Ochrana

Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Phone: +420 224 095 170


Position

Profesor


Expertise

Public Sector, Public Administration,Public Expenditures


Previous working experience

From - To

Institution

Job description

1976-1979

University of Defence, Bratislava

doktorand 

1980-1991

University of Defence, Bratislava

senior lecturer

1992-1995

Ministry of Defence, Prague

Project leader (program budgeting)

1996-2006

University of Economics, Prague

2007-

CESES FSS Charles University

researcher

Education

 • University of Defence, Bratislava (1976)

 • PhD. (CSc.), 1979, philosophy

 • Senior lecturer (1986, philosophy)

 • Charles University (1993, philosophy-history)

 • European Business School Schloss Reichartshausen-Prague (1995,Master of International Management)

 • Senior lecturer (2000, finance)

 • Professor 2005, finance, University of Economics, Prague)

Languages

 • Russian (fluently)

 • Germany (fluently)

 • English


Publications

Publications in the english language (papers)

 • The DoD Planning, Programming and Budgeting System (Czech Republic). Budapest-London, 1996. International Institute for Strategic Studies London. University of Ecomimic  Sciences, Budapest.

 • Territorial Financial Authorities of the Czech Republic – A Component Part of the Transformation of the Territorial Administrative Grouping of the Czech republic. In: Research Project:Local and Regional Tax Administration in Transition Countries. Financed by the Local Government and Public Service Reform Initiative ((Affiliated with the Open Society Institue“. Budapest. 1998.

 • Research Project:Local and Regional Tax Administration in Transition Countries. Financed by the Local Government and Public Service Reform Initiative ((Affiliated with the Open Society Institue“. National Report.   (Kubátová, Hamerníková, Vančurová, Ochrana). Prague University of Economics. June 1998.  

 • Strategic Risk Taking When a Public Good is Provided Privately. International Institute of Public Finance. 54th Congress. Córdoba. Argentina. August 24-27, 1998. (Discussant).

 • The Paradigm of the Contemporary Science.International conference. The Alexander Dubček University of Trenčín. The Mission of Universities and Science in the 21 st Century. Trenčianske Teplice. 27-28 June 2002. CD.

 • Audit of Public Expenditures  - the Factor of Decreasing Public Deficit in the Czech Republic. International Scientific Conference. 19-21. 9. 2002. University of Finance and Management in Bialystok. ISBN 83-87256-53-6.

 • Reform of central govenment bodies in the Czech Republic (review and report on central government organisational structure). Bratislava. Univerzita Komenského. 2003.

 • Slovak Health Care Reform and its Impact on Public Finance.. The 61 st Congess of the IIPF. Macro-Fiscal Policies:New Perspectives and Chalanges. Aug. 22-25,2005. ICC Jeju, Korea. Paper. Co-author J. Nemec.

 • Analysis for Public Decisionns and Using the Forecast for Managerial Planing. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica. UMB 2005.ISBN 80-8083-109-2

 • Audit of Public Expenditures and Public Services in the Czech Republic. Zborník z medzinárodneho vedeckého smináru „Perspektívy rozvoja vedecko-výskumnej činosti v podmienkach Fakulty ekonómie a podnikania Bratislavskej vysokej školy práva. 24. marca 2006. Bratislava BVŠP. ISBN 80-969332-5-6. EAN 9788096933259.

 • Forecasting, Decision Making and Managerial Planning. Zborník z medzinárodneho vedeckého smináru „Perspektívy rozvoja vedecko-výskumnej činnosti v podmienkach Fakulty ekonómie a podnikania Bratislavskej vysokej školy práva. 24. marca 2006. Bratislava BVŠP. ISBN 80-969332-5-6. EAN 9788096933259.

 • A new Budgeting Approach for the PublicmSecttor (Model of Gain-Sharing and Cost-Based Proceedings). Abstracts from the International Scintific Conferenc. 15. February 2007.   Banská Bystrica. UMB. ISBN 978-8083-203-2.

 • Implementation of Programm Budgeting for Setting Exepnditures Activities in Public Services (example municipality). Abstracts from the International Scientific Conferenc. 15. February 2007.   Banská Bystrica. UMB. ISBN 978-8083-203-2.

 • Using Graphic  Analysis for Evaluation of Public Projects and Public Services. In: Determinanty sociálního rozvoja. Sociálne podnikanie IV. Zborník z medzinárodnej  vedeckej konferencie. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela. Banská Bystrica 2006,s. 27-31. ISBN 80-8083-280-3

 • Outcomes of the Public Administration Reform: Post Reform Performance of Local Governments in Delivering Local Public Services in The Czech Republic and Slovakia.In: Pan-Pacific Conference XXIV. of the Pan-Pacific Business Association „Digital Convergence and e-Globalization. June 2-4, 2007, Dunedin,Queenstown, New Zealand. ISBN 1-931649-23-5


Books in the english language (co-author)

 • Military Expenditures during and after the Cold War. Spoluautor.Published by the Institute of International Relations,2000. ISBN 80-85864-96-7

 • Local and Regional Tax Administration in Transition Countries. Edited by Mihaly Hogye. Budapest.2000. ISBN 963731667 1.  Chapter III. Local and Regional Tax Administration in the Czech Republic.

 • Public  Finance and Infrastructural Investment in the Czech Republic in the Period of Transition (CD ROM). Research report). Athens (Georgia U.S.A.). University of Georgia, 2002. Spoluautor.  Autor části The Traffic Infrastructure in the Czech Republic:conditions and prespectivenes (economic problems).

 • The Implementation of PPBS  in the Czech  Department of Defense“. In: Public Management in the Central and Eastern European Transition: Concepts and Cases. Edited by  Glen Wright and Juraj Nemec. NISPAcee 2002. Open Society Institute. Hungary, Budapest ISBN 80-89013-08-2, s. 341-354.

 • Procedural Versus Oucome Based Control: The Case of the Supreme Audit Office of the Czech Republic“. In: Public Management in the Central and Eastern European Transition: Concepts and Cases. Edited by  Glen Wright and Juraj Nemec. NISPAcee 2002. Open Society Institute. Hungary, Budapest ISBN 80-89013-08-2, s. 302-305

 • Doing Business in the Czech Republic. PP Agency, Praha 2003. ISSN. 1211-0949. Part: Public Orders in the Czech Republic,s166-168.

 • Phaneerimis-programmeerimise-eelarvesüsteemi rakendamine Tšehhi Kaitseministeeriumis. In: Wright,j.- Nemec,J.: Haldusjuhtimine kes-ja ida – Euroopa siirderii kides (Teoria ja juhtumianalüüsid.Tartu.2003. ISBN 9949-406-12-9,s. 307-310. Minijuhtu 3. Prosetduurilise versus tulemuspöhine kontroll:Tšehhi Auditi Ülembüroo juhtum. In: Wright,j.- Nemec,J.: Haldusjuhtimine kes-ja ida – Euroopa siirderii kides (Teoria ja juhtumianalüüsid.Tartu.2003. ISBN 9949-406-12-9,Tartu.2003. s.269-270.


Monographies (books in the czech language)

 • Veřejné projekty a veřejné zakázky. (Hodnocení  a výběr). Praha. Codex-Bohemia, 1999 (Monografie). ISBN 80-85963-96-5.

 • Veřejný sektor a efektivní  rozhodování. Praha. Management Press 2001 (Monografie). ISBN 80-7261-018-X

 • Hodnocení veřejných zakázek a veřejných projektů. Praha. ASPI 2001. ISBN 80-85963-96-5. Druhé upravené vydání publikace Veřejné projekty a veřejné zakázky. (Hodnocení  a výběr). Praha. Codex-Bohemia, 1999 (Monografie). ISBN 80-85963-96-5

 • Manažerské metody ve veřejném sektoru (teorie, praxe a metodika uplatnění). Praha. Ekopress 2002.ISBN 80-86119-51-3.

 • Veřejná volba a řízení veřejných výdajů. Praha. Ekopress 2003. ISBN 80-86119-71-8

 • Veřejné zakázky. Praha. Ekopress 2004. ISBN 80-86119-79-3

 • Hodnocení veřejných projektů a zakázek. Třetí přepracované a aktualizované vydání. Praha. ASPI Publishing. ISBN 80-7357-033-5 2004.

 • Nákladově výstupové metody ve veřejném sektoru. Praha. Ekopress 2005. ISBN 80-86119-96-3

 • Programové financování a hodnocení veřejných výdajů. Praha. Ekopress 2006. ISBN 80-86929-13-2

 • Manažerské metody ve veřejném sektoru (teorie, praxe a metodika uplatnění). 2. upravené a rozšířené vydání. Praha. Ekopress 2007.ISBN 80-86929-23-X


Papers,scientific articles   in the czech language

 • Metoda řízení dle cílů a její uplatnění na úseku ekonomického  řízení. In. Vojenské rozhledy. Praha 1992, č. 9 (Stať publikována po recenzním řízení). Nynější ISSN 1210-3292

 • Práce se soustavou cílů rozvoje Čs. Armády. In: A-revue. Praha 1992,č.10. (Stať publikována po recenzním řízení). ISSN 0862-6022

 • Systémová východiska projektování výchovného modelu vojenských posluchačů. In: . Vojenské rozhledy. Praha 1992, č. 6 (Stať publikována po recenzním řízení). Nynější ISSN 1210-3292

 • Některé zkušenosti z personálního managementu.. In: Czech Military Review.  Vojenské rozhledy. Praha 1993, č. 8. (Stať publikována po recenzním řízení). Nynější ISSN 1210-3292

 • Metodika tvorby standardů v systému plánování, programování a rozpočtování. In: Armádní logistika. Praha 1994,č.3. (Stať publikována po recenzním řízení).

 • Systém plánování, programování a rozpočtování. In: Czech Military Review. Vojenské rozhledy. Praha 1994, č. 3. (Stať publikována po recenzním řízení). Nynější ISSN 1210-3292

 • Transformační proces AČR a obranné zdroje. In: Czech Military Review. Vojenské rozhledy. Praha 1994, č. 5. (Stať publikována po recenzním řízení). Spoluautor.  Nynější ISSN 1210-3292

 • Optimalizace v práci se zdroji v systému plánování, programování a rozpočtování.In:   Armádní logistika. Praha 1994, č. 10. (Stať publikována po recenzním řízení).

 • Některé zkušenosti  se zaváděním systému plánování, programování a rozpočtování. In: Czech Military Review.  Vojenské rozhledy. Praha 1994, č. 5. (Stať publikována po recenzním řízení). Nynější ISSN 1210-3292

 • Problémy kontroly a rozhodování v systému plánování, programování a rozpočtování (SPPR). In: Czech Military Review.  Vojenské rozhledy. Praha 1994, č. 10. (Stať publikována po recenzním řízení). Nynější ISSN 1210-3292

 • Plánování, rozhodování a organizování v systému plánování, programování a  rozpočtování. In: Czech Military Review.  Vojenské rozhledy. Praha 1995, č. 2. (Stať publikována po recenzním řízení). Nynější ISSN 1210-3292

 • Současný stav systému plánování, programování a rozpočtování a možnosti jeho dalšího rozvoje. In: Czech Military Review.  Vojenské rozhledy. Praha 1995, č. 5. (Stať publikována po recenzním řízení). Nynější ISSN 1210-3292.

 • Problém objektivizace výdajů v rezortu obrany ČR. In: Metody objektivizace výdajů vybraných  položek státního rozpočtu  (Výstup z grantu    GA ČR. číslo 402/95/0774). Brno ESF MU 1995. ISSN 0572-3043

 • Stav, perspektivy a systémové cíle systému plánování, programování a rozpočtování.  In: Czech Military Review.  Vojenské rozhledy.  Praha 1996 č. 2. (Stať publikována po recenzním řízení). Nynější ISSN 1210-3292

 • Management obranných zdrojů AČR z pohledu kompatibility se státy NATO. In: Czech Military Review.  Vojenské rozhledy.  Praha 1996 č. 6. (Stať publikována po recenzním řízení). Nynější ISSN 1210-3292

 • Ekonomické aspekty obrany a integrace. In: Hospodářské noviny. Praha. 19.11.1996,s.3

 • Snaha o zdravější finance. In: Hospodářské noviny. Praha. 15.7.1997, s.8. ISSN 0862-9587

 • Nástin některých metodologických problémů objektivizace výdajů z veřejných rozpočtů a zkušenosti z implementace PPBS. In: Objektivizace výdajů  z veřejných rozpočtů. Sborník referátů z teoretického semináře. MU v Brně. 1997, s 233 - 244. ISBN 80 - 210 - 1639 - 6.

 • Ekonomické předpoklady integrace do NATO. In: Hospodářské noviny. Praha. 6.10. 1997, s. 9. ISSN 0862-9587

 • Transformační řízení veřejných zdrojů v podmínkách ČR. (možnosti implementace). Acta Oeconomica Pragensia. Praha. VŠE 1997, č.6, s. 217-231. ISSN 0572-3043

 • Obranné výdaje ČR: stav a perspektivy. Sborník sekce z mezinárodní vědecké konference. VŠB-TU Ostrava. In: Veřejná ekonomika, sociální politika a veřejná správa. Ostrava 1997, s. 70-75. ISBN 80-7078-500-4

 • Problém „kvalitativního“ a „kvantitativního“ při ohodnocování veřejných programů – projektů. Sborník sekce z mezinárodní vědecké konference. VŠB-TU Ostrava. In: Veřejná ekonomika, sociální politika a veřejná správa. Ostrava 1997, s. 76-84. ISBN 80-7078-500-4

 • Systémový přístup k pojetí a hodnocení veřejných projektů (nástin metodologických  východisek). In: Sborník prací ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1997, č.1, s.60-69. ISBN 80-210-1713-9

 • Problém optimalizace ve veřejném sektoru. Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. In: Acta Oeconomica Pragensia. Praha. VŠE 1998, č.1, s. 335-346. ISSN 0572-3043

 • Nový duch vědy Gastona Bachelarda. In: Filosofický časopis. Praha. 1998,č.2, s.203-213. ISSN 0015-1831

 • Možnosti kauzálního modelování externalit v rekursívních systémech. In: Sborník z teoretického semináře pořádaného katedrou veřejné ekonomie ESF MU v Brně ve spolupráci s Asociací veřejné ekonomie: „Externality a možnosti jejich řešení“, s. 75-87. ISBN 80-210-1884-4

 • Recenze ke knize Ladislav Tondl:Dialog. Sémiotické rozměry a rozhraní dialogu. In: Filosofický časopis. Praha. 1998, č.6, s. 1044-1046. ISSN 0015-1831

 • 54. světový   kongres o veřejných financích. Finance a úvěr. Praha 1998,č. 12,s. 770-771. ISSN 0015-1920

 • Metodologická východiska definování pojmu „veřejný zájem“. In: Sborník referátů z teoretického semináře pořádaného katedrou veřejné ekonomie ve spolupráci s Asociací veřejné ekonomie. Brno. MU 1999,s.67-79.  ISBN 80-210-2236-1

 • Veřejné výdaje  (problémy alokace a redistribuce). Vystoupení na mezinárodní konferenci Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. In: Acta Oeconomica Pragensia. Praha. VŠE 1999, č.7, s. 297-309. ISSN 0572-3043

 • Nástroje ke sledování ekonomické efektivnosti v resortu obrany. In: Ekonomika, logistika a ekologie v armádě. Sborník 1.  mezinárodní konference pořádané katedrou  vojenské logistiky v cyklu doprovodných programů mezinárodního veletrhu IDET. Brno. VA, 1999,s. 54-60. ISBN 80-85960-12-5

 • Nástroje ke sledování ekonomické efektivnosti určitých neziskových organizací. In: Sborník referátů z mezinárodní konference pořádané UJEP. Ústí nad Labem. 1999. ISBN  80-7044-271-9

 • Nástroje k ekonomickému ohodnocování obranných projektů. In: Vojenské rozhledy. Czech Military Review. Praha. 2000, č. 3. (Stať publikována po recenzním řízení), s.93-100. ISSN 1210-3292.

 • K ohodnocování obranných projektů a veřejných zakázek. In: Vojenské rozhledy. Czech Military Review. Praha. 2000. Zvláštní číslo k  problematice vyzbrojování. (Stať publikována po recenzním řízení), s.37-45. ISSN 1210-3292.

 • Reforma veřejné správy a role ústředních orgánů státní správy. In: Public Administration 2000. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. ISBN 80-7194-280-4.

 • Možnosti využití metody rozpočtování s nulovou  bází pro podporu ekonomické transformace rezortu obrany. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané na Vojenské akademii v Brně 17.10. 2001. Brno. VA 2002,s. 280-289.ISBN 80-85960-35-4

 • Problém reorganizace ústředních orgánů státní správy a potřeba změny stylu systému řízení.In: Občanská společnost a regionální politika EU. Sborník z 2. mezinárodní konference. FSE UJEP. Ústí   nad Labem. 2000,s.273-283.ISBN 80-7044-309-X.

 • Teoretické souvislosti redistribuce a její praktické implikace. In: Redistribuční funkce veřejného sektoru. Sborník referátů z teoretického semináře. Brno, MU 2000. ISBN 80-210-2407-0

 • Problém kvantifikace výkonnosti ve veřejném sektoru. Referát na konferenci „Teoretické a praktické aspekty veřejných financí“. Praha. VŠE, 31.3.-1.4.2000. ISBN 80-86432-05-X

 • Metody sledování efektivnosti armádních výdajů. In: Teoretická východiska ekonomiky armády. Sborník 1. mezinárodního semináře,s. 10 – 17. Brno, VA 28.9. – 1. 10. 2000. ISBN 80-85960-21-4.

 • Metoda rozpočtování s nulovou bází a efektivnost ve veřejném sektoru. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Část druhá.In: Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. Brno, MU,s. 66-73. ISBN 80-210-2537-9

 • Veřejné výdajové programy – od procesní kontroly ke kontrole výsledků. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Mezinárodní konference na VŠE, březen 2001.

 • Výkonově orientované rozpočtování  a kontrola efektivnosti   veřejných výdajů (náměty pro změny v ČR). Referát na mezinárodní  vědecké konferenci Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha. 12.-13.4. 2002. In: Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. The Eighth  International Conference. Praha VŠE. ISBN 80-245-0270-4.

 • Možnosti využití metody rozpočtování s nulovou  bází pro podporu ekonomické transformace rezortu obrany. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané na Vojenské akademii v Brně 17.10. 2001. Brno. VA 2002,s. 280-289.ISBN 80-85960-35-4

 • Metody a metodika hodnocení veřejných projektů a veřejných programů. In: Teoretické a metodické otázky analýz  veřejných výdajových programů. Brno. MU 2002. ISBN 80-210-2816-5.

 • Poznámky k metodice tvorby a verifikaci profilu absolventa vysoké školy. In: Vzdělávání v podmínkách územního řízení. Sborník ze stejnojmenné konference s mezinárodní účastí konané ve dnech 11.-12.9. 2002 v Brně. MU. 2002. ISBN 80-210-2946-3,s. 176-182.

 • Komparace informačních systémů s (jednoduchou) zpětnou vazbou a s „dopřednou  vazbou“ a nástin jejich využití ve veřejné správě při sledování efektivnosti veřejných výdajů. in:Public Administration 2002 and Informatics within Public  Administration 2002. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Lázně Bohdaneč 16.-18.9. 2002,s. 173-177. ISBN 80-7194-468-8.

 • Poznámky ke kvantifikaci sociálně ekonomických  efektů ve smíšené ekonomice.In: Ekonomika a občan v procesu integrace-sborník abstraktů. 7.-8.11.2002. III. mezinárodní konference. UJEP. Ústní nad Labem,s.75. ISBN 80-7044-423-1.

 • Metodologické poznámky ke kvalitativní a kvantitativní  analýze sociálně ekonomických jevů. In: Ekonomika a občan v procesu integrace-sborník referátů. 7.-8.11.2002. III. mezinárodní konference. UJEP. Ústní nad Labem. Nosič CD. ISBN 80-7044-446-0.

 • Východiska reformy veřejných financí v oblasti rozpočtování a auditu veřejných výdajů v ČR. Diskusní fórum k reformě veřejných financí v České republice. VŠE, Praha,28.3. 2003. Sborník příspěvků. Praha. Nakladatelství Oeconomica. 2003. ISBN 80-245-0470-7

 • Implementace programově výkonového rozpočtování z pohledu přípravy ČR na vstup do EU. In: Sborník mezinárodní konference „Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi“. Zlín. Univerzita Tomáše Bati,2003. ISBN 80-7318-130-4.

 • Modernizace veřejné správy. In Veřejná ekonomika a správa 2003: Sborník z mezinárodní konference. VŠB – TU Ostrava.2003.ISBN 80-248-0430-1. + CD nosič.

 • Problém efektivnosti rozhodování s účastí  a regionální vlády. II. kongres českých politologů. Praha-Suchdol, 5.-6.9. 2003, s. 550-560. ISBN 80-902176-3-X.

 • Standardy jako nástroje kvantitativní a kvalitativní analýzy veřejných služeb a jejich použití jako ukazatelů výkonu pro hodnocení veřejné služby. Sborník referátů z vystoupení na mezinárodním odborném semináři.ve Šlapanicích pořádaném Ekonomicko správní fakultou, katedrou veřejné ekonomie 23.1.-24.1. 2003. ISBN 80-210-3192-11.

 • Výkonnostní   audit-nástroj ke sledování   efektivnosti ve veřejném sektoru  (analýza na příkladě ČR v kontextu  přípravy na vstup do EU). Sborník referátů na mezinárodní konferenci na EU v Bratislavě. Listopad 2002.

 • Modernizace veřejné správy: od nabídkového k poptávkovému modelu veřejné správy. Sborník referátů na mezinárodní konferenci na EU v Bratislavě. říjen 2003. ISBN. V tisku.

 • Problém reformy a reorganizace ústředních orgánů státní správy. Sborník referátů z mezinárodní konference na Komenského univerzitě v Bratislavě. Listopad 2003. ISBN. V tisku. 

 • Karteziánská a nekarteziánská racionalita jako metodologie vědeckého poznávání světa a koncipování budoucnosti. Referát na konferenci „Otevřené futurologické společnosti“. Praha. VŠE,2003.

 • Použití nákladově výstupových metod pro hodnocení projektů na úrovni regionu. Referát na mezinárodní konferenci 3.2.-4.2. 2004. Univerzita Hradec Králové. 2004. ISBN 80-7041-366-2

 • Problém definování působností státní správy a samosprávy a náměty na jejich výkonnostní sledování. Sborník referátů z vystoupení na mezinárodním odborném semináři.ve Šlapanicích pořádaném Ekonomicko správní fakultou, katedrou veřejné ekonomie 22.1.-23.1. 2004.

 • Průběžná zpráva ke stavu řešení výzkumného projektu „Alokační modely veřejných zdrojů a sledování efektivnosti veřejných výdajů“. VŠE 2002. Oponovaná průběžná zpráva výzkumného úkolu GA ČR 402/02/1267. . Oponentské řízení dne 5.12. 2002

 • Analýza použití moderních metod řízení a alokace zdrojů v podmínkách reformy veřejné správy a jejich aplikace na podmínky ČR. studie ke grantovému projektu GA ČR 402/02/1267. Oponentní řízení dne 5.12. 2002.

 • Studie „Od nabídkového k poptávkovému modelu veřejné správy. Analýza základních inovačních proudů strategického tahu (úvodní studie). Výzkumný projekt Modernizace veřejné správy a vybraných veřejných služeb“. Karlova univerzita. FSV,2003. Obhájeno 9.12. 2003.

 • Oponovaná výzkumná zpráva (syntetická studie)  k výzkumnému projektu GA ČR 402/02/1267 „Alokační modely veřejných zdrojů a sledování efektivnosti veřejných výdajů.  Praha. VŠE 2003. Řešitel projektu.

 • Problém reformy veřejných financí v oblasti alokace zdrojů (od nabídkového k poptávkovému modelu alokace veřejných zdrojů). Sborník příspěvků z mezinárodní konference „Ekonomické a lingvistické aspekty vstupu ČR do EU“: TU v Liberci. 27.11. 2003. ISBN 80-7083-806-X.

 • Veřejné výdajové programy a „rent-seeking“. Referát v sekci. IX. mezinárodní konference „Teoretické a praktické aspekty veřejných financí“. Praha, VŠE 2004 (26.3.-27.3. 2004). ISBN 80-245-0677-7.

 • Systémová východiska reformy veřejných financí v oblasti alokace zdrojů (od nabídkového k poptávkovému modelu alokace veřejných zdrojů). Referát v plénu. IX. mezinárodní konference „Teoretické a praktické aspekty veřejných financí“. Praha, VŠE 2004 (26.3.-27.3. 2004). ISBN 80-245-0677-7.

 • Problém definování působností státní správy a samosprávy a náměty na jejich výkonnostní sledování. Sborník  referátů z teoretického semináře pořádaného Katedrou veřejné ekonomie ESF MU v Brně. Brno. MU  2004,s.15-20. ISBN 80-210-3359-2.

 • Analys for public decision,  forecasting implementation  and using the forecast for managerial planning The First Prague Worshop on Futures Studies Methodology. 16-18 September. Charles University. Publikováno na http://ceses.cuni.cz/cinnost/akce/040916.php.

 • Modernizace veřejné správy a vybraných veřejných služeb. Studie CESES 4/2004. FSV Univerzita Karlova. Výstup ze stejnojmenného  výzkumného projektu.

 • Czech Welfare State:Changing environment,changing institutions. Český stát veřejných sociálních služeb: měnící se prostředí, měnící se instituce. Studie CESES 7/2004. FSV Univerzita Karlova. Spoluautoři M. Potůček, M. Mašková,P. Kuchař. Výstup z mezinárodního výzkumného projektu  COST A 15 ReformingSocial Protection System in Europe:Comparing dynamics of transformation of Social Protection system in context of globalization and European construction.

 • Analýza textu „Česká soda v EU“. Studie výzkumného úkolu CESES FSV Univerzity Karlovy. Praha. 2004. 17 stran.

 • Zpracování metodologie a několika scénářů na strategické chování ČR v EU. Studie výzkumného úkolu CESES FSV Univerzity Karlovy. Praha. 2004. 17 stran.

 • Možnosti použití metody ochoty platit (WTP) a ochoty přijmout (WTA)  pro hodnocení vzdělávacích projektů (investic do lidského kapitálu).  Studie k výzkumnému projektu Grantové agentury ČR „Lidský kapitál a očekávaná návratnost investice do vysokoškolského vzdělávání v České republice a v zemích Evropské unie”. Registrační  číslo výzkumného projektu: 402/04/0039

 • Návrhy  pro reformu veřejných financí v oblasti metod tvorby rozpočtu. In: Acta Oeconomica Pragensia. Vybrané aspekty veřejných financí. Praha. 7/2004,s.89-101.

 • Použití metody CBA pro hodnocení regionálních projektů. In: Konkurenceschopnost regionu-rozvoj lidských zdrojů. IV. mezinárodní konference.4.-5. listopadu 2004 v Ústí nad Labem. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Fakulta sociálně ekonomická. Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. 2. část. ISBN 80-7044-607-2, s. 143-149.

 • Problém reformy veřejných financí v oblasti efektivnosti a účelnosti alokovaných veřejných zdrojů. Vědecká konference „Hradecké ekonomické dny 2005. Financování nevýrobní sféry – aktuální problémy veřejných financí. Hradec Králové. Sborník příspěvků. Gaudeamus 2005. ISBN 80-7041-978-4. Výstup z   výzkumného projektu GA ČR. Registrační číslo 402/05/2644

 • Transformace „nabídkového“ systému alokace veřejných zdrojů na „poptávkový“ systém alokace zdrojů. Náměty na zavádění programově výkonového rozpočtování a monitoring veřejných výdajů. Studie výzkumného projektu GA ČR. Registrační číslo 402/03/1221. Praha, 2005,25 stran.

 • Východiska reformy veřejných financí v oblasti přístupu ke tvorbě státního rozpočtu a metod tvorby rozpočtu. Sborník z mezinárodní konference +CD.UTB. Zlín. 28.a 29. dubna. 2005. Výstup z   výzkumného projektu GA ČR. Registrační číslo 402/05/2644 ISBN. 80-7318-288-2

 • Hodnocení veřejných služeb na bázi metody CUA a CMA. In: Veřejná ekonomika a správa. Sborník z mezinárodní konference. VŠB-TU Ostrava,2005. ISBN 80-248-0876-5. Výstup z   výzkumného projektu GA ČR. Registrační číslo 402/05/2644

 • Sociální ekonomie a veřejný zájem. UJEP. Ústí nad  Labem. Sborník z mezinárodního semináře 3.11. 2005. Výstup z   výzkumného projektu GA ČR. Registrační číslo 402/05/2644 ISBN

 • Analysis for Public Decisions and Using the Forecast for Managerial Planning. Univerzita Mateja Béla. Banská Bystrica. Referát na mezinárodní konferenci. 2005. Výstup z   výzkumného projektu GA ČR. Registrační číslo 402/05/2644 ISBN

 • Hodnocení veřejných služeb na bázi metody CUA a CMA. Sborník příspěvků. VI. ročník mezinárodní konference Veřejná ekonomika a správa. VŠB-TU Ostrava,2005. CD. ISBN 80-248-0876-5. Výstup z   výzkumného projektu GA ČR. Registrační číslo 402/05/2644

 • Použití metody CMA a CUA jako nástroje  pro hodnocení teritoriálních dopadů výdajových aktivit a veřejných služeb. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2006. ISBN 80-7041-895-8.  Výstup z   výzkumného projektu GA ČR. Registrační číslo 402/05/2644.

 • Restrikce veřejných výdajových programů  a výdajových aktivit veřejných služeb. The Theoretical and Practical Aspects of  Public Finance. University of Economics, Prague 7.-8.4. 2006. The XIth  International Conference.  ISBN 80-245-1032-4. Sborník autoreferátů + sborník referátů na CD. Výstup z   výzkumného projektu GA ČR. Registrační číslo 402/05/2644.

 • Metodologická poznámka k teorii ekonomii obrany státu. In: Vojenské rozhledy. 3/2006. ISSN 1210-3292.

 • Výkonnostní audit a použití metody CMA a CUA pro hodnocení výdajových aktivit a služeb v podmínkách rezortu MO ČR. In: Vojenské rozhledy. 3/2006. ISSN 1210-3292. Výstup z   výzkumného projektu GA ČR. Registrační číslo 402/05/2644.

 • Modernizace veřejné správy (analýza strategického tahu).Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Sborník abstraktů z mezinárodní vědecké konference (+ nosič CD). 19.-20. září 2006.ISBN 80-7194-882-9

 • Evaluace:metody,východiska a přístupy (Evaluations,Methods, starting-points and approaches). Studie CESES. 2006. Prague. CESES. ISSN 1801-1640. Výstup z projektu MSM 0021620841. spoluautor Nekola,M.-Hloušková,H.

 • Poznámka k pojmu „multikulturní společnost“ a problém modernizace naší společnosti. In: Výchova k občanství v rámci školního vzdělávacího programu. Univerzita Palackého v Olomouci.. Pedagogická fakulta. Olomouc 2006. ISBN 80-244-1494-5

 • Použití inkrementální analýzy v metodě CEA a CUA při hodnocení veřejných výdajových programů a veřejných služeb. In: Sborník Hradecké ekonomické dny 2007/II. Univerzita Hradec Králové. Nakladatelství Gaudeamus.2007, s. 104-108. ISBN 978-80-7041-824-6

 • Poptávkový systém veřejných služeb na úrovni municipality . In: The XIIth International Conference „Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. University of Economics, 13.-14.4. 2007. Prague. ISBN 978-80-245-1188-7.

 • Veřejné zakázky a vyhledávání renty (rent-seeking). . In: The XIIth International Conference „Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. University of Economics, 13.-14.4. 2007. Prague. ISBN 978-80-245-1188-7.

 • Monitoring Public Policy  in program Budgeting (Some Proposals for finance reform in the Czech Republic). In: The XIIth International Konference „Theoretical and Practical Aspcts of Public Finance. University of Economics, 13.-14.4. 2007. Prague. ISBN 978-80-245-1188-7.

 • Kontingentní hodnocení veřejných projektů (metoda ochoty platit a metoda ochoty přijmout). In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference „Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. 26.-27. dubna 2007. Zlín: UTB. ISBN 978-80-7318-536-7

 • Veřejný sektor z pohledu hypotézy mediánového voliče. In: Česká republika v Evropské unii:proměny a inspirace. Sborník příspěvků z konference Centra sociální a ekonomické strategie fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. 2.-3. listopadu 2006 v Praze, s. 99104. Výstup z Výzkumného záměru  FSV KU MSM 0021 620 841. ISBN978-80-239-9568-8


Research highlights

Current

Project name, grant provider

Duration

Rolein the project/place of the stay

Keywords, comments

Allocation models of public sources (monitoring of effective allocation), No. 402/02/1267  Grant Agency CR

2001-2003


Leader

Public Expenditures, Efficiency


JPD3, ESF

2006-2007

Leader

Performance Auditing


Achieved

Public Services in the CR a SR (effective providing of publc services), No 402/05-2644

2005-2007


Leader

Public Services, Efficiency


5 other projects 

2000-2006

Leader

Public Sector, Public Administration (see to www.vse.cz.veda.ochrana)

29 projects

1995-2007

cooperator

Public Sector, Public Administration (see to www.vse.cz.veda.ochrana)


Membership

 • IIPF

 • Slovac Philosophy Society


Ochrana

Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Phone: +420 224 095 170


Position

Profesor


Expertise

Public Sector, Public Administration,Public Expenditures


Previous working experience

From - To

Institution

Job description

1976-1979

University of Defence, Bratislava

doktorand 

1980-1991

University of Defence, Bratislava

senior lecturer

1992-1995

Ministry of Defence, Prague

Project leader (program budgeting)

1996-2006

University of Economics, Prague

2007-

CESES FSS Charles University

researcher

Education

Languages


Publications

Publications in the english language (papers)


Books in the english language (co-author)


Monographies (books in the czech language)


Papers,scientific articles   in the czech language


Research highlights

Current

Project name, grant provider

Duration

Rolein the project/place of the stay

Keywords, comments

Allocation models of public sources (monitoring of effective allocation), No. 402/02/1267  Grant Agency CR

2001-2003


Leader

Public Expenditures, Efficiency


JPD3, ESF

2006-2007

Leader

Performance Auditing


Achieved

Public Services in the CR a SR (effective providing of publc services), No 402/05-2644

2005-2007


Leader

Public Services, Efficiency


5 other projects 

2000-2006

Leader

Public Sector, Public Administration (see to www.vse.cz.veda.ochrana)

29 projects

1995-2007

cooperator

Public Sector, Public Administration (see to www.vse.cz.veda.ochrana)


Membership