VESELÝ, ARNOŠT — ČERMÁK, VLADIMÍR. 1999. Quo vadis české vědy v pohledu zúčastněných: analýza výzvy 3+3. Praha: Rada vlády pro výzkum a vývoj, 1999. s.


E5 – encyklopedie

1. VESELÝ, ARNOŠT. 2007. Skill. In DARITY, WILLIAM A.  (Eds.) International Encyclopedia of the Social Sciences. 2nd. New York: Macmillan Reference USA. vol. 7, s. 523-525. ISBN 978-0-028-65965-7.

2. VESELÝ, ARNOŠT. 2007. Knowledge Society. In DARITY, WILLIAM A.  (Eds.) International Encyclopedia of the Social Sciences. 2nd. New York: Macmillan Reference USA. vol. 4, s. 283-286. ISBN 978-0-028-65965-7.


I. habilitační práce

1. VESELÝ, ARNOŠT. V tisku. Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice. Praha: ISS FSV UK.


J. disertační práce

1. VESELÝ, ARNOŠT. 2003. Knowledge-Driven Development. Conceptual Framework and Its Application to the Czech Republic. Praha: 2003. Doctoral Dissertation. FSV UK.


L. účast na řešení grantů

1. Grant UC Berkeley „Finance and Delivery of Mental Health Services in Central and  Eastern Europe“ (Fogarty International Center - 5D43TW005810-07); Vedoucí týmového projektu „Social Determinants of Mental Health“; 2008-2009.

2. Výzkumný záměr FSV UK „Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika“ (MŠMT - MSM0021620841); Vedoucí týmového projektu "Metody a metodologie analýzy a tvorby strategií a veřejných politik"; 2005-2010     

3. Grant Sociologického ústavu Akademie věd „Nerovnosti v šancích na vzdělání: jejich rozsah, zdroje, sociální a ekonomické důsledky, strategie řešení“; (MPSV - 1J 005/04-DP2);  člen týmu a  spoluautor a editor publikací; 2004-2009.

4. Grant Sociologického ústavu Akademie věd „Ekonomické, sociální a kulturní zdroje vzdělanostních nerovností a determinanty životního úspěchu“ (GA ČR 403/03/340) “; Člen týmu a spoluautor publikací; 2003-2006

5. Grant VSP FSV UK „Rozhodování, financování a komunikace ve veřejné politice“ (GA ČR GA403/97/0743);1997-1999. člen týmu a  spoluautor publikací


M. ostatní publikace

1. VESELÝ, ARNOŠT. 2006. Sociální aspekty tvořivosti. Socioweb, no. 7, s. 5-7.

2. VEVERA, JAN — PAPEŽOVÁ, HANA — VESELÝ, ARNOŠT — HUBBARD, ALAN. 2005. Violent Behavior in Schizophrenic Patients: Follow-Back of Four Prague Samples from 1949, 1969, 1989 and 2000. The Journal of Mental Health Policy and Economics, vol. 8, no. Supplement 1, March.

3. VESELÝ, ARNOŠT — KREIDL, MARTIN — VLK, ALEŠ. 2002. Terciární vzdělávání v ČR - kudy, kam a jak? Parlamentní zpravodaj, vol. 8, no. 2, s. 36-39.