ODKAZY
Nováček
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Tým CESES
Nováček
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.


Narozen 14. února 1961 ve Velkém Meziříčí

Stav: ženatý - manželka Helena, tři dětiVzdělání


1980 - 1985 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor Ochrana přírodního prostředí

1986 titul RNDr.

1985 - 1990 Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava - téma dizertační práce "Prognostické aspekty v krajinné ekologii"

1991 udělena hodnost CSc.


Jazyky


angličtina, ruštinaSoučasné zaměstnání


Ředitel Centra interdisciplinárních studií Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc, 771 47. Specializace: globální environmentální problémy, principy udržitelného rozvoje, prognózování vývoje kvality životního prostředí, krajinné plánování


Výzkum


 • vedoucí 5-ti letého projektu "Strategie udržitelného rozvoje pro Českou republiku", financovaného Ministerstvem životního ČR

 • člen řídící rady Millennium Project, American Council far the United Nations University

 • koordinátor 5. modulu projektu projektu UNDP "K udržitelnému rozvoji České republiky - vytváření podmínek" (název modulu: "Globální souvislosti udržitelného rozvoje")

 • koordinátor Letní školy rozvojové pomoci a spolupráce, ve spolupráci s UNDP a MZV ČR


Funkce


 • předseda Akademického senátu Univerzity Palackého v letech 1993 - 1995

 • předseda regionální olomoucké pobočky Společnosti pro trvale udržitelný život v letech 1995 - 1998

 • člen městského zastupitelstva v Olomouci v letech 1994 - 1998


Členství v organizacích


 • Světová futurologická organizace (WFSF)

 • Mezinárodní asociace pro krajinnou ekologii (IALE) - Společnost pro trvale udržitelný život

 • Občanská futurologická společnost

 • člen Řídícího výboru Millennium Project, Washington, D.C.


Stipendia


1992: Eisenhower Exchange Fellowships, USA (9 týdnů)

1994: Salzburg Seminar (Environment and Diplomacy), Rakousko (1 týden)

1996: Fulbright Scholarship, USA (4 měsíce)


Ocenění


1990: 1. místo v soutěži časopisu Mladý svět "Hledáme dokonalé projekty" s projektem "Ekologické předpoklady hospodaření v intenzívně využívané krajině"

1991: l. místo v soutěži časopisu Mladý svět "HIedáme dokonalé projekty" s projektem "Ekologické předpoklady hospodaření v ZD Boršice u Buchlovic"

1997: Pamětní medaile rektora UP vydaná v Roce Univerzity Palackého k 50. výročí obnovení a znovuotevření olomoucké univerzity jako ocenění přínosu pro Univerzitu Palackého v Olomouci


Významější zahraniční pobyty


1989: Německo (2 týdny) - školící kurs krajinné ekologie

1990: Izrael (5 týdnů) - ekologická expedice pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR

1990: Dánsko ( 1 týden) - účast na konferenci International Association of Landscape Ecology (IALE)

1992: USA (5 týdnů) - studijní pobyt Earlham College, Miami University a College of the Atlantic

1992: USA (9 týdnů) - Eisenhower Exchange Fellowship

1994: Rakousko (1 týden) - Salzburg Seminar (téma: Životní prostředí a diplomacie)

1994: Indie (5 týdnů) - M.D. S. Ajmer University (přednáška a studijní pobyt)

1995: Keňa (2 týdny) - světová konference World Futures Studies Federation 1996: USA (4 měsíce) - Fulbright Schollarship

1997: Brazílie ( 1 týden) - konference LEAD (Leadership for Environment and Development)

1998: Kanada - Arktida (3 týdny) - účast na výzkumném grantu Prof. Josefa Svobody z University of Toronto (vliv globálních klimatických změn na ekosystém tundry)

1999: USA (11 týdnů) - přednáškový cyklus (celkem 80 hodin) na College of the Atlantic

2000: Austrálie (2 týdny) - konference Eisenhower Fellowships


Zájmy


sport, cestování, turistika, fotografování


Bibliografie

 Seznam publikací evidovaných prostřednictvím FSV UK - vstup do databáze


 • Nováček, P., Huba, M. (1994): Ohrožená planeta. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 203 stran

 • Nováček, P, Huba, M., editoři ( 1995, 1996): Šok z prosperity - Čítanka z globální problematiky. I - III. díl. Vydavatelství Univerzity Palackého a Spoločnost pre trvalo udržatelný život, Bratislava. 661 stran

 • Nováček, P., Mederly, P. a kol. (1996): Strategie udržitelného rozvoje. Vydavatelství G plus G, Praha. 196 stran

 • Nováček, P. (1998): Chváli Tě sestra Země. Úvahy o křesfanství, životním prostředí a udržitelném rozvoji. Matice cyrilometodějská, Olomouc.168 stran

 • Nováček, P., Huba, M., Mederly, P. (1998): Ohrožená planeta na prahu 21. století. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc. 217 stran

 • Nováček, P. (1999): Křižovatky budoucnosti - směřování k udržitelnému rozvoji a globálnímu řízení. Vydavatelství G plus G, Praha. 284 stran

 • Potůček, M. a kol: Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. Praha, Gutenberg 2002.

 • Potůček, M. a kol: Vize rozvoje České republiky do roku 2015. (Vision of the development of the Czech Republic till 2015.) Praha, Gutenberg 2001.

Nováček

Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.


Narozen 14. února 1961 ve Velkém Meziříčí

Stav: ženatý - manželka Helena, tři dětiVzdělání


1980 - 1985 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor Ochrana přírodního prostředí

1986 titul RNDr.

1985 - 1990 Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava - téma dizertační práce "Prognostické aspekty v krajinné ekologii"

1991 udělena hodnost CSc.


Jazyky


angličtina, ruštinaSoučasné zaměstnání


Ředitel Centra interdisciplinárních studií Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc, 771 47. Specializace: globální environmentální problémy, principy udržitelného rozvoje, prognózování vývoje kvality životního prostředí, krajinné plánování


Výzkum


 • vedoucí 5-ti letého projektu "Strategie udržitelného rozvoje pro Českou republiku", financovaného Ministerstvem životního ČR

 • člen řídící rady Millennium Project, American Council far the United Nations University

 • koordinátor 5. modulu projektu projektu UNDP "K udržitelnému rozvoji České republiky - vytváření podmínek" (název modulu: "Globální souvislosti udržitelného rozvoje")

 • koordinátor Letní školy rozvojové pomoci a spolupráce, ve spolupráci s UNDP a MZV ČR


Funkce


 • předseda Akademického senátu Univerzity Palackého v letech 1993 - 1995

 • předseda regionální olomoucké pobočky Společnosti pro trvale udržitelný život v letech 1995 - 1998

 • člen městského zastupitelstva v Olomouci v letech 1994 - 1998


Členství v organizacích


 • Světová futurologická organizace (WFSF)

 • Mezinárodní asociace pro krajinnou ekologii (IALE) - Společnost pro trvale udržitelný život

 • Občanská futurologická společnost

 • člen Řídícího výboru Millennium Project, Washington, D.C.


Stipendia


1992: Eisenhower Exchange Fellowships, USA (9 týdnů)

1994: Salzburg Seminar (Environment and Diplomacy), Rakousko (1 týden)

1996: Fulbright Scholarship, USA (4 měsíce)


Ocenění


1990: 1. místo v soutěži časopisu Mladý svět "Hledáme dokonalé projekty" s projektem "Ekologické předpoklady hospodaření v intenzívně využívané krajině"

1991: l. místo v soutěži časopisu Mladý svět "HIedáme dokonalé projekty" s projektem "Ekologické předpoklady hospodaření v ZD Boršice u Buchlovic"

1997: Pamětní medaile rektora UP vydaná v Roce Univerzity Palackého k 50. výročí obnovení a znovuotevření olomoucké univerzity jako ocenění přínosu pro Univerzitu Palackého v Olomouci


Významější zahraniční pobyty


1989: Německo (2 týdny) - školící kurs krajinné ekologie

1990: Izrael (5 týdnů) - ekologická expedice pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR

1990: Dánsko ( 1 týden) - účast na konferenci International Association of Landscape Ecology (IALE)

1992: USA (5 týdnů) - studijní pobyt Earlham College, Miami University a College of the Atlantic

1992: USA (9 týdnů) - Eisenhower Exchange Fellowship

1994: Rakousko (1 týden) - Salzburg Seminar (téma: Životní prostředí a diplomacie)

1994: Indie (5 týdnů) - M.D. S. Ajmer University (přednáška a studijní pobyt)

1995: Keňa (2 týdny) - světová konference World Futures Studies Federation 1996: USA (4 měsíce) - Fulbright Schollarship

1997: Brazílie ( 1 týden) - konference LEAD (Leadership for Environment and Development)

1998: Kanada - Arktida (3 týdny) - účast na výzkumném grantu Prof. Josefa Svobody z University of Toronto (vliv globálních klimatických změn na ekosystém tundry)

1999: USA (11 týdnů) - přednáškový cyklus (celkem 80 hodin) na College of the Atlantic

2000: Austrálie (2 týdny) - konference Eisenhower Fellowships


Zájmy


sport, cestování, turistika, fotografování


Bibliografie

 Seznam publikací evidovaných prostřednictvím FSV UK - vstup do databáze


 • Nováček, P., Huba, M. (1994): Ohrožená planeta. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 203 stran

 • Nováček, P, Huba, M., editoři ( 1995, 1996): Šok z prosperity - Čítanka z globální problematiky. I - III. díl. Vydavatelství Univerzity Palackého a Spoločnost pre trvalo udržatelný život, Bratislava. 661 stran

 • Nováček, P., Mederly, P. a kol. (1996): Strategie udržitelného rozvoje. Vydavatelství G plus G, Praha. 196 stran

 • Nováček, P. (1998): Chváli Tě sestra Země. Úvahy o křesfanství, životním prostředí a udržitelném rozvoji. Matice cyrilometodějská, Olomouc.168 stran

 • Nováček, P., Huba, M., Mederly, P. (1998): Ohrožená planeta na prahu 21. století. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc. 217 stran

 • Nováček, P. (1999): Křižovatky budoucnosti - směřování k udržitelnému rozvoji a globálnímu řízení. Vydavatelství G plus G, Praha. 284 stran

 • Potůček, M. a kol: Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. Praha, Gutenberg 2002.

 • Potůček, M. a kol: Vize rozvoje České republiky do roku 2015. (Vision of the development of the Czech Republic till 2015.) Praha, Gutenberg 2001.