Nekola

Mgr. Martin Nekola

Phone: +420 224491493


Position

Research fellow; IT administrator


Expertise

public policy, governance, drug policy


Education

 • 1998 – 2000: Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences, study program in Sociology and Social Policy, academic degree Bachelor;

 • 2000 – 2003: Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences, study program in Public and Social Policy, academic degree Master;

 • 2004 – pres.: Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences, PhD program in Public and Social Policy.


Languages

 • English (fluently)

 • Russian (passive)


Publications

 • Ochrana, Fr. a kol. Modernizace veřejné správy a vybraných veřejných služeb [Modernisation of the public administration and selected public services]. Studie CESES. Praha: CESES FSV UK, 2004.

 • Nekola, M. : Politická participace a efektivita vládnutí [Political Participation and Effectiveness of Governance]. In: Kabele, J. - Potůček, M. - Prázová, I. - Veselý, A. (eds.): Rozvoj české spolecnosti v Evropské unii 1. díl. Praha, Matfyzpress, 2004.

 • Potůček, M. – Veselý, A. – Nekola, M. Understanding Governance: Theory, Measurement and Practice. CESES Papers No. 5. Prague, CESES, 2004.

 • Potůček a kol.: Jak jsme na tom. A co dál? Praha, SLON, 2005. C2 – Dobré vládnutí. Správa věcí veřejných [Good Governance].

 • Frič, P. – Nekola, M. – Prudký, L. Elity a modernizace [Elites and Modernisation]. Studie CESES. Praha, CESES, 2005.

 • Nekola, M. – Ochrana, Fr. – Hloušková, H.: Evaluace: metody, východiska a přístupy [Evaluation: methods, starting-points and aproaches]. CESES Papers. Prague, CESES, 2006.

 • Potůček, M. (ed.).: Manuál prognostických metod [Handbook of forecasting methods]. Praha, SLON, 2006.

 • Nekola, M. Political Participation and Governance Effectiveness: Does Participation Matter? In: Rosenbaum, A. - Nemec, J. (ed.). Democratic Governance in the Central and Eastern European Countries. Bratislava: NISPAcee, 2006, pp. 393-406. ISBN 80-89013-25-2.

 • Machonin, P. - Tuček, M. - Nekola, M. The Czech Economic Elite after Fifteen Years of Post-socialist Transformation. Czech Sociological Review, 2006, vol. 42, No. 3, pp: 537-556.

 • Nekola, M. Analýza a evaluace hlavních přístupů k měření vládnutí ve světě. [Analysis and Evaluation of Main Approaches to Governance Measurement]. Pražské sociálně vědní studie, 2006. Praha: FSV UK.

 • Veselý, A. - Nekola, M. (eds). Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. [Public Policy Analysis: Approaches, Methods and Practice]. 2007. Praha: SLON.

 • Nekola, M. — Ochrana, Fr.. 2009. Economic Evaluation of Public Programs. Ekonomický časopis /

  Journal of Economics, 2009, vol. 57, no. 5, s. 458-474.


Research highlights

Achieved

Systematic Development of Forecasting Methodology; The Czech Grant Agency research project (reg. no. 403/03/0109)

2003-2005


junior researcher


forcasting, methodsNekola

Mgr. Martin Nekola

Phone: +420 224491493


Position

Research fellow; IT administrator


Expertise

public policy, governance, drug policy


Education


Languages


Publications


Research highlights

Achieved

Systematic Development of Forecasting Methodology; The Czech Grant Agency research project (reg. no. 403/03/0109)

2003-2005


junior researcher


forcasting, methodsLinks


Visit my profile at ReseachGATE.