Mašková

RNDr. Miroslava Klejnová, CSc.

Phone: +420 224 491 490


Position

vice-head of CESES


Expertise

population development, quality of life


Previous working experience

From - To

Institution

Job description

2001-

Centre for Social and Economic Strategie (CESES), Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague


researcher, project and finance manager
1987-1991

Institute of Geography, Czechoslovak Academy of Sciences

researcher


1984-1987


Faculty of Science, Charles University in Prague

PhD. student, researcher


1981-1983


Institute for Philosophy and Sociology, Czechoslovak Academy of Sciences

researcherEducation

  • PhD. in economic geography, Faculty of Science, Charles University in Prague, 1993

  • Postgraduate course in special demography, Faculty of Science, Charles University in Prague, 1989

  • Graduation in geography, Faculty of Science, Charles University in Prague, 1981Participation in Research ProjectsLanguages

  • English

  • RussianPublications (Selection):

MAŠKOVÁ, Miroslava. Populační vývoj ve světě jako oblast strategického zájmu [Population development as a field of strategic interest].  In: Strategické trendy globálního vývoje. 1. vyd. Praha: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy prostřednictvím nakladatelství Roman Karpaš RK, 2012, s. 78-84. ISBN 978-80-87100-20-2.


POTŮČEK, Martin a kol. Klíčová ohrožení a příležitosti rozvoje České republiky do roku 2025 [Key threats and opportunities in the development of the Czech Republic until 2025]. Vláda České republiky, 2012.


MAŠKOVÁ, Miroslava. Problémy s demografickým stárnutím [Problems with demographic ageing]. In Demografie (nejen) pro demografy. 3. přepracované vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2009, s. 214-225. ISBN 978-80-7419-012-4.


POTŮČEK, Martin - MAŠKOVÁ, Miroslava. Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti. [Czech Republic – trends, threats, opportunities]. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009. 364 s. ISBN 978-80-246-1655-1.


MAŠKOVÁ, Miroslava - DRHOVÁ, Zuzana. Kritéria společenského vývoje [Criteria of societal development]. In Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009, s. 17-20. ISBN 978-80-246-1655-1.


MAŠKOVÁ, Miroslava. Populace [Population]. In Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2009, s. 83-124. ISBN 978-80-246-1655-1.


MAŠKOVÁ, Miroslava. Kvalita života. [Quality of life]. In Strategické volby pro českou společnost : teoretická východiska. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2008, pp. 298-304. ISBN 978-80-86429-86-1.


MAŠKOVÁ, Miroslava - DRHOVÁ, Zuzana. The quality and sustainability of life as a criterion of societal development. In Capacities of governance in the Czech Republic. Praha : Matfyzpress, 2008, pp. 129-143. ISBN 978-80-7378-038-8.


MAŠKOVÁ, M. Populační vývoj, rodina a zdraví . [Population development, family and health].  In POTŮČEK, M. a kol. Jak jsme na tom. A co dál? Strategický audit České republiky. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. pp. 74-91. ISBN 80-86429-45-8.


MAŠKOVÁ, M. Kvalita a udržitelnost života [Quality and sustainability of life].. In POTŮČEK, M. a kol. Jak jsme na tom. A co dál? Strategický audit České republiky. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. pp. 11-20. ISBN 80-86429-45-8.


MAŠKOVÁ, M. – HÁVA, P. – BARTÁK, M. Goal 6: Combat HIV/AIDS, Malaria and Other Diseases. In POTŮČEK, M. et al. (eds.). Millennium Development Goals:  Reducing Poverty and Social Exclusion. Bratislava ; Praha : UNDP, CESES FSV UK, 2004, p. 41-46. ISBN 92-95042-04-2.


MAŠKOVÁ, M. – HÁVA, P. – BARTÁK, M. Goal 5 : Improve Maternal Health. In POTŮČEK, M. et al. (eds.). Millennium Development Goals:  Reducing Poverty and Social Exclusion. Bratislava ; Praha : UNDP, CESES FSV UK, 2004, pp. 35-39. ISBN 92-95042-04-2.


MAŠKOVÁ, M. Goal 4 : Reduce child mortality. In POTŮČEK, M. et al. (eds). Millennium Development Goals:  Reducing Poverty and Social Exclusion. Bratislava ; Praha : UNDP, CESES FSV UK, 2004, pp. 31-34. ISBN 92-95042-04-2.


MAŠKOVÁ, M. Evolution of Social Care Services for Older Population. In: Czech Welfare State: Changing Environment, Changing Institutions. CESES Studies, no. 7/2004. pp. 23-39.


MAŠKOVÁ, M. - BEDNAŘÍK, A. - HAVRDA, M. Sociální soudržnost. [Social cohesion]. In FRIČ, Pavol, et al. (ed.). Česká soda v Evropské unii: scénáře strategického chování ČR v EU. 1. vyd. Praha : G plus G, 2004, s. 48-76. ISBN 80-86103-74-9.


MAŠKOVÁ, Miroslava. Population development, family, health care. In Human Development Report. The Czech Republic 2003. Where do we come from, what are we and where are we going? Přel. T. Svoboda. Praha: MJF, 2003. s. 10-17. ISBN: 80-86284-34-4.


AVRAMOV, D. - MAŠKOVÁ, M. Active Ageing in Europe. Population Studies No. 41. Volume 1. 2003. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2003. ISBN 92-871-5240-3


MAŠKOVÁ, M. Age Structure. In PAVLÍK, Z - KUČERA, M. (eds.). Population Development in the Czech Republic 1990 – 2002. 1st ed. Praha: Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK, 2002, pp. 13-23.ISBN 80-86746-00-3


MAŠKOVÁ, M. - BEDNAŘÍK, A..  Vývoj populace, rodina, zdraví, bydlení. [Population development, family, health, living].  In Potůček, M. et al. Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. Praha: Centrum pro sociální a ekonomické strategie, Fakulta sociálních věd UK, 2002, s. 203-228. ISBN 80-86349-06-3


MAŠKOVÁ, M. - STAŠOVÁ, L. Population Development in the Czech Republic in the 1990s. In: KUČERA, T. et al. (eds.): New demographic faces of Europe: the changing population dynamics in countries of Central and Eastern Europe, Springer, Heidelberg, 2000, s. 79-102.


MAŠKOVÁ, M. -  KUČERA, T. - BURCIN, B. Regionální vývoj plodnosti a úmrtnosti v letech 1987-1998 [Regional development  of fertility and mortality in 1987-1998]. In: PAVLÍK, Z. - KUČERA, M. (eds.): Populační vývoj České republiky - 1999, Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK, 1999, s. 67-83.


MAŠKOVÁ, M. Demografické stárnutí ve vyspělých zemích ve druhé polovině 20. století [Population ageing in developed countries in the 2nd half of the 20th century]. In: Pavlík, Z., Kučera, M. (eds.): Populační vývoj České republiky - 1998, Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK, 1999, s. 81-93.


MAŠKOVÁ, M. - PAVLÍK Z. Postavení České republiky v rámci populačního vývoje Evropy. [Position of the Czech Republic within the population development of Europe].  In.: PAVLÍK, Z. - KUČERA, M. (eds.): Populační vývoj České republiky - 1997, Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK, 1998, s. 79-95.

Mašková

RNDr. Miroslava Klejnová, CSc.

Phone: +420 224 491 490


Position

vice-head of CESES


Expertise

population development, quality of life


Previous working experience

From - To

Institution

Job description

2001-

Centre for Social and Economic Strategie (CESES), Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague


researcher, project and finance manager
1987-1991

Institute of Geography, Czechoslovak Academy of Sciences

researcher


1984-1987


Faculty of Science, Charles University in Prague

PhD. student, researcher


1981-1983


Institute for Philosophy and Sociology, Czechoslovak Academy of Sciences

researcherEducationParticipation in Research ProjectsLanguagesPublications (Selection):

MAŠKOVÁ, Miroslava. Populační vývoj ve světě jako oblast strategického zájmu [Population development as a field of strategic interest].  In: Strategické trendy globálního vývoje. 1. vyd. Praha: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy prostřednictvím nakladatelství Roman Karpaš RK, 2012, s. 78-84. ISBN 978-80-87100-20-2.


POTŮČEK, Martin a kol. Klíčová ohrožení a příležitosti rozvoje České republiky do roku 2025 [Key threats and opportunities in the development of the Czech Republic until 2025]. Vláda České republiky, 2012.


MAŠKOVÁ, Miroslava. Problémy s demografickým stárnutím [Problems with demographic ageing]. In Demografie (nejen) pro demografy. 3. přepracované vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2009, s. 214-225. ISBN 978-80-7419-012-4.


POTŮČEK, Martin - MAŠKOVÁ, Miroslava. Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti. [Czech Republic – trends, threats, opportunities]. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009. 364 s. ISBN 978-80-246-1655-1.


MAŠKOVÁ, Miroslava - DRHOVÁ, Zuzana. Kritéria společenského vývoje [Criteria of societal development]. In Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009, s. 17-20. ISBN 978-80-246-1655-1.


MAŠKOVÁ, Miroslava. Populace [Population]. In Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2009, s. 83-124. ISBN 978-80-246-1655-1.


MAŠKOVÁ, Miroslava. Kvalita života. [Quality of life]. In Strategické volby pro českou společnost : teoretická východiska. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2008, pp. 298-304. ISBN 978-80-86429-86-1.


MAŠKOVÁ, Miroslava - DRHOVÁ, Zuzana. The quality and sustainability of life as a criterion of societal development. In Capacities of governance in the Czech Republic. Praha : Matfyzpress, 2008, pp. 129-143. ISBN 978-80-7378-038-8.


MAŠKOVÁ, M. Populační vývoj, rodina a zdraví . [Population development, family and health].  In POTŮČEK, M. a kol. Jak jsme na tom. A co dál? Strategický audit České republiky. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. pp. 74-91. ISBN 80-86429-45-8.


MAŠKOVÁ, M. Kvalita a udržitelnost života [Quality and sustainability of life].. In POTŮČEK, M. a kol. Jak jsme na tom. A co dál? Strategický audit České republiky. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. pp. 11-20. ISBN 80-86429-45-8.


MAŠKOVÁ, M. – HÁVA, P. – BARTÁK, M. Goal 6: Combat HIV/AIDS, Malaria and Other Diseases. In POTŮČEK, M. et al. (eds.). Millennium Development Goals:  Reducing Poverty and Social Exclusion. Bratislava ; Praha : UNDP, CESES FSV UK, 2004, p. 41-46. ISBN 92-95042-04-2.


MAŠKOVÁ, M. – HÁVA, P. – BARTÁK, M. Goal 5 : Improve Maternal Health. In POTŮČEK, M. et al. (eds.). Millennium Development Goals:  Reducing Poverty and Social Exclusion. Bratislava ; Praha : UNDP, CESES FSV UK, 2004, pp. 35-39. ISBN 92-95042-04-2.


MAŠKOVÁ, M. Goal 4 : Reduce child mortality. In POTŮČEK, M. et al. (eds). Millennium Development Goals:  Reducing Poverty and Social Exclusion. Bratislava ; Praha : UNDP, CESES FSV UK, 2004, pp. 31-34. ISBN 92-95042-04-2.


MAŠKOVÁ, M. Evolution of Social Care Services for Older Population. In: Czech Welfare State: Changing Environment, Changing Institutions. CESES Studies, no. 7/2004. pp. 23-39.


MAŠKOVÁ, M. - BEDNAŘÍK, A. - HAVRDA, M. Sociální soudržnost. [Social cohesion]. In FRIČ, Pavol, et al. (ed.). Česká soda v Evropské unii: scénáře strategického chování ČR v EU. 1. vyd. Praha : G plus G, 2004, s. 48-76. ISBN 80-86103-74-9.


MAŠKOVÁ, Miroslava. Population development, family, health care. In Human Development Report. The Czech Republic 2003. Where do we come from, what are we and where are we going? Přel. T. Svoboda. Praha: MJF, 2003. s. 10-17. ISBN: 80-86284-34-4.


AVRAMOV, D. - MAŠKOVÁ, M. Active Ageing in Europe. Population Studies No. 41. Volume 1. 2003. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2003. ISBN 92-871-5240-3


MAŠKOVÁ, M. Age Structure. In PAVLÍK, Z - KUČERA, M. (eds.). Population Development in the Czech Republic 1990 – 2002. 1st ed. Praha: Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK, 2002, pp. 13-23.ISBN 80-86746-00-3


MAŠKOVÁ, M. - BEDNAŘÍK, A..  Vývoj populace, rodina, zdraví, bydlení. [Population development, family, health, living].  In Potůček, M. et al. Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. Praha: Centrum pro sociální a ekonomické strategie, Fakulta sociálních věd UK, 2002, s. 203-228. ISBN 80-86349-06-3


MAŠKOVÁ, M. - STAŠOVÁ, L. Population Development in the Czech Republic in the 1990s. In: KUČERA, T. et al. (eds.): New demographic faces of Europe: the changing population dynamics in countries of Central and Eastern Europe, Springer, Heidelberg, 2000, s. 79-102.


MAŠKOVÁ, M. -  KUČERA, T. - BURCIN, B. Regionální vývoj plodnosti a úmrtnosti v letech 1987-1998 [Regional development  of fertility and mortality in 1987-1998]. In: PAVLÍK, Z. - KUČERA, M. (eds.): Populační vývoj České republiky - 1999, Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK, 1999, s. 67-83.


MAŠKOVÁ, M. Demografické stárnutí ve vyspělých zemích ve druhé polovině 20. století [Population ageing in developed countries in the 2nd half of the 20th century]. In: Pavlík, Z., Kučera, M. (eds.): Populační vývoj České republiky - 1998, Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK, 1999, s. 81-93.


MAŠKOVÁ, M. - PAVLÍK Z. Postavení České republiky v rámci populačního vývoje Evropy. [Position of the Czech Republic within the population development of Europe].  In.: PAVLÍK, Z. - KUČERA, M. (eds.): Populační vývoj České republiky - 1997, Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK, 1998, s. 79-95.