ODKAZY
O nás
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
O nás
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

STATUT SBP

Středisko bezpečnostní politiky CESES bylo oficiálně zřízeno 4. ledna 2005 jako pracovní skupina CESES na základě souhlasu děkana Fakulty sociálních věd UK Doc. Ing. Jana Ámose Víška, CSc. a rozhodnutím vedoucího CESES FSV UK Prof. PhDr. Martina Potůčka, CSc., MSc. v souladu se čl. 3 odst. 4 Organizačního řádu CESES FSV UK.


POSLÁNÍ A CÍLE

Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK (dále SBP) usiluje o zkvalitnění bezpečnostní politiky České republiky, a to především:


 • Vlastní vědecko-výzkumnou činností

  • SBP usiluje v rámci své analytické, koncepční a prognostické práce nejen o odbornou kvalitu a originalitu výstupů, ale také o jejich užitečnost v praxi

 • Vzdělávacími aktivitami

  • SBP připravuje a zajišťuje výuku bezpečnostní politiky pro studenty FSV UK, ale pořádá i jednotlivé semináře, konference a kulaté stoly pro širší veřejnost

 • Komunikací a rozvíjením dialogu

  • SBP jako významná nezávislá součást bezpečnostní komunity rozvíjí dialog odborné veřejnosti s představiteli veřejné a státní správy, politických stran a nevládních organizací


DLOUHODOBÉ ÚKOLY

 • Výzkum v oblasti bezpečnosti (koncepty a teorie), bezpečnostní politiky (tvorba a realizace) a bezpečnostního systému (rozvoj a strategické řízení)

 • Prognóza vývoje bezpečnostní situace v České republice, v Evropě a ve světě

 • Analýza a hodnocení aktuálních problémů bezpečnostní situace a bezpečnostní politiky v národním i v mezinárodním měřítku

 • Výzkum tvorby a realizace bezpečnostní a obranné politiky České republiky

 • Výzkum v oblasti civilního řízení a kontroly ozbrojených sil

 • Účast na realizaci výzkumného záměru FSV UK a FF UK "Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika". V rámci dílčího projektu CESES FSV UK "Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU" probíhá řešení týmového projektu "Bezpečnost"


TÝM SBP

Expertní tým SBP

Ing. Martin Bělčík

bývalý náměstek ministra obrany ČR

PhDr. Martin Bílek, Ph.D.

bezpečnostní ředitel ČEPS, a.s.

Ing. Vladimír Fišer

vedoucí Diagnostiky a měření, Ústav jaderného výkumu Řež, a.s.

Ing. Josef Fučík

expert v oblasti zbrojního průmyslu

Doc. Ing. Josef Janošec, CSc.

ředitel Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč GŘ HZS ČR

Mgr. Pavel Kavina

vedoucí oddělení politiky nerostných surovin MPO ČR

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Odbor bezpečnostní politiky MV ČR

Ing. Vladimír Krulík

poradce náměstka ministra obrany ČR

Ing. Milan Marek

bezpečnostní expert

PhDr. František Mrázek, CSc.

historik

Mgr. Marta Nachtmannová

Roskilde Universitet, Dánsko

Ing. Bohuslav Pernica, Ph.D.

Sekce plánování sil MO ČR (J5)

Ing. Andor Šándor

bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby

RNDr. Pavel Štalmach, MBA

bývalý 1. náměstek ministra obrany ČR

Ing. Jaroslav Štefec, CSc.

bývalý ředitel Národního úřadu vyzbrojování MO ČR

Ing. Jarmil Valášek, Ph.D.

náměstek ředitele IOOLB ČR

O nás

STATUT SBP

Středisko bezpečnostní politiky CESES bylo oficiálně zřízeno 4. ledna 2005 jako pracovní skupina CESES na základě souhlasu děkana Fakulty sociálních věd UK Doc. Ing. Jana Ámose Víška, CSc. a rozhodnutím vedoucího CESES FSV UK Prof. PhDr. Martina Potůčka, CSc., MSc. v souladu se čl. 3 odst. 4 Organizačního řádu CESES FSV UK.


POSLÁNÍ A CÍLE

Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK (dále SBP) usiluje o zkvalitnění bezpečnostní politiky České republiky, a to především:DLOUHODOBÉ ÚKOLY


TÝM SBP

Expertní tým SBP

Ing. Martin Bělčík

bývalý náměstek ministra obrany ČR

PhDr. Martin Bílek, Ph.D.

bezpečnostní ředitel ČEPS, a.s.

Ing. Vladimír Fišer

vedoucí Diagnostiky a měření, Ústav jaderného výkumu Řež, a.s.

Ing. Josef Fučík

expert v oblasti zbrojního průmyslu

Doc. Ing. Josef Janošec, CSc.

ředitel Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč GŘ HZS ČR

Mgr. Pavel Kavina

vedoucí oddělení politiky nerostných surovin MPO ČR

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Odbor bezpečnostní politiky MV ČR

Ing. Vladimír Krulík

poradce náměstka ministra obrany ČR

Ing. Milan Marek

bezpečnostní expert

PhDr. František Mrázek, CSc.

historik

Mgr. Marta Nachtmannová

Roskilde Universitet, Dánsko

Ing. Bohuslav Pernica, Ph.D.

Sekce plánování sil MO ČR (J5)

Ing. Andor Šándor

bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby

RNDr. Pavel Štalmach, MBA

bývalý 1. náměstek ministra obrany ČR

Ing. Jaroslav Štefec, CSc.

bývalý ředitel Národního úřadu vyzbrojování MO ČR

Ing. Jarmil Valášek, Ph.D.

náměstek ředitele IOOLB ČR