ODKAZY
O projektu
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
O projektu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu: Projekt vzdělávacího, poradenského a konzultačního centra pro zkvalitnění strategického řízení

Řešitelské pracoviště: CESES FSV UK

Finanční podpora: Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR a rozpočet hlavního města Prahy v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu hlavního města Prahy - rozvoj dalšího vzdělávání


Hlavní cíl projektu

Smyslem projektu je vytvoření vzdělávacího a konzultačního centra, které bude subjektům veřejného, komerčního a občanského sektoru metodicky i prakticky pomáhat při získávání dovedností potřebných pro strategické řízení a pro zpracování koncepcí a strategií, a to především v následujících oblastech:

 • Strategické řízení

 • Metodika zpracování strategií

 • Metody a metodologie

 • Zvyšování konkurenceschopnosti

 • Sociální soudržnost

 • Spolupráce s aktéry

 • Bezpečnostní problematika

 • Udržitelný rozvoj


Jak definovat strategické řízení?

Strategické řízení je úsilím o efektivní řešení klíčových problémů země (instituce, firmy, oblasti) v dlouhodobé perspektivě. Jeho cílem je současnými rozhodnutími vytvářet co nejlepší předpoklady pro naplnění vytýčených cílů. To se neobejde bez identifikace jejích současných silných a slabých stránek, ale i budoucích ohrožení a rozvojových příležitostí.


Přemýšlet o budoucnosti, může mít zásadní význam pro přítomnost, protože ji to může dodat oprávnění pro volbu či jistotu souladu s vývojovými trendy.


Cílové skupiny a přínos projektu

 • Klíčoví pracovníci veřejné správy a občanského sektoru na území hlavního města Prahy (MHMP, ÚMČ atd.)

 • Podnikatelé a zaměstnavatelé na území hlavního města Prahy


Připravovaná distanční forma vzdělávání vzhledem ke své povaze nevyžaduje významné časové nároky a intenzitu studia a umožňuje na základě vlastních časových možností výběr ze tří typů modulů. 1-denní, 3-denní a 5-ti denní modul výuky tak umožní zájemců zvolit si nejenom s ohledem na časovou náročnost, ale nabízí zde možnost volby rozsahu či dalšího odborného zaměření.

Účast v projektu je dobrovolná a jelikož se jedná o pilotní ověření, není nutný žádný účastnický poplatek, neboť je tato účast plně hrazená z prostředků ESF, státního rozpočtu ČR a hlavního města Prahy. Zájemci o účast budou vybíráni na základě došlých přihlášek a na základě kapacitních možností definovaných pro kurs.

Ačkoliv je vzdělávací program zaměřený prioritně pro klíčové pracovníky veřejné správy, občanského a komerčního sektoru, je otevřen i pro ostatní zájemce, kteří chtějí zvýšit svoji kvalifikaci. Pokud však bude na jeden kurz přihlášeno více zájemců, bude přednost dána primárně klíčovým pracovníkům veřejné správy, občanského a komerčního sektoru.


Účastníci projektu, kteří absolvují tréninkové moduly na základě připravené metodologie, získají unikátní know - how potřebné pro dlouhodobě úspěšné vedení svých organizací se zřetelem na budoucí potenciály rozvoje i případná ohrožení. Budou mít příležitost týmově řešit zadané úkoly vytvořené na základě případových studií z praxe a získají tak možnost konfrontace vlastních zkušeností s ostatními účastníky (resp. důsledků jednotlivých rozhodnutí, strategií či koncepcí).


Každý úspěšný absolvent vzdělávacího programu obdrží certifikát Univerzity Karlovy v Praze o úspěšném absolvování kursu.


Harmonogram

Vzdělávací kurz bude mít povahu pilotních kurzů.

 • Duben - červen 2006: vyškolení budoucích lektorů v rozsahu cca 80 hodin

 • Září - listopad 2006: výuka pracovníků veřejné správy a občanského sektoru (cca 50 lidí) a podnikatelského sektoru (cca 50 lidí) v 1-denních, 3-denních a 5-ti denních modulech.


Partneři projektu


Obsah jednotlivých kurzů ke stažení (pdf):


O projektu

INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu: Projekt vzdělávacího, poradenského a konzultačního centra pro zkvalitnění strategického řízení

Řešitelské pracoviště: CESES FSV UK

Finanční podpora: Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR a rozpočet hlavního města Prahy v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu hlavního města Prahy - rozvoj dalšího vzdělávání


Hlavní cíl projektu

Smyslem projektu je vytvoření vzdělávacího a konzultačního centra, které bude subjektům veřejného, komerčního a občanského sektoru metodicky i prakticky pomáhat při získávání dovedností potřebných pro strategické řízení a pro zpracování koncepcí a strategií, a to především v následujících oblastech:


Jak definovat strategické řízení?

Strategické řízení je úsilím o efektivní řešení klíčových problémů země (instituce, firmy, oblasti) v dlouhodobé perspektivě. Jeho cílem je současnými rozhodnutími vytvářet co nejlepší předpoklady pro naplnění vytýčených cílů. To se neobejde bez identifikace jejích současných silných a slabých stránek, ale i budoucích ohrožení a rozvojových příležitostí.


Přemýšlet o budoucnosti, může mít zásadní význam pro přítomnost, protože ji to může dodat oprávnění pro volbu či jistotu souladu s vývojovými trendy.


Cílové skupiny a přínos projektu


Připravovaná distanční forma vzdělávání vzhledem ke své povaze nevyžaduje významné časové nároky a intenzitu studia a umožňuje na základě vlastních časových možností výběr ze tří typů modulů. 1-denní, 3-denní a 5-ti denní modul výuky tak umožní zájemců zvolit si nejenom s ohledem na časovou náročnost, ale nabízí zde možnost volby rozsahu či dalšího odborného zaměření.

Účast v projektu je dobrovolná a jelikož se jedná o pilotní ověření, není nutný žádný účastnický poplatek, neboť je tato účast plně hrazená z prostředků ESF, státního rozpočtu ČR a hlavního města Prahy. Zájemci o účast budou vybíráni na základě došlých přihlášek a na základě kapacitních možností definovaných pro kurs.

Ačkoliv je vzdělávací program zaměřený prioritně pro klíčové pracovníky veřejné správy, občanského a komerčního sektoru, je otevřen i pro ostatní zájemce, kteří chtějí zvýšit svoji kvalifikaci. Pokud však bude na jeden kurz přihlášeno více zájemců, bude přednost dána primárně klíčovým pracovníkům veřejné správy, občanského a komerčního sektoru.


Účastníci projektu, kteří absolvují tréninkové moduly na základě připravené metodologie, získají unikátní know - how potřebné pro dlouhodobě úspěšné vedení svých organizací se zřetelem na budoucí potenciály rozvoje i případná ohrožení. Budou mít příležitost týmově řešit zadané úkoly vytvořené na základě případových studií z praxe a získají tak možnost konfrontace vlastních zkušeností s ostatními účastníky (resp. důsledků jednotlivých rozhodnutí, strategií či koncepcí).


Každý úspěšný absolvent vzdělávacího programu obdrží certifikát Univerzity Karlovy v Praze o úspěšném absolvování kursu.


Harmonogram

Vzdělávací kurz bude mít povahu pilotních kurzů.


Partneři projektu


Obsah jednotlivých kurzů ke stažení (pdf):