ODKAZY
Vzdělávací centrum strategického řízení
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

KALENDÁŘ AKCÍ

Kurzy pořádané centrem strategického řízení mají první absolventy (12.12. 2006)

V úterý 12. prosince 2006 v reprezentativním sále Karolína převezalo certifikáty o úspěšném absolvování kurzů strategického řízení prvních stotři studentů. Mezi nimi byli zástupci jak neziskových organizací a firem, tak i zástupci veřejné správy.  Každý z přihlášených účastníků kurzu si mohl náplň studia upravit podle individuálních preferencí a potřeb. Základním kamenem vzdělávacích modulů však vždy byly hodiny věnované strategickému řízení, na které navazovaly přednášky zaměřené například na problematiku bezpečnosti, spolupráci s aktéry nebo udržitelný rozvoj. Na realizaci kurzů se podíleli studenti doktorského studia Fakulty sociální věd UK pod vedením externích a interních odborníků z Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Karlovy Univerzity v Praze. Kurzy, které v tomto roce proběhly poprvé, byly nabízeny zdarma,a  to díky podpoře programu z prostředků Evropské unie JPD3, státního rozpočtu ČR a rozpočtu magistrátu hl.m. Prahy.

Více informací naleznete v tiskové zprávě.


Metody a metodologie strategického řízení (20.10. 2006)

Tento dvoudenní kurz (vždy dopoledne, odpoledne navazoval kurz Metodika zpracování strategií) navazující na úvodní kurz Strategického řízení seznámil účastníky s hlavními metodami uplatnitelnými v procesu strategického řízení. První den byl zaměřen více teoreticky a účastníci spíše vstřebávali podávané informace. V závěru prvního dne se rozdělili do týmů a každý tým měl za úkol na konkrétním příkladu vyzkoušet zadanou metodu – focus group, strom problémů, strom cílů nebo metodu psaní scénářů. Následující týden svou týmovou práci úspěšně prezentovali a zhodnotili se navzájem.


Strategické řízení (6.10. 2006)

Jednodenní kurz, který se z důvodu velkého počtu účastníků uskutečnil v příjemném prostředí Klubu architektů ABF na Václavském náměstí, měl dvě hlavní části. První část proběhla dopoledne formou interaktivní přednášky Prof. Martina Potůčka. Jakožto úvodní část i pro další navazující kurzy obsahovala vymezení hlavních pojmů a úvod do problematiky strategického řízení, s uvedením specifik pro veřejný, komerční a neziskový sektor.

Odpoledne se účastníci rozdělili do pěti skupin podle svého zájmu o nabídnutá témata: Evropská politika zaměstnanosti, Strategie hospodářského růstu, Národní akční plán sociálního začleňování, Strategie rozvoje neziskového sektoru a Strategické řízení na regionální a lokální úrovni. Tyto odpolední workshopy se snažily účastníky maximálně "vtáhnout do děje" a na skutečných příkladech z praxe posoudit míru zdařilosti uplatnění strategického řízení.


V září proběhl první kurz projektu (21.9. 2006)

Ve středu 20. září 2006 se v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy uskutečnil pilotní kurz k problematice bezpečnosti. Jednodenní školení bylo určeno především odborným pracovníkům Magistrátu hl. m. Prahy a městských částí, kteří nesou odpovědnost za krizové řízení, obranné plánování, ochranu obyvatelstva a veřejný pořádek. Účastníci kurzu se seznámili s hlavními rysy a praktickými důsledky rozšířeného pojetí bezpečnosti a s vývojem bezpečnostní situace ve světě a Evropě. Zvláštní důraz byl kladen na její dopady pro Česko a Prahu. Pozornost byla věnována bezpečnostnímu systému ČR a aktuálním strategickým dokumentům. Samozřejmě nechyběla aplikace na bezpečnostní systém na úrovni regionální veřejné správy, zvláště pak na fungování krizového řízení hl. m. Prahy a Záchranný bezpečnostní systém hl. m. Prahy. Kurz vedli experti Střediska bezpečnostní politiky CESES FSV UK.


Magistrát zvyšuje kvalifikaci úředníků v bezpečnostní problematice (8.9.2006)

Ve středu 20. září 2006 proběhne v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy pilotní kurz v rámci projektu Vzdělávacího centra strategického řízení, který realizuje Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES) Fakulty sociálních věd UK s finanční podporou Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy.

Jednodenní školení je určeno především odborným pracovníkům Magistrátu hl. m. Prahy a městských částí, kteří nesou odpovědnost za krizové řízení, obranné plánování, ochranu obyvatelstva a veřejný pořádek.

Účastníci kurzu se seznámí s hlavními rysy a praktickými důsledky rozšířeného pojetí bezpečnosti a s vývojem bezpečnostní situace ve světě, Evropě. Zvláštní důraz bude kladen na její dopady pro Česko a Prahu. Pozornost bude věnována bezpečnostnímu systému ČR a aktuálním strategickým dokumentům. Samozřejmě nebude chybět aplikace pro bezpečnostní systém na úrovni regionální veřejné správy, zvláště pak systém a principy fungování krizového řízení hl. m. Prahy (Záchranný bezpečnostní systém hl. m. Prahy).

Školení povedou experti Střediska bezpečnostní politiky CESES FSV UK.


Informativní workshop (7.9.2006)

Ve čtvrtek dne 7.9.2006 proběhl v prostorách ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství informativní workshop, jehož cílem bylo seznámit potencionální zájemce o kurzy strategického řízení o cílech projektu, předpokládaném přínosu pro účastníky, ale také o nárocích na účastníky ze strany realizátorů projektu.

Worskhopu se zúčastnilo cca 30 účastníků, kteří měli možnost přihlásit se na připravované kurzy a následně se zapojit do diskuze, ve které koordinátorka projektu odpovídala na vznesené dotazy ke struktuře, termínům či náplni jednotlivých kurzů.


Vyškolení 12-ti lektorů pro výuku v pilotních kurzech (26.6.2006)

Na základě ústních pohovorů bylo z řad doktorandů vybráno 12 lektorů, kteří se v průběhu května a června aktivně účastnili nejenom vlastní výuky z řad realizátorů projektů, ale také samostatných konzultací a vlastního samostudia.

Proškolení lektoři se následně zapojili v jednotlivých týmech do přípravy kurzů pro cílové účastníky.


Výzva pro zájemce o vyškolení na pozici lektora vzdělávacího centra (3.2. 2006)

FSV UK - Centrum pro sociální a ekonomické strategie hledá pro realizaci "Projektu vzdělávacího, poradenského a konzultačního centra pro zkvalitnění strategického řízení" zájemce o vyškolení na pozici lektora. Více informací zde.

Vzdělávací centrum strategického řízení

KALENDÁŘ AKCÍ

Kurzy pořádané centrem strategického řízení mají první absolventy (12.12. 2006)

V úterý 12. prosince 2006 v reprezentativním sále Karolína převezalo certifikáty o úspěšném absolvování kurzů strategického řízení prvních stotři studentů. Mezi nimi byli zástupci jak neziskových organizací a firem, tak i zástupci veřejné správy.  Každý z přihlášených účastníků kurzu si mohl náplň studia upravit podle individuálních preferencí a potřeb. Základním kamenem vzdělávacích modulů však vždy byly hodiny věnované strategickému řízení, na které navazovaly přednášky zaměřené například na problematiku bezpečnosti, spolupráci s aktéry nebo udržitelný rozvoj. Na realizaci kurzů se podíleli studenti doktorského studia Fakulty sociální věd UK pod vedením externích a interních odborníků z Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Karlovy Univerzity v Praze. Kurzy, které v tomto roce proběhly poprvé, byly nabízeny zdarma,a  to díky podpoře programu z prostředků Evropské unie JPD3, státního rozpočtu ČR a rozpočtu magistrátu hl.m. Prahy.

Více informací naleznete v tiskové zprávě.


Metody a metodologie strategického řízení (20.10. 2006)

Tento dvoudenní kurz (vždy dopoledne, odpoledne navazoval kurz Metodika zpracování strategií) navazující na úvodní kurz Strategického řízení seznámil účastníky s hlavními metodami uplatnitelnými v procesu strategického řízení. První den byl zaměřen více teoreticky a účastníci spíše vstřebávali podávané informace. V závěru prvního dne se rozdělili do týmů a každý tým měl za úkol na konkrétním příkladu vyzkoušet zadanou metodu – focus group, strom problémů, strom cílů nebo metodu psaní scénářů. Následující týden svou týmovou práci úspěšně prezentovali a zhodnotili se navzájem.


Strategické řízení (6.10. 2006)

Jednodenní kurz, který se z důvodu velkého počtu účastníků uskutečnil v příjemném prostředí Klubu architektů ABF na Václavském náměstí, měl dvě hlavní části. První část proběhla dopoledne formou interaktivní přednášky Prof. Martina Potůčka. Jakožto úvodní část i pro další navazující kurzy obsahovala vymezení hlavních pojmů a úvod do problematiky strategického řízení, s uvedením specifik pro veřejný, komerční a neziskový sektor.

Odpoledne se účastníci rozdělili do pěti skupin podle svého zájmu o nabídnutá témata: Evropská politika zaměstnanosti, Strategie hospodářského růstu, Národní akční plán sociálního začleňování, Strategie rozvoje neziskového sektoru a Strategické řízení na regionální a lokální úrovni. Tyto odpolední workshopy se snažily účastníky maximálně "vtáhnout do děje" a na skutečných příkladech z praxe posoudit míru zdařilosti uplatnění strategického řízení.


V září proběhl první kurz projektu (21.9. 2006)

Ve středu 20. září 2006 se v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy uskutečnil pilotní kurz k problematice bezpečnosti. Jednodenní školení bylo určeno především odborným pracovníkům Magistrátu hl. m. Prahy a městských částí, kteří nesou odpovědnost za krizové řízení, obranné plánování, ochranu obyvatelstva a veřejný pořádek. Účastníci kurzu se seznámili s hlavními rysy a praktickými důsledky rozšířeného pojetí bezpečnosti a s vývojem bezpečnostní situace ve světě a Evropě. Zvláštní důraz byl kladen na její dopady pro Česko a Prahu. Pozornost byla věnována bezpečnostnímu systému ČR a aktuálním strategickým dokumentům. Samozřejmě nechyběla aplikace na bezpečnostní systém na úrovni regionální veřejné správy, zvláště pak na fungování krizového řízení hl. m. Prahy a Záchranný bezpečnostní systém hl. m. Prahy. Kurz vedli experti Střediska bezpečnostní politiky CESES FSV UK.


Magistrát zvyšuje kvalifikaci úředníků v bezpečnostní problematice (8.9.2006)

Ve středu 20. září 2006 proběhne v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy pilotní kurz v rámci projektu Vzdělávacího centra strategického řízení, který realizuje Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES) Fakulty sociálních věd UK s finanční podporou Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy.

Jednodenní školení je určeno především odborným pracovníkům Magistrátu hl. m. Prahy a městských částí, kteří nesou odpovědnost za krizové řízení, obranné plánování, ochranu obyvatelstva a veřejný pořádek.

Účastníci kurzu se seznámí s hlavními rysy a praktickými důsledky rozšířeného pojetí bezpečnosti a s vývojem bezpečnostní situace ve světě, Evropě. Zvláštní důraz bude kladen na její dopady pro Česko a Prahu. Pozornost bude věnována bezpečnostnímu systému ČR a aktuálním strategickým dokumentům. Samozřejmě nebude chybět aplikace pro bezpečnostní systém na úrovni regionální veřejné správy, zvláště pak systém a principy fungování krizového řízení hl. m. Prahy (Záchranný bezpečnostní systém hl. m. Prahy).

Školení povedou experti Střediska bezpečnostní politiky CESES FSV UK.


Informativní workshop (7.9.2006)

Ve čtvrtek dne 7.9.2006 proběhl v prostorách ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství informativní workshop, jehož cílem bylo seznámit potencionální zájemce o kurzy strategického řízení o cílech projektu, předpokládaném přínosu pro účastníky, ale také o nárocích na účastníky ze strany realizátorů projektu.

Worskhopu se zúčastnilo cca 30 účastníků, kteří měli možnost přihlásit se na připravované kurzy a následně se zapojit do diskuze, ve které koordinátorka projektu odpovídala na vznesené dotazy ke struktuře, termínům či náplni jednotlivých kurzů.


Vyškolení 12-ti lektorů pro výuku v pilotních kurzech (26.6.2006)

Na základě ústních pohovorů bylo z řad doktorandů vybráno 12 lektorů, kteří se v průběhu května a června aktivně účastnili nejenom vlastní výuky z řad realizátorů projektů, ale také samostatných konzultací a vlastního samostudia.

Proškolení lektoři se následně zapojili v jednotlivých týmech do přípravy kurzů pro cílové účastníky.


Výzva pro zájemce o vyškolení na pozici lektora vzdělávacího centra (3.2. 2006)

FSV UK - Centrum pro sociální a ekonomické strategie hledá pro realizaci "Projektu vzdělávacího, poradenského a konzultačního centra pro zkvalitnění strategického řízení" zájemce o vyškolení na pozici lektora. Více informací zde.