ODKAZY
Just
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Tým CESES
Just
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

PhDr. Petr Just, Ph.D.

E-mail:

Osobní web: http://www.just.wz.cz


Narozen 12. července 1978 v Trutnově


Vzdělání


 • 2005 = Politologie, IPS FSV UK (PhDr. – státní rigorózní zkouška)

 • 2004-2009 = Politologie, IPS FSV UK (Ph.D. – interní doktorandské studium)

 • 2002-2005 = Americká studia, IMS FSV UK (nedokončeno)

 • 2002-2004 = Politologie, IPS FSV UK (Mgr., Summa Cum Laude)

 • 1998-2002 = Politologie a mezinárodní vztahy, IPS FSV UK (Bc.)

 • 1997-1998 = Informační management, Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha (nedokončeno)

 • 1992-1997 = Všeobecné středoškolské vzdělání, Gymnázium, Trutnov (maturita s vyznamenáním)


Vybrané stáže, studijní pobyty, letní školy, kurzy, atestace


 • 2003 = Holandsko – politika, spoločnosť; Stichtig Willem Drees Lezing, Den Haag a Inštitút Max van der Stoela při Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (přednáškový kurz o Holandsku, kurz holandštiny)

 • 2003-2004 = Politologie; Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko (jednosemestrální studijní pobyt, stipendium vlády Slovenské republiky)

 • 2003 = Old and New Ideas of European Federalism; University of Oxford a Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (letní škola)

 • 2002-2003 = Evropská studia; Fakulta sociálních věd a Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (dvousemestrální postgraduální kurz Europeum)

 • 1999 = Nebraska Heritage Studies; Doane College, Crete - Lincoln, Nebraska, USA (kurz pro pedagogy vyučující dějiny státu Nebraska)

 • 1997 = Zkouška TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

 • 1995-1996 = Kurz Průvodce cestovního ruchu; Trutnov

 • 1995 = Zkouška Michigan Test (zkouška z anglického jazyka pro cizince, podobné jako TOEFL)

 • 1994-1995 = Lifeguard Training; American Red Cross, Lincoln, Nebraska, USA (výcvik plavčík - vodní záchranář)

 • 1994-1995 = Lincoln High School; Lincoln, Nebraska, USA (jednoroční stáž)

 • 1991 = Kurz pro moderátory a hlasatele; Karel Pech


Pracovní zkušenosti


 • 2007-nyní = Fakulta humanitních studií Univerzity Hradec Králové; odborný asistent - externí přednášející

 • 2006-nyní = Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze; odborný asistent

 • 2005-nyní = Institut politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze; odborný asistent

 • 2005-nyní = Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze; vědecký pracovník (od 2007 externí spolupracovník)

 • 2005-2006 = Informační centrum o NATO Praha; informační specialista

 • 2004-nyní = Institut politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze; interní doktorand

 • 2004 = Velvyslanectví České republiky v Bratislavě; stáž na Politickém odboru

 • 2003-2005 = Parlamentní zpravodaj (měsíčník); redaktor 2000-2004 = Europeum (postgraduální kurz Fakuty sociálních věd a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze); asistent koordinátorky (2000-2003), přednášející a vedoucí absolventských prací (2003-2004)

 • 2000-2001 = Městské koupaliště Trutnov; plavčík

 • 2000-2004 = Česká informační agentura; parlamentní a vládní zpravodaj

 • 1995-nyní = TJ Lokomotiva Trutnov; táborový vedoucí (2002-2003 zástupce hlavního vedoucího, 2004-nyní hlavní vedoucí)

 • 1995-nyní = příležitostný lektor angličtiny, překladatel, tlumočník a průvodce (mj. Mistrovství Evropy v silniční cyklistice, mezistátní hokejová a fotbalová utkání, průvodce a tlumočník při pobytech zahraničních sportovních týmů v České republice)

 • 1988-2001 = moderátor, herec; Trutnov (mj. moderování Dětského filmového festivalu, festivalu Filmové rozloučení se školou)


Členství ve studentských, profesních, stavovských a samosprávných organizacích


 • 1999-nyní = Česko-slovenská unie studentů politických věd (CPSSU); spoluzakladatel, v letech 2001 a 2003-2006 předseda, 2001-2004 koordinátor visegrádských aktivit, 1999-2000 člen Rady zodpovědný za vnitřní rozvoj

 • 1999-2003 = Akademický senát FSV UK (AS); člen studentské komory, jednatel, místopředseda AS, předseda Volební komise AS

 • 2001-nyní = Confederation of Visegrad Youth; spoluzakladatel, 2001-2004 člen Executive Committee, 2003-2004 President

 • 2003-nyní = Česká společnost pro politické vědy; člen

 • 2003-nyní = Slovenské združenie pre politické vedy; člen

 • 2005-nyní = Visegrad Youth Association; spoluzakladatel

 • 2005-nyní = Česká asociace Římského klubu; člen 2005-nyní = Akademický senát FSV UK (AS); člen pedagogické komory, místopředseda AS, předseda Legislativní komise AS

 • 2007-nyní = Akademický senát Univerzity Karlovy (AS); člen pedagogické komory


Věda, výzkum, granty a projekty


 • 2004 = spolupráce na specifickém výzkumném záměru Vládní modely v parlamentních systémech (hlavní řešitelka: doc.PhDr. Blanka Říchová, CSc.)

 • 2004 = spolupráce na specifickém výzkumném záměru Politická geografie (hlavní řešitel: doc.PhDr. Bořivoj Hnízdo)

 • 2005-nyní = spolupráce na přípravě žádosti o grant Extrémistické, nacionalistické a radikální politické strany, hnutí a uskupení (autor: Mgr. Petr Zenkner)

 • 2005-nyní = podíl na řešení výzkumného záměru Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pro období 2005-2010 Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika, dílčí úkol Problémy rozšiřující se Evropské unie jako politické výzvy pro českou společnost: Projekt politické výzvy (hlavní řešitel: prof.PhDr. Jiří Kabele, Ph.D.; řešitel dílčího úkolu: doc.PhDr. Bořivoj Hnízdo; vedoucí týmu katedry politologie: doc.PhDr. Blanka Říchová, CSc.)

 • 2005-nyní = podíl na řešení výzkumného záměru Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pro období 2005-2010 Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika, dílčí úkol CESES Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU, tým Strategické vládnutí (hlavní řešitel: prof.PhDr. Jiří Kabele, Ph.D.; řešitel dílčího úkolu a vedoucí týmu: prof.PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.)

 • 2006-nyní = podíl na řešení výzkumného záměru Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pro období 2005-2010 Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika, dílčí úkol CESES Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU, tým Metodologie analýzy a tvorby strategií a veřejných politik (hlavní řešitel: prof.PhDr. Jiří Kabele, Ph.D.; řešitel dílčího úkolu: prof.PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.; vedoucí týmu: PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.)

 • 2006 = podíl na rešerši a zpracování studie Literature Review on Civil Society, Citizenship and Civic Participation in the Czech Republic (Recent Development, Overview of Public Discourse, and Review of Literature) v rámci projektu CINEFOGO (Civil Society and New Forms of Governance in Europe) (vedoucí týmu: prof.PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.)


Stipendia, ceny a ocenění (pouze akademické)


 • 2003 = stipendium vlády Slovenské republiky (studijní pobyt na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, zimní semestr akademického roku 2003/2004)

 • 2004 = pochvala děkana Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze za diplomovou práci Teorie koalic a slovenské vlády v letech 1990-2002 (vedoucí práce: doc.PhDr. Blanka Říchová, CSc.) a za výkon u státní závěrečné zkoušky


Publikační činnost

 Seznam publikací evidovaných prostřednictvím FSV UK - vstup do databáze

monografie, kapitoly v monografiích a sbornících


 • Just, Petr (editor). The Czech Republic. In: Kégler, Adam (editor-in-chief). Visegrad Yearbook 2003. Budapest: Central European Student Partnership Organization, 2003. (člen centrální redakční rady, editor a autor)

 • Just, Petr. Možnosti spolupráce zemí visegrádské skupiny v oblasti školství. In: Opolecký, Hynek (editor). Nové cesty středoevropského partnerství. Praha: Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2003. (autor příspěvku na konferenci)

 • Just, Petr. Ženy v parlamentu v meziválečném Československu: Komparace se Spojenými státy americkými a Švédskem. In: Lasicová, Jana (editorka). Sféry ženy: právne, politické a ekonomické vedy. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela - Fakulta humanitných vied, 2004. (autor kapitoly)

 • Just, Petr. Slovenská republika. In: Cabada, Ladislav - Dvořáková, Vladimíra a kolektiv. Komparace politických systémů III. Praha: Oeconomica - Nakladatelství Vysoké školy ekonomické, 2004. (autor kapitoly, strany 77-114)

 • Just, Petr - Zlatohlávek, Petr. Kontaktní ambasády NATO: nová dimenze zahraniční politiky ČR (2000-2005). Ostrava: Jagello 2000 - Asociace pro euro-atlantickou spolupráci, 2005.

 • Just, Petr. Združenie robotníkov Slovenska ve vládní koalici 1994-1998. In: Hoscheková, Dagmar - Kucharčík, Rudolf. Aktuálne problémy teórie medzinárodných vzťahov a teórie politiky. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov a Ústav vedy a výskumu, 2005. (autor kapitoly, strany 70-90)

 • Just, Petr (guarantee). Level and type of civic participation in politiocal and social activities. In: Potůček, Martin (head of authors‘ team) et at. Literature Review on Civil Society, Citizenship and Civic Participation in the Czech Republic (Recent Development, Overview of Public Discourse, and Review of Literature). Praha: Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 2006. (garant a hlavní autor kapitoly 4 - viz výše, spoluautor kapitoly 5 - Evaluation of the national perspective on civil society, citizenship and civic participation)

 • Just, Petr. Koaliční vládnutí na Slovensku 1990-2002. In: Říchová, Blanka a kolektiv. Vládní modely v parlamentních systémech. Olomouc: Moneta - FM, 2006. (autor kapitoly, strany 121-140)

 • Just, Petr. Územně-správní vývoj Československa a jeho nástupnických států od roku 1918 do současnosti. In: Hnízdo, Bořivoj (editor). Politická geografie. Praha: 2006. (V TISKU) (autor kapitoly)


odborné články v časopisech (výběr)


 • Just, Petr. Portréty významných - ženy v politice: Vigdís Finnbogadóttir a Sandra Day O'Connor. IN: CPSSU Report, č. 2/2000.

 • Just, Petr. Nebraska jako výjimka z dvoukomorových legislatur v USA aneb 49:1. IN: Senát, č. 1/2003, strany 1-3 přílohy.

 • Just, Petr - Hladká, Malvína. Cesta k přímé volbě prezidenta na Slovensku IN: Parlamentní zpravodaj, č. 3/2003, strany 10-12.

 • Just, Petr. Slováci řekli ANO Evropské unii. IN: Parlamentní zpravodaj, č. 4/2003, strany 17-18.

 • Just, Petr. Komparace systémů voleb do Evropského parlamentu: Česká republika vs. Slovensko. IN: Parlamentní zpravodaj, č. 5/2003, strany 25-28.

 • Just, Petr. Bude mít Slovensko Senát? IN: Senát, č. 4/2003, strany 1-3 přílohy.

 • Just, Petr. Slovenské koalice - 1. díl (1990-1998). IN: Parlamentní zpravodaj, č. 9/2003, strany 30-33.

 • Just, Petr - Matis, Ján. Slovensko před branami EU. IN: Parlamentní zpravodaj, č. 10/2003, strany 25-26.

 • Just, Petr. Slovenské školství na rozcestí. IN: Parlamentní zpravodaj, č. 1/2004, strany 20-21.

 • Just, Petr. Kdo se chystá do Evropské komise? IN: Parlamentní zpravodaj, č. 2/2004, strany 41-43.

 • Just, Petr. Slovensko a volby do Evropského parlamentu. IN: Panta Rei, 7. ročník, březen 2003, strany 3 a 5 (vyšlo 2.3.2004).

 • Just, Petr. Nebraska: unikameralizmus v americkej politike. IN: Politické vedy, č. 1/2004, strany 103-131.

 • Just, Petr. Hodnotenie vlády a opozície v krajinách V4. (informace o výsledcích mezinárodního výzkumu) IN: Politické vedy, č. 1/2004, strany 219-221.

 • Just, Petr. Referenda na Slovensku. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 4/2004, strany 31-32.

 • Just, Petr. Česká republika vstoupila do Evropské unie s resty. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 5/2004, strany 8-10.

 • Just, Petr. Senát Parlamentu České republiky. IN: Parlamentní zpravodaj, mimořádné číslo 2004.

 • Just, Petr. Zastoupení České republiky v institucích Evropské unie. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 6/2004, strany 22-24.

 • Just, Petr. Poslanci Evropského parlamentu zvolení za Českou republiku. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 7-8/2004, strany 13-16.

 • Just, Petr. Frakce v Evropském parlamentu: Evropská strana lidová - Evropští demokraté. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 9/2004, strany 19-20.

 • Just, Petr. Zelení pokračují v nastoupeném kurzu. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 9/2004, strana 33.

 • Just, Petr. Frakce v Evropském parlamentu: Strana evropských socialistů IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 10/2004, strany 20-21.

 • Just, Petr. Petr Pithart: "Pro média jsme nudní, nejsme však zbyteční." IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 10/2004, strany 26-28.

 • Just, Petr. Historie doplňovacích voleb do Senátu. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 10/2004, strany 29-30.

 • Just, Petr. Frakce v Evropském parlamentu: Aliance liberálů a demokratů pro Evropu. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 11-12/2004, strany 18-19.

 • Just, Petr. Obhajující senátoři ve volbách většinou štěstí nemají. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 11-12/2004, strany 20-21.

 • Just, Petr. Senát pohledem dvou stálic. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 11-12/2004, strana 24. (rozhovor se senátory Přemyslem Sobotkou a Václavem Jehličkou)

 • Just, Petr - Matyáš, Michal. Kraje čtyři roky "po" se potýkají zejména s nedostatkem financí. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 11-12/2004, strany 28-30.


jiné odborné texty (výběr)


 • Just, Petr. Evaluation of Current Czech Party System and its Future Prospects. Praha: 2005. Odborná studie vypracovaná pro Velvyslanectví Korejské republiky v Praze, 15 stran rukopisu.

 • Just, Petr. Postoje politických stran v době vstupu České republiky do NATO. Praha: 2005. Odborná studie vypracovaná v gesci Informačního centra o NATO pro Velvyslanectví Ukrajiny v Praze.

 • Just, Petr. Programy v činnosti politických stran jako nástroj strategického vládnutí. Praha: CESES, 2005-2006 (průběžně aktualizováno a doplňováno). Podkladová studie zpracovaná v rámci výzkumného záměru FSV UK Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika, dílčího úkolu Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU, týmového úkolu Strategické vládnutí, 23 stran rukopisu.

 • Potůček, Martin (vedoucí autorského týmu). Literature Review on Civil Society, Citizenship and Civic Participation in the Czech Republic (Recent Development, Overview of Public Discourse, and Review of Literature). Praha: CESES, 2006. Studie zpracovaná v rámci mezinárodního projektu CINEFOGO (Civil Society and New Forms of Governance in Europe). (editor a hlavní autor části 4. Level and type of civic participation in political and social activities, spoluautor části 5. Evaluation of the national perspective on civil society, citizenship, and civic participation – concluding remarks and future trends)


Zájmy a záliby (namátkový výběr)


plavání, tenis cestování, vysokohorská turistika - viz fotogalerie literatura faktu, filmy Jára Cimrman

Just

PhDr. Petr Just, Ph.D.

E-mail:

Osobní web: http://www.just.wz.cz


Narozen 12. července 1978 v Trutnově


Vzdělání


 • 2005 = Politologie, IPS FSV UK (PhDr. – státní rigorózní zkouška)

 • 2004-2009 = Politologie, IPS FSV UK (Ph.D. – interní doktorandské studium)

 • 2002-2005 = Americká studia, IMS FSV UK (nedokončeno)

 • 2002-2004 = Politologie, IPS FSV UK (Mgr., Summa Cum Laude)

 • 1998-2002 = Politologie a mezinárodní vztahy, IPS FSV UK (Bc.)

 • 1997-1998 = Informační management, Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha (nedokončeno)

 • 1992-1997 = Všeobecné středoškolské vzdělání, Gymnázium, Trutnov (maturita s vyznamenáním)


Vybrané stáže, studijní pobyty, letní školy, kurzy, atestace


 • 2003 = Holandsko – politika, spoločnosť; Stichtig Willem Drees Lezing, Den Haag a Inštitút Max van der Stoela při Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (přednáškový kurz o Holandsku, kurz holandštiny)

 • 2003-2004 = Politologie; Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko (jednosemestrální studijní pobyt, stipendium vlády Slovenské republiky)

 • 2003 = Old and New Ideas of European Federalism; University of Oxford a Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (letní škola)

 • 2002-2003 = Evropská studia; Fakulta sociálních věd a Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (dvousemestrální postgraduální kurz Europeum)

 • 1999 = Nebraska Heritage Studies; Doane College, Crete - Lincoln, Nebraska, USA (kurz pro pedagogy vyučující dějiny státu Nebraska)

 • 1997 = Zkouška TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

 • 1995-1996 = Kurz Průvodce cestovního ruchu; Trutnov

 • 1995 = Zkouška Michigan Test (zkouška z anglického jazyka pro cizince, podobné jako TOEFL)

 • 1994-1995 = Lifeguard Training; American Red Cross, Lincoln, Nebraska, USA (výcvik plavčík - vodní záchranář)

 • 1994-1995 = Lincoln High School; Lincoln, Nebraska, USA (jednoroční stáž)

 • 1991 = Kurz pro moderátory a hlasatele; Karel Pech


Pracovní zkušenosti


 • 2007-nyní = Fakulta humanitních studií Univerzity Hradec Králové; odborný asistent - externí přednášející

 • 2006-nyní = Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze; odborný asistent

 • 2005-nyní = Institut politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze; odborný asistent

 • 2005-nyní = Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze; vědecký pracovník (od 2007 externí spolupracovník)

 • 2005-2006 = Informační centrum o NATO Praha; informační specialista

 • 2004-nyní = Institut politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze; interní doktorand

 • 2004 = Velvyslanectví České republiky v Bratislavě; stáž na Politickém odboru

 • 2003-2005 = Parlamentní zpravodaj (měsíčník); redaktor 2000-2004 = Europeum (postgraduální kurz Fakuty sociálních věd a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze); asistent koordinátorky (2000-2003), přednášející a vedoucí absolventských prací (2003-2004)

 • 2000-2001 = Městské koupaliště Trutnov; plavčík

 • 2000-2004 = Česká informační agentura; parlamentní a vládní zpravodaj

 • 1995-nyní = TJ Lokomotiva Trutnov; táborový vedoucí (2002-2003 zástupce hlavního vedoucího, 2004-nyní hlavní vedoucí)

 • 1995-nyní = příležitostný lektor angličtiny, překladatel, tlumočník a průvodce (mj. Mistrovství Evropy v silniční cyklistice, mezistátní hokejová a fotbalová utkání, průvodce a tlumočník při pobytech zahraničních sportovních týmů v České republice)

 • 1988-2001 = moderátor, herec; Trutnov (mj. moderování Dětského filmového festivalu, festivalu Filmové rozloučení se školou)


Členství ve studentských, profesních, stavovských a samosprávných organizacích


 • 1999-nyní = Česko-slovenská unie studentů politických věd (CPSSU); spoluzakladatel, v letech 2001 a 2003-2006 předseda, 2001-2004 koordinátor visegrádských aktivit, 1999-2000 člen Rady zodpovědný za vnitřní rozvoj

 • 1999-2003 = Akademický senát FSV UK (AS); člen studentské komory, jednatel, místopředseda AS, předseda Volební komise AS

 • 2001-nyní = Confederation of Visegrad Youth; spoluzakladatel, 2001-2004 člen Executive Committee, 2003-2004 President

 • 2003-nyní = Česká společnost pro politické vědy; člen

 • 2003-nyní = Slovenské združenie pre politické vedy; člen

 • 2005-nyní = Visegrad Youth Association; spoluzakladatel

 • 2005-nyní = Česká asociace Římského klubu; člen 2005-nyní = Akademický senát FSV UK (AS); člen pedagogické komory, místopředseda AS, předseda Legislativní komise AS

 • 2007-nyní = Akademický senát Univerzity Karlovy (AS); člen pedagogické komory


Věda, výzkum, granty a projekty


 • 2004 = spolupráce na specifickém výzkumném záměru Vládní modely v parlamentních systémech (hlavní řešitelka: doc.PhDr. Blanka Říchová, CSc.)

 • 2004 = spolupráce na specifickém výzkumném záměru Politická geografie (hlavní řešitel: doc.PhDr. Bořivoj Hnízdo)

 • 2005-nyní = spolupráce na přípravě žádosti o grant Extrémistické, nacionalistické a radikální politické strany, hnutí a uskupení (autor: Mgr. Petr Zenkner)

 • 2005-nyní = podíl na řešení výzkumného záměru Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pro období 2005-2010 Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika, dílčí úkol Problémy rozšiřující se Evropské unie jako politické výzvy pro českou společnost: Projekt politické výzvy (hlavní řešitel: prof.PhDr. Jiří Kabele, Ph.D.; řešitel dílčího úkolu: doc.PhDr. Bořivoj Hnízdo; vedoucí týmu katedry politologie: doc.PhDr. Blanka Říchová, CSc.)

 • 2005-nyní = podíl na řešení výzkumného záměru Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pro období 2005-2010 Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika, dílčí úkol CESES Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU, tým Strategické vládnutí (hlavní řešitel: prof.PhDr. Jiří Kabele, Ph.D.; řešitel dílčího úkolu a vedoucí týmu: prof.PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.)

 • 2006-nyní = podíl na řešení výzkumného záměru Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pro období 2005-2010 Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika, dílčí úkol CESES Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU, tým Metodologie analýzy a tvorby strategií a veřejných politik (hlavní řešitel: prof.PhDr. Jiří Kabele, Ph.D.; řešitel dílčího úkolu: prof.PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.; vedoucí týmu: PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.)

 • 2006 = podíl na rešerši a zpracování studie Literature Review on Civil Society, Citizenship and Civic Participation in the Czech Republic (Recent Development, Overview of Public Discourse, and Review of Literature) v rámci projektu CINEFOGO (Civil Society and New Forms of Governance in Europe) (vedoucí týmu: prof.PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.)


Stipendia, ceny a ocenění (pouze akademické)


 • 2003 = stipendium vlády Slovenské republiky (studijní pobyt na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, zimní semestr akademického roku 2003/2004)

 • 2004 = pochvala děkana Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze za diplomovou práci Teorie koalic a slovenské vlády v letech 1990-2002 (vedoucí práce: doc.PhDr. Blanka Říchová, CSc.) a za výkon u státní závěrečné zkoušky


Publikační činnost

 Seznam publikací evidovaných prostřednictvím FSV UK - vstup do databáze

monografie, kapitoly v monografiích a sbornících


 • Just, Petr (editor). The Czech Republic. In: Kégler, Adam (editor-in-chief). Visegrad Yearbook 2003. Budapest: Central European Student Partnership Organization, 2003. (člen centrální redakční rady, editor a autor)

 • Just, Petr. Možnosti spolupráce zemí visegrádské skupiny v oblasti školství. In: Opolecký, Hynek (editor). Nové cesty středoevropského partnerství. Praha: Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2003. (autor příspěvku na konferenci)

 • Just, Petr. Ženy v parlamentu v meziválečném Československu: Komparace se Spojenými státy americkými a Švédskem. In: Lasicová, Jana (editorka). Sféry ženy: právne, politické a ekonomické vedy. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela - Fakulta humanitných vied, 2004. (autor kapitoly)

 • Just, Petr. Slovenská republika. In: Cabada, Ladislav - Dvořáková, Vladimíra a kolektiv. Komparace politických systémů III. Praha: Oeconomica - Nakladatelství Vysoké školy ekonomické, 2004. (autor kapitoly, strany 77-114)

 • Just, Petr - Zlatohlávek, Petr. Kontaktní ambasády NATO: nová dimenze zahraniční politiky ČR (2000-2005). Ostrava: Jagello 2000 - Asociace pro euro-atlantickou spolupráci, 2005.

 • Just, Petr. Združenie robotníkov Slovenska ve vládní koalici 1994-1998. In: Hoscheková, Dagmar - Kucharčík, Rudolf. Aktuálne problémy teórie medzinárodných vzťahov a teórie politiky. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov a Ústav vedy a výskumu, 2005. (autor kapitoly, strany 70-90)

 • Just, Petr (guarantee). Level and type of civic participation in politiocal and social activities. In: Potůček, Martin (head of authors‘ team) et at. Literature Review on Civil Society, Citizenship and Civic Participation in the Czech Republic (Recent Development, Overview of Public Discourse, and Review of Literature). Praha: Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 2006. (garant a hlavní autor kapitoly 4 - viz výše, spoluautor kapitoly 5 - Evaluation of the national perspective on civil society, citizenship and civic participation)

 • Just, Petr. Koaliční vládnutí na Slovensku 1990-2002. In: Říchová, Blanka a kolektiv. Vládní modely v parlamentních systémech. Olomouc: Moneta - FM, 2006. (autor kapitoly, strany 121-140)

 • Just, Petr. Územně-správní vývoj Československa a jeho nástupnických států od roku 1918 do současnosti. In: Hnízdo, Bořivoj (editor). Politická geografie. Praha: 2006. (V TISKU) (autor kapitoly)


odborné články v časopisech (výběr)


 • Just, Petr. Portréty významných - ženy v politice: Vigdís Finnbogadóttir a Sandra Day O'Connor. IN: CPSSU Report, č. 2/2000.

 • Just, Petr. Nebraska jako výjimka z dvoukomorových legislatur v USA aneb 49:1. IN: Senát, č. 1/2003, strany 1-3 přílohy.

 • Just, Petr - Hladká, Malvína. Cesta k přímé volbě prezidenta na Slovensku IN: Parlamentní zpravodaj, č. 3/2003, strany 10-12.

 • Just, Petr. Slováci řekli ANO Evropské unii. IN: Parlamentní zpravodaj, č. 4/2003, strany 17-18.

 • Just, Petr. Komparace systémů voleb do Evropského parlamentu: Česká republika vs. Slovensko. IN: Parlamentní zpravodaj, č. 5/2003, strany 25-28.

 • Just, Petr. Bude mít Slovensko Senát? IN: Senát, č. 4/2003, strany 1-3 přílohy.

 • Just, Petr. Slovenské koalice - 1. díl (1990-1998). IN: Parlamentní zpravodaj, č. 9/2003, strany 30-33.

 • Just, Petr - Matis, Ján. Slovensko před branami EU. IN: Parlamentní zpravodaj, č. 10/2003, strany 25-26.

 • Just, Petr. Slovenské školství na rozcestí. IN: Parlamentní zpravodaj, č. 1/2004, strany 20-21.

 • Just, Petr. Kdo se chystá do Evropské komise? IN: Parlamentní zpravodaj, č. 2/2004, strany 41-43.

 • Just, Petr. Slovensko a volby do Evropského parlamentu. IN: Panta Rei, 7. ročník, březen 2003, strany 3 a 5 (vyšlo 2.3.2004).

 • Just, Petr. Nebraska: unikameralizmus v americkej politike. IN: Politické vedy, č. 1/2004, strany 103-131.

 • Just, Petr. Hodnotenie vlády a opozície v krajinách V4. (informace o výsledcích mezinárodního výzkumu) IN: Politické vedy, č. 1/2004, strany 219-221.

 • Just, Petr. Referenda na Slovensku. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 4/2004, strany 31-32.

 • Just, Petr. Česká republika vstoupila do Evropské unie s resty. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 5/2004, strany 8-10.

 • Just, Petr. Senát Parlamentu České republiky. IN: Parlamentní zpravodaj, mimořádné číslo 2004.

 • Just, Petr. Zastoupení České republiky v institucích Evropské unie. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 6/2004, strany 22-24.

 • Just, Petr. Poslanci Evropského parlamentu zvolení za Českou republiku. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 7-8/2004, strany 13-16.

 • Just, Petr. Frakce v Evropském parlamentu: Evropská strana lidová - Evropští demokraté. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 9/2004, strany 19-20.

 • Just, Petr. Zelení pokračují v nastoupeném kurzu. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 9/2004, strana 33.

 • Just, Petr. Frakce v Evropském parlamentu: Strana evropských socialistů IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 10/2004, strany 20-21.

 • Just, Petr. Petr Pithart: "Pro média jsme nudní, nejsme však zbyteční." IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 10/2004, strany 26-28.

 • Just, Petr. Historie doplňovacích voleb do Senátu. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 10/2004, strany 29-30.

 • Just, Petr. Frakce v Evropském parlamentu: Aliance liberálů a demokratů pro Evropu. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 11-12/2004, strany 18-19.

 • Just, Petr. Obhajující senátoři ve volbách většinou štěstí nemají. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 11-12/2004, strany 20-21.

 • Just, Petr. Senát pohledem dvou stálic. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 11-12/2004, strana 24. (rozhovor se senátory Přemyslem Sobotkou a Václavem Jehličkou)

 • Just, Petr - Matyáš, Michal. Kraje čtyři roky "po" se potýkají zejména s nedostatkem financí. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 11-12/2004, strany 28-30.


jiné odborné texty (výběr)


 • Just, Petr. Evaluation of Current Czech Party System and its Future Prospects. Praha: 2005. Odborná studie vypracovaná pro Velvyslanectví Korejské republiky v Praze, 15 stran rukopisu.

 • Just, Petr. Postoje politických stran v době vstupu České republiky do NATO. Praha: 2005. Odborná studie vypracovaná v gesci Informačního centra o NATO pro Velvyslanectví Ukrajiny v Praze.

 • Just, Petr. Programy v činnosti politických stran jako nástroj strategického vládnutí. Praha: CESES, 2005-2006 (průběžně aktualizováno a doplňováno). Podkladová studie zpracovaná v rámci výzkumného záměru FSV UK Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika, dílčího úkolu Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU, týmového úkolu Strategické vládnutí, 23 stran rukopisu.

 • Potůček, Martin (vedoucí autorského týmu). Literature Review on Civil Society, Citizenship and Civic Participation in the Czech Republic (Recent Development, Overview of Public Discourse, and Review of Literature). Praha: CESES, 2006. Studie zpracovaná v rámci mezinárodního projektu CINEFOGO (Civil Society and New Forms of Governance in Europe). (editor a hlavní autor části 4. Level and type of civic participation in political and social activities, spoluautor části 5. Evaluation of the national perspective on civil society, citizenship, and civic participation – concluding remarks and future trends)


Zájmy a záliby (namátkový výběr)


plavání, tenis cestování, vysokohorská turistika - viz fotogalerie literatura faktu, filmy Jára Cimrman