2010


Kudy ke dnu (Analýza charakteristik klientů Naděje, o.s., středisko Praha, Bolzanova)

Libor Prudký, Michaela Šmídová

SOCIOKLUB

2010, Praha

Dlouholetý výzkum klientů občanského sdružení Naděje (středisko Praha, Bolzanova) zahrnul celkem 4620 osob. Koretkní data o tak velké skupině lidí z těch nejvíce exkludovaných dosud v ČR nebyla k dispozici. Z tak velkého souboru lze usuzovat na podobu této zvláštní sociální vrstvy v naší zemi vůbec. Publikace nabízí jejich základní sociální a demografickou strukturu, základní obrysy jejich životních drah a rozhodující příčiny jejich propadu sociální sítí „až ke dnu“.

Czech Elites and General Public: Leadership, Cohesion and Democracy

P. Frič a kolektiv

Nakladatelství Karolinum

2010, Praha

The publication looks at contemporary Czech society from the perspective of latest evidence and concepts in the theory of elites. It studies the mutual relationships between different types of Czech elites and their relationship with the general public. The authors’ conclusions in each chapter are based on rich empirical evidence the CESES collected by means of quantitative surveys between 2002 and 2008.
Kapitoly o bezpečnosti [Chapters on Security]

2nd edition (1st edition 2007)

Miloš Balabán, Libor Stejskal et al.

Praha: Karolinum Press, 2010.

ISBN 978-80-246-1863-0

430 pages

“Chapters on Security” are a publication that takes a very broad perspective upon the process of ensuring the Czech Republic’s security at the national and international levels. Its topics include the theoretical aspects of security; the legislative, legal and economic dimensions of ensuring security; and the security system’s relations and components. Attention is also paid to the international framework of ensuring security, with particular regard to the Czech Republic’s memberships in the EU and the NATO.
Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky [Strategic Management in Public Administration and Approaches to Policy Making]

František Ochrana (editor)


Authors: Zuzana Drhová, Pavol Frič, Martin Nekola, Vilém Novotný, František Ochrana, Martin Potůček, Antonín Rašek, Jaroslava Simonová, Arnošt Veselý


Praha: Matfyzpress, 2010

ISBN 978-80-7378-130-9

193 pages

The book deals with strategic governance in public administration and studies the theoretical approaches to policy making. It defines the actors of strategic governance and strategic management. It analyzes visions, forecasts, concept papers and implementation plans as key documents for strategic management and for the planning of departmental activities. It studies the neo-Taylorist and neo-Weberian approaches to public sector management and compares them with the ideas of “public entrepreneurship” and “new public management”. It concludes by illustrating the concept of strategic governance on selected case studies (defence, education, sustainable development).
Studie o hodnotách [Studies on Values]

Libor Prudký et al.

Praha: Aleš Čeněk, 2010.

ISBN 978-80-7380-266-0

240 pages

“Studies on Values” are a unique text in contemporary Czech social science production. The book introduces various perspectives in the study of values by different disciplines (philosophy, ethics, economics, psychology, political science and, in particular, sociology). Thus, it stresses the complexity of value issues and the necessity to study them with due care and methodological reflexivity. At the same time, it demonstrates the highly topical nature of the study of values. Equally important is the fact that most texts deal with values as something that ought to be, i.e. values that can serve as a basis for evaluating what is necessary, useful, beneficial and conducive to a humanistic social development. Criteria that arise out of the economic reductionism of rational choice theory prove to be insufficient.Tehdy a teď [Then and Now]

Libor Prudký (editor)

Praha: Aleš Čeněk, 2010.

ISBN 978-80-7380-279-0

168 pages

This bilingual set of studies by several social scientists generalizes the perspective on selected aspects of the Czech Republic’s social transformation. The studies are based on empirical evidence about developments between 1989 and present and attempt to generalize such evidence and experience. By comparing our lived experience with the expectations our society bore at the start of transformation, they bring many new insights and, in particular, point to the questions, issues and threats the transformation process has posed for our society’s further development. The texts were authored by leading sociologists and philosophers: Václav Bělohradský, Pavol Frič, Jiří Musil, Miloslav Petrusek, Martin Potůček and Jan Sokol.
Veřejná politika [Public Policy]

Martin Potůček et al.

Praha: SLON, 2010.

Reprint, ISBN 978-80-86429-50-2

398 pages

This publication is the first textbook of public policy in Czech language. It offers a comprehensive set of information about this new, dynamically developing and cross-cutting scientific discipline to students of public policy as well as related disciplines: social policy, political science, economics, sociology, demographics, law, public administration and regional studies. “Public Policy” goes beyond the specific cognitive frameworks of those disciplines by striving for a holistic understanding of contemporary social problems and searching for the ways to solve them effectively in the practice of government administration, regions, municipalities, supranational organizations and NGOs. Beside students, it is addressed to politicians, public representatives, members of the government administration, civic sector activists, journalists and all citizens with an interest in public affairs.
Nezápadní aktéři světové bezpečnosti [Non-Western Actors of World Security]

Miloš Balabán, Antonín Rašek et al.

Praha: Karolinum, 2010.

ISBN 978-80-246-1721-3

136 pages


The monograph analyses contemporary and expected political, economic and security developments in Brazil, Russia, India and China. It pays attention to the four countries’ mutual cooperation within “BRIC”, a group which is informal but possesses a growing political and economical influence, and their relations with the European Union and the United States of America. It also reviews the key statistical indicators of BRIC’s global standing.
Revitalizace a konsolidace neziskového sektoru v ČR po roce 1989 [Revitalisation and Consolidation of the Non-Profit Sector in the Czech Republic after 1989]

Olga Angelovská, Pavol Frič and Rochdi Goulli

Praha: Agnes, 2010.

ISBN 978-80-903696-7-2

342 pages


The development of the non-profit sector is traditionally associated with the building of democracy and civil society. However, its importance in modern society grows with regard to the fact that the governments of all developed countries face rising difficulties in ensuring their citizens’ social security. The Czech non-profit sector expanded tremendously after 1989. However, politicians, members of the government administration and the general public still find it difficult to see and fully understand the importance and influence of non-profit organizations in public life. There is a lack of information and experience and the perceptions of the non-profit sector are burdened by myths with misleading effects on real policy towards non-profit organizations. The authors tried to do their best and map the extent, structure and aspects of development of the Czech non-profit sector after 1989 in both the national and international contexts. The first, sociological section reviews the basic concepts and theoretical approaches and analyzes the development of the non-profit sector, especially as an actor of public policy and a partner of the government. The second, economic section presents the models of the non-profit sector’s role in society and shows new opportunities of its development. Those opportunities especially pertain to the social reality of many European countries which have shrinking resources at their disposal for attaining the former standard of economic and social goals.
Riziková budoucnost: devět scénářů vývoje české společnosti [A Risk Future: Nine Scenarios of Czech Social Development]

Pavol Frič and Arnošt Veselý (editors)


Scenarios written by: Miloš Balabán, Vladimir Benáček, Pavol Frič, Jitka Kloudová, Martin Nekola, Markéta Nekolová, František Ochrana, Martin Potůček, Antonín Rašek and Arnošt Veselý


Praha: Matfyzpress, 2010

ISBN 978-80-7378-110-1

93 pages

The book includes a complete set of nine scenarios of the development of Czech society. Each scenario was published on our website and subsequently debated in Professor Martin Potůček’s blog.

Along with an introduction by Pavol Frič and Arnošt Veselý, you can also acquaint yourself with the methodology of scenario writing.

In contrast to the paper publication, the texts posted here are extended by the so-called people’s stories.
2010Kudy ke dnu (Analýza charakteristik klientů Naděje, o.s., středisko Praha, Bolzanova)

Libor Prudký, Michaela Šmídová

SOCIOKLUB

2010, Praha

Dlouholetý výzkum klientů občanského sdružení Naděje (středisko Praha, Bolzanova) zahrnul celkem 4620 osob. Koretkní data o tak velké skupině lidí z těch nejvíce exkludovaných dosud v ČR nebyla k dispozici. Z tak velkého souboru lze usuzovat na podobu této zvláštní sociální vrstvy v naší zemi vůbec. Publikace nabízí jejich základní sociální a demografickou strukturu, základní obrysy jejich životních drah a rozhodující příčiny jejich propadu sociální sítí „až ke dnu“.

Czech Elites and General Public: Leadership, Cohesion and Democracy

P. Frič a kolektiv

Nakladatelství Karolinum

2010, Praha

The publication looks at contemporary Czech society from the perspective of latest evidence and concepts in the theory of elites. It studies the mutual relationships between different types of Czech elites and their relationship with the general public. The authors’ conclusions in each chapter are based on rich empirical evidence the CESES collected by means of quantitative surveys between 2002 and 2008.
Kapitoly o bezpečnosti [Chapters on Security]

2nd edition (1st edition 2007)

Miloš Balabán, Libor Stejskal et al.

Praha: Karolinum Press, 2010.

ISBN 978-80-246-1863-0

430 pages

“Chapters on Security” are a publication that takes a very broad perspective upon the process of ensuring the Czech Republic’s security at the national and international levels. Its topics include the theoretical aspects of security; the legislative, legal and economic dimensions of ensuring security; and the security system’s relations and components. Attention is also paid to the international framework of ensuring security, with particular regard to the Czech Republic’s memberships in the EU and the NATO.
Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky [Strategic Management in Public Administration and Approaches to Policy Making]

František Ochrana (editor)


Authors: Zuzana Drhová, Pavol Frič, Martin Nekola, Vilém Novotný, František Ochrana, Martin Potůček, Antonín Rašek, Jaroslava Simonová, Arnošt Veselý


Praha: Matfyzpress, 2010

ISBN 978-80-7378-130-9

193 pages

The book deals with strategic governance in public administration and studies the theoretical approaches to policy making. It defines the actors of strategic governance and strategic management. It analyzes visions, forecasts, concept papers and implementation plans as key documents for strategic management and for the planning of departmental activities. It studies the neo-Taylorist and neo-Weberian approaches to public sector management and compares them with the ideas of “public entrepreneurship” and “new public management”. It concludes by illustrating the concept of strategic governance on selected case studies (defence, education, sustainable development).
Studie o hodnotách [Studies on Values]

Libor Prudký et al.

Praha: Aleš Čeněk, 2010.

ISBN 978-80-7380-266-0

240 pages

“Studies on Values” are a unique text in contemporary Czech social science production. The book introduces various perspectives in the study of values by different disciplines (philosophy, ethics, economics, psychology, political science and, in particular, sociology). Thus, it stresses the complexity of value issues and the necessity to study them with due care and methodological reflexivity. At the same time, it demonstrates the highly topical nature of the study of values. Equally important is the fact that most texts deal with values as something that ought to be, i.e. values that can serve as a basis for evaluating what is necessary, useful, beneficial and conducive to a humanistic social development. Criteria that arise out of the economic reductionism of rational choice theory prove to be insufficient.Tehdy a teď [Then and Now]

Libor Prudký (editor)

Praha: Aleš Čeněk, 2010.

ISBN 978-80-7380-279-0

168 pages

This bilingual set of studies by several social scientists generalizes the perspective on selected aspects of the Czech Republic’s social transformation. The studies are based on empirical evidence about developments between 1989 and present and attempt to generalize such evidence and experience. By comparing our lived experience with the expectations our society bore at the start of transformation, they bring many new insights and, in particular, point to the questions, issues and threats the transformation process has posed for our society’s further development. The texts were authored by leading sociologists and philosophers: Václav Bělohradský, Pavol Frič, Jiří Musil, Miloslav Petrusek, Martin Potůček and Jan Sokol.
Veřejná politika [Public Policy]

Martin Potůček et al.

Praha: SLON, 2010.

Reprint, ISBN 978-80-86429-50-2

398 pages

This publication is the first textbook of public policy in Czech language. It offers a comprehensive set of information about this new, dynamically developing and cross-cutting scientific discipline to students of public policy as well as related disciplines: social policy, political science, economics, sociology, demographics, law, public administration and regional studies. “Public Policy” goes beyond the specific cognitive frameworks of those disciplines by striving for a holistic understanding of contemporary social problems and searching for the ways to solve them effectively in the practice of government administration, regions, municipalities, supranational organizations and NGOs. Beside students, it is addressed to politicians, public representatives, members of the government administration, civic sector activists, journalists and all citizens with an interest in public affairs.
Nezápadní aktéři světové bezpečnosti [Non-Western Actors of World Security]

Miloš Balabán, Antonín Rašek et al.

Praha: Karolinum, 2010.

ISBN 978-80-246-1721-3

136 pages


The monograph analyses contemporary and expected political, economic and security developments in Brazil, Russia, India and China. It pays attention to the four countries’ mutual cooperation within “BRIC”, a group which is informal but possesses a growing political and economical influence, and their relations with the European Union and the United States of America. It also reviews the key statistical indicators of BRIC’s global standing.
Revitalizace a konsolidace neziskového sektoru v ČR po roce 1989 [Revitalisation and Consolidation of the Non-Profit Sector in the Czech Republic after 1989]

Olga Angelovská, Pavol Frič and Rochdi Goulli

Praha: Agnes, 2010.

ISBN 978-80-903696-7-2

342 pages


The development of the non-profit sector is traditionally associated with the building of democracy and civil society. However, its importance in modern society grows with regard to the fact that the governments of all developed countries face rising difficulties in ensuring their citizens’ social security. The Czech non-profit sector expanded tremendously after 1989. However, politicians, members of the government administration and the general public still find it difficult to see and fully understand the importance and influence of non-profit organizations in public life. There is a lack of information and experience and the perceptions of the non-profit sector are burdened by myths with misleading effects on real policy towards non-profit organizations. The authors tried to do their best and map the extent, structure and aspects of development of the Czech non-profit sector after 1989 in both the national and international contexts. The first, sociological section reviews the basic concepts and theoretical approaches and analyzes the development of the non-profit sector, especially as an actor of public policy and a partner of the government. The second, economic section presents the models of the non-profit sector’s role in society and shows new opportunities of its development. Those opportunities especially pertain to the social reality of many European countries which have shrinking resources at their disposal for attaining the former standard of economic and social goals.
Riziková budoucnost: devět scénářů vývoje české společnosti [A Risk Future: Nine Scenarios of Czech Social Development]

Pavol Frič and Arnošt Veselý (editors)


Scenarios written by: Miloš Balabán, Vladimir Benáček, Pavol Frič, Jitka Kloudová, Martin Nekola, Markéta Nekolová, František Ochrana, Martin Potůček, Antonín Rašek and Arnošt Veselý


Praha: Matfyzpress, 2010

ISBN 978-80-7378-110-1

93 pages

The book includes a complete set of nine scenarios of the development of Czech society. Each scenario was published on our website and subsequently debated in Professor Martin Potůček’s blog.

Along with an introduction by Pavol Frič and Arnošt Veselý, you can also acquaint yourself with the methodology of scenario writing.

In contrast to the paper publication, the texts posted here are extended by the so-called people’s stories.