ODKAZY
Projekty
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Projekty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

PROJEKTY

2011

Trendy, rizika, scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR - dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR

Trendy, rizika, scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR - dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR

Dnem 1.11.2010 zahájilo Středisko bezpečnostní politiky řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací "Trendy, rizika, scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR - dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR" v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 - 2015 vyhlášeného Ministerstvem vnitra České republiky.

Více informací o tomto projektu...


EUSECON – A New Agenda for European Security Economics

EUSECON – A New Agenda for European Security Economics

V 7. rámcovém programu EU se CESES podílí od března 2008 na realizaci projektu „EUSESCON - A New Agenda for European Security Economics“. Oborově spadá do tématu 10 Bezpečnost. Jeho koordinátorem je DIW Berlin a konsorcium tvoří celkem čtrnáct partnerů. Projekt se zaměřuje na vytváření rámce pro výzkum na poli „security economics“ a na ekonomické aspekty konkrétních bezpečnostních problémů a politik. Odpovědný řešitel: Libor Stejskal

Více informací o projektu ...


Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - Bezpečnost

Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - Bezpečnost

Výzkumný záměr FSV UK Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika letos pokračuje sedmým rokem - včetně týmového projektu "Bezpečnost" v rámci dílčího projektu CESES FSV UK Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU.


2010

Trendy, rizika, scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR - dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR

Trendy, rizika, scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR - dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR

Dnem 1.11.2010 zahajuje Středisko bezpečnostní politiky řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací "Trendy, rizika, scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR - dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR" v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 - 2015 vyhlášeného Ministerstvem vnitra České republiky.

Více informací o tomto projektu...


Nová strategická koncepce NATO: Zájmy a priority České republiky

Nová strategická koncepce NATO: Zájmy a priority České republiky

SBP CESES FSV UK se podílí na projektu Nová strategická koncepce NATO: Zájmy a priority České republiky. Koordinátorem projektu je Prague Centre for Transatlantic Relations (PCTR) CEVRO Institut - School of Political Studies. Projekt je finančně podporován Ministerstvem zahraničních věcí ČR

Více informací o projektu...


EUSECON – A New Agenda for European Security Economics

EUSECON – A New Agenda for European Security Economics

V 7. rámcovém programu EU se CESES podílí od března 2008 na realizaci projektu „EUSESCON - A New Agenda for European Security Economics“. Oborově spadá do tématu 10 Bezpečnost. Jeho koordinátorem je DIW Berlin a konsorcium tvoří celkem čtrnáct partnerů. Projekt se zaměřuje na vytváření rámce pro výzkum na poli „security economics“ a na ekonomické aspekty konkrétních bezpečnostních problémů a politik. Odpovědný řešitel: Libor Stejskal

Více informací o projektu ...


Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - Bezpečnost

Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - Bezpečnost

Výzkumný záměr FSV UK Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika letos pokračuje šestým rokem - včetně týmového projektu "Bezpečnost" v rámci dílčího projektu CESES FSV UK Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU.


Bezpečnostní výzkum MV ČR (ukončen v roce 2010)

Bezpečnostní výzkum MV ČR

SBP CESES FSV UK se podílí na projektu Institutu ochrany obyvatelstva GŘ HZS ČR Lázně Bohdaneč. Celý název projektu zní Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva, krizového řízení a zvýšení připravenosti IZS v případě možných účinků chemických, radiačních a jaderných zbraní a jiných nebezpečných látek. Bezpečnostní výzkum v rámci bezpečnostního systému ČR, predikce budoucích změn bezpečnostního prostředí a jejich dopad  na bezpečnostní politiku.

Závěrečná zpráva k ukončení projektu v roce 2010


European Security Research and Innovation Forum - ESRIF

European Security Research and Innovation Forum - ESRIF

ESRIF, ustavený v roce 2007 představuje neformální a dobrovolné seskupení expertů z evropských zemí podporované Evropskou komisí, jehož cílem je připravit vizi a priority evropského bezpečnostního výzkumu do konce roku 2009. V rámci ESRIF působí 11 pracovních skupin. V páté pracovní skupině Foresight & Scenarios působí jako zástupce z ČR pracovník CESES PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

Pracovní skupina Foresight & Scenarios zajišťuje:  

1) Analýzu stávajících „foresight studies“ v Evropě, USA a na národní úrovni (Příprava scénářů vývoje bezpečnostní situace.

2) Připravuje metodologie pro řízení bezpečnostního výzkumu a inovací.

3) Využití foresight studies“ a scénářů v procesu podpory společenské debaty o bezpečnostních otázkách a problémech.2009

EUSECON – A New Agenda for European Security Economics

V 7. rámcovém programu EU se CESES podílí od března 2008 na realizaci projektu „EUSESCON - A New Agenda for European Security Economics“. Oborově spadá do tématu 10 Bezpečnost. Jeho koordinátorem je DIW Berlin a konsorcium tvoří celkem čtrnáct partnerů. Projekt se zaměřuje na vytváření rámce pro výzkum na poli „security economics“ a na ekonomické aspekty konkrétních bezpečnostních problémů a politik. Odpovědný řešitel: Libor Stejskal

Více informací o projektu ...


Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - Bezpečnost

Výzkumný záměr FSV UK Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika letos pokračuje pátým rokem - včetně týmového projektu "Bezpečnost" v rámci dílčího projektu CESES FSV UK Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU.


Bezpečnostní výzkum MV ČR

SBP CESES FSV UK se podílí na projektu Institutu ochrany obyvatelstva GŘ HZS ČR Lázně Bohdaneč. Celý název projektu zní Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva, krizového řízení a zvýšení připravenosti IZS v případě možných účinků chemických, radiačních a jaderných zbraní a jiných nebezpečných látek. Bezpečnostní výzkum v rámci bezpečnostního systému ČR, predikce budoucích změn bezpečnostního prostředí a jejich dopad  na bezpečnostní politiku.

Závěrečná zpráva za rok 2009


European Security Research and Innovation Forum - ESRIF

ESRIF, ustavený v roce 2007 představuje neformální a dobrovolné seskupení expertů z evropských zemí podporované Evropskou komisí, jehož cílem je připravit vizi a priority evropského bezpečnostního výzkumu do konce roku 2009. V rámci ESRIF působí 11 pracovních skupin. V páté pracovní skupině Foresight & Scenarios působí jako zástupce z ČR pracovník CESES PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

Pracovní skupina Foresight & Scenarios zajišťuje:  

1) Analýzu stávajících „foresight studies“ v Evropě, USA a na národní úrovni (Příprava scénářů vývoje bezpečnostní situace.

2) Připravuje metodologie pro řízení bezpečnostního výzkumu a inovací.

3) Využití foresight studies“ a scénářů v procesu podpory společenské debaty o bezpečnostních otázkách a problémech.2008

EUSECON – A New Agenda for European Security Economics

V 7. rámcovém program EU se CESES podílí od jara 2007 na přípravě a od března 2008 na realizaci projektu „EUSECON – A New Agenda for European Security Economics“. Oborově spadá do tématu 10 Bezpečnost. Jeho koordinátorem je DIW Berlin a konsorcium tvoří celkem čtrnáct partnerů. Projekt se zaměří na vytváření rámce pro výzkum na poli „security economics“ a na ekonomické aspekty konkrétních bezpečnostních problémů a politik. Odpovědný řešitel: Libor Stejskal


Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - Bezpečnost

Výzkumný záměr FSV UK Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika letos pokračuje čtvrtým rokem - včetně týmového projektu "Bezpečnost" v rámci dílčího projektu CESES FSV UK Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU.


Bezpečnostní výzkum MV ČR

SBP CESES FSV UK se podílí na projektu Institutu ochrany obyvatelstva GŘ HZS ČR Lázně Bohdaneč. Celý název projektu zní Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva, krizového řízení a zvýšení připravenosti IZS v případě možných účinků chemických, radiačních a jaderných zbraní a jiných nebezpečných látek. Bezpečnostní výzkum v rámci bezpečnostního systému ČR, predikce budoucích změn bezpečnostního prostředí a jejich dopad  na bezpečnostní politiku.

Závěrečná zpráva za rok 20082007

Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - Bezpečnost

Výzkumný záměr FSV UK Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika letos pokračuje třetím rokem - včetně týmového projektu "Bezpečnost" v rámci dílčího projektu CESES FSV UK Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU.


Bezpečnostní výzkum MV ČR

SBP CESES FSV UK se podílí na projektu Institutu ochrany obyvatelstva GŘ HZS ČR Lázně Bohdaneč. Celý název projektu zní Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva, krizového řízení a zvýšení připravenosti IZS v případě možných účinků chemických, radiačních a jaderných zbraní a jiných nebezpečných látek. Bezpečnostní výzkum v rámci bezpečnostního systému ČR, predikce budoucích změn bezpečnostního prostředí a jejich dopad  na bezpečnostní politiku.2006

Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - Bezpečnost

Výzkumný záměr FSV UK Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika letos pokračuje druhým rokem - a tedy i týmový projekt "Bezpečnost" v rámci dílčího projektu CESES FSV UK Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU.


Bezpečné Česko v bezpečné Evropě

Středisko bezpečnostní politiky CESES bylo odborným partnerem při realizaci projektu "Bezpečné Česko v bezpečné Evropě". Ten byl vybrán v rámci grantového řízení Úřadu vlády ČR na podporu informování o Evropské unii v České republice, a to v prioritní oblasti "Bezpečná Evropa".2005

Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - Bezpečnost

Týmový projekt "Bezpečnost" je součástí dílčího projektu CESES FSV UK Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU. Ten je součástí výzkumného záměru FSV UK a FF UK Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika (identifikační kód MSM 0021620841). Jeho první fáze probíhá v letech 2005-2007. Náplní TP Bezpečnost je především:

  • Reflexe nových konceptů bezpečnosti (rozšířené pojetí bezpečnosti, human security, reforma bezpečnostního sektoru) a analýza jejich vlivu na formování bezpečnostní politiky ČR

  • Příprava prognostického scénáře vývoje bezpečnostní situace (Svět, Evropa, Česko 2020)


Strategický audit České republiky - Bezpečnost

Členové SBP zpracovali kapitolu B5 Bezpečnost z publikace CESES Jak jsme na tom. A co dál? Strategický audit České republiky.2004

Tvorba a realizace bezpečnostní politiky České republiky

Výzkumný projekt s podporou grantu Fondu vzdělávací politiky MŠMT ČR


2003

Systém komplexního řízení bezpečnosti České republiky

Strategický tah vzniklý na půdě CESES FSV UK v letech 2002-2003.

Projekty

PROJEKTY

2011

Trendy, rizika, scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR - dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR

Trendy, rizika, scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR - dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR

Dnem 1.11.2010 zahájilo Středisko bezpečnostní politiky řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací "Trendy, rizika, scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR - dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR" v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 - 2015 vyhlášeného Ministerstvem vnitra České republiky.

Více informací o tomto projektu...


EUSECON – A New Agenda for European Security Economics

EUSECON – A New Agenda for European Security Economics

V 7. rámcovém programu EU se CESES podílí od března 2008 na realizaci projektu „EUSESCON - A New Agenda for European Security Economics“. Oborově spadá do tématu 10 Bezpečnost. Jeho koordinátorem je DIW Berlin a konsorcium tvoří celkem čtrnáct partnerů. Projekt se zaměřuje na vytváření rámce pro výzkum na poli „security economics“ a na ekonomické aspekty konkrétních bezpečnostních problémů a politik. Odpovědný řešitel: Libor Stejskal

Více informací o projektu ...


Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - Bezpečnost

Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - Bezpečnost

Výzkumný záměr FSV UK Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika letos pokračuje sedmým rokem - včetně týmového projektu "Bezpečnost" v rámci dílčího projektu CESES FSV UK Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU.


2010

Trendy, rizika, scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR - dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR

Trendy, rizika, scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR - dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR

Dnem 1.11.2010 zahajuje Středisko bezpečnostní politiky řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací "Trendy, rizika, scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR - dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR" v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 - 2015 vyhlášeného Ministerstvem vnitra České republiky.

Více informací o tomto projektu...


Nová strategická koncepce NATO: Zájmy a priority České republiky

Nová strategická koncepce NATO: Zájmy a priority České republiky

SBP CESES FSV UK se podílí na projektu Nová strategická koncepce NATO: Zájmy a priority České republiky. Koordinátorem projektu je Prague Centre for Transatlantic Relations (PCTR) CEVRO Institut - School of Political Studies. Projekt je finančně podporován Ministerstvem zahraničních věcí ČR

Více informací o projektu...


EUSECON – A New Agenda for European Security Economics

EUSECON – A New Agenda for European Security Economics

V 7. rámcovém programu EU se CESES podílí od března 2008 na realizaci projektu „EUSESCON - A New Agenda for European Security Economics“. Oborově spadá do tématu 10 Bezpečnost. Jeho koordinátorem je DIW Berlin a konsorcium tvoří celkem čtrnáct partnerů. Projekt se zaměřuje na vytváření rámce pro výzkum na poli „security economics“ a na ekonomické aspekty konkrétních bezpečnostních problémů a politik. Odpovědný řešitel: Libor Stejskal

Více informací o projektu ...


Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - Bezpečnost

Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - Bezpečnost

Výzkumný záměr FSV UK Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika letos pokračuje šestým rokem - včetně týmového projektu "Bezpečnost" v rámci dílčího projektu CESES FSV UK Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU.


Bezpečnostní výzkum MV ČR (ukončen v roce 2010)

Bezpečnostní výzkum MV ČR

SBP CESES FSV UK se podílí na projektu Institutu ochrany obyvatelstva GŘ HZS ČR Lázně Bohdaneč. Celý název projektu zní Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva, krizového řízení a zvýšení připravenosti IZS v případě možných účinků chemických, radiačních a jaderných zbraní a jiných nebezpečných látek. Bezpečnostní výzkum v rámci bezpečnostního systému ČR, predikce budoucích změn bezpečnostního prostředí a jejich dopad  na bezpečnostní politiku.

Závěrečná zpráva k ukončení projektu v roce 2010


European Security Research and Innovation Forum - ESRIF

European Security Research and Innovation Forum - ESRIF

ESRIF, ustavený v roce 2007 představuje neformální a dobrovolné seskupení expertů z evropských zemí podporované Evropskou komisí, jehož cílem je připravit vizi a priority evropského bezpečnostního výzkumu do konce roku 2009. V rámci ESRIF působí 11 pracovních skupin. V páté pracovní skupině Foresight & Scenarios působí jako zástupce z ČR pracovník CESES PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

Pracovní skupina Foresight & Scenarios zajišťuje:  

1) Analýzu stávajících „foresight studies“ v Evropě, USA a na národní úrovni (Příprava scénářů vývoje bezpečnostní situace.

2) Připravuje metodologie pro řízení bezpečnostního výzkumu a inovací.

3) Využití foresight studies“ a scénářů v procesu podpory společenské debaty o bezpečnostních otázkách a problémech.2009

EUSECON – A New Agenda for European Security Economics

V 7. rámcovém programu EU se CESES podílí od března 2008 na realizaci projektu „EUSESCON - A New Agenda for European Security Economics“. Oborově spadá do tématu 10 Bezpečnost. Jeho koordinátorem je DIW Berlin a konsorcium tvoří celkem čtrnáct partnerů. Projekt se zaměřuje na vytváření rámce pro výzkum na poli „security economics“ a na ekonomické aspekty konkrétních bezpečnostních problémů a politik. Odpovědný řešitel: Libor Stejskal

Více informací o projektu ...


Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - Bezpečnost

Výzkumný záměr FSV UK Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika letos pokračuje pátým rokem - včetně týmového projektu "Bezpečnost" v rámci dílčího projektu CESES FSV UK Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU.


Bezpečnostní výzkum MV ČR

SBP CESES FSV UK se podílí na projektu Institutu ochrany obyvatelstva GŘ HZS ČR Lázně Bohdaneč. Celý název projektu zní Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva, krizového řízení a zvýšení připravenosti IZS v případě možných účinků chemických, radiačních a jaderných zbraní a jiných nebezpečných látek. Bezpečnostní výzkum v rámci bezpečnostního systému ČR, predikce budoucích změn bezpečnostního prostředí a jejich dopad  na bezpečnostní politiku.

Závěrečná zpráva za rok 2009


European Security Research and Innovation Forum - ESRIF

ESRIF, ustavený v roce 2007 představuje neformální a dobrovolné seskupení expertů z evropských zemí podporované Evropskou komisí, jehož cílem je připravit vizi a priority evropského bezpečnostního výzkumu do konce roku 2009. V rámci ESRIF působí 11 pracovních skupin. V páté pracovní skupině Foresight & Scenarios působí jako zástupce z ČR pracovník CESES PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

Pracovní skupina Foresight & Scenarios zajišťuje:  

1) Analýzu stávajících „foresight studies“ v Evropě, USA a na národní úrovni (Příprava scénářů vývoje bezpečnostní situace.

2) Připravuje metodologie pro řízení bezpečnostního výzkumu a inovací.

3) Využití foresight studies“ a scénářů v procesu podpory společenské debaty o bezpečnostních otázkách a problémech.2008

EUSECON – A New Agenda for European Security Economics

V 7. rámcovém program EU se CESES podílí od jara 2007 na přípravě a od března 2008 na realizaci projektu „EUSECON – A New Agenda for European Security Economics“. Oborově spadá do tématu 10 Bezpečnost. Jeho koordinátorem je DIW Berlin a konsorcium tvoří celkem čtrnáct partnerů. Projekt se zaměří na vytváření rámce pro výzkum na poli „security economics“ a na ekonomické aspekty konkrétních bezpečnostních problémů a politik. Odpovědný řešitel: Libor Stejskal


Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - Bezpečnost

Výzkumný záměr FSV UK Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika letos pokračuje čtvrtým rokem - včetně týmového projektu "Bezpečnost" v rámci dílčího projektu CESES FSV UK Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU.


Bezpečnostní výzkum MV ČR

SBP CESES FSV UK se podílí na projektu Institutu ochrany obyvatelstva GŘ HZS ČR Lázně Bohdaneč. Celý název projektu zní Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva, krizového řízení a zvýšení připravenosti IZS v případě možných účinků chemických, radiačních a jaderných zbraní a jiných nebezpečných látek. Bezpečnostní výzkum v rámci bezpečnostního systému ČR, predikce budoucích změn bezpečnostního prostředí a jejich dopad  na bezpečnostní politiku.

Závěrečná zpráva za rok 20082007

Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - Bezpečnost

Výzkumný záměr FSV UK Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika letos pokračuje třetím rokem - včetně týmového projektu "Bezpečnost" v rámci dílčího projektu CESES FSV UK Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU.


Bezpečnostní výzkum MV ČR

SBP CESES FSV UK se podílí na projektu Institutu ochrany obyvatelstva GŘ HZS ČR Lázně Bohdaneč. Celý název projektu zní Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva, krizového řízení a zvýšení připravenosti IZS v případě možných účinků chemických, radiačních a jaderných zbraní a jiných nebezpečných látek. Bezpečnostní výzkum v rámci bezpečnostního systému ČR, predikce budoucích změn bezpečnostního prostředí a jejich dopad  na bezpečnostní politiku.2006

Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - Bezpečnost

Výzkumný záměr FSV UK Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika letos pokračuje druhým rokem - a tedy i týmový projekt "Bezpečnost" v rámci dílčího projektu CESES FSV UK Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU.


Bezpečné Česko v bezpečné Evropě

Středisko bezpečnostní politiky CESES bylo odborným partnerem při realizaci projektu "Bezpečné Česko v bezpečné Evropě". Ten byl vybrán v rámci grantového řízení Úřadu vlády ČR na podporu informování o Evropské unii v České republice, a to v prioritní oblasti "Bezpečná Evropa".2005

Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - Bezpečnost

Týmový projekt "Bezpečnost" je součástí dílčího projektu CESES FSV UK Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU. Ten je součástí výzkumného záměru FSV UK a FF UK Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika (identifikační kód MSM 0021620841). Jeho první fáze probíhá v letech 2005-2007. Náplní TP Bezpečnost je především:


Strategický audit České republiky - Bezpečnost

Členové SBP zpracovali kapitolu B5 Bezpečnost z publikace CESES Jak jsme na tom. A co dál? Strategický audit České republiky.2004

Tvorba a realizace bezpečnostní politiky České republiky

Výzkumný projekt s podporou grantu Fondu vzdělávací politiky MŠMT ČR


2003

Systém komplexního řízení bezpečnosti České republiky

Strategický tah vzniklý na půdě CESES FSV UK v letech 2002-2003.