ODKAZY
Posílení kapacit strategického řízení v krajích
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Ukončené I
Posílení kapacit strategického řízení v krajích
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického řízení v krajích

2012-2013

Odpovědný řešitel: Martin Potůček

Projekt řešený v rámci programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA s finanční podporou TA ČR. Cílem projektu bylo vytvoření poznávacích a metodických předpokladů pro posílení procesů strategického řízení na úrovni krajů a identifikace možností, které má Asociace krajů České republiky v jejich iniciaci, formování, koordinaci a metodickém usměrňování. Hlavními výstupy projektu jsou Metodika posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického řízení v krajích a Manuál – příloha k Metodice posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického řízení v krajích.


Metodika posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického řízení v krajích: Metodika


Manuál – příloha k Metodice posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického řízení v krajích: Manuál


Podkladové materiály zpracované v rámci řešení projektu:

Nekola, M., Veselý, A.: Šetření zaměstnanců krajských úřadů ČR – shrnutí výsledků analytických studií.

ppm factum research s. r. o.: Kvalitativní šetření mezi vybranými zaměstnanci krajských úřadů – Závěrečná zpráva z kvalitativního šetření.

ppm factum research s. r. o.: Online šetření s vybranými zaměstnanci krajů – Technická a Závěrečná zpráva z výzkumu

Přikryl, J.: Audit působnosti krajů.

Přikryl, J.: Organizační struktura krajských úřadů krajů ČR.

Přikryl, J.: Zhodnocení strategických dokumentů krajů a práce s nimi.

Přikryl, J.: Zpráva z řízených rozhovorů s představiteli krajů ČR k tématu Budoucnost strategického řízení v krajích ČR.

Přikryl, J.: Zpráva z řízených rozhovorů s představiteli krajů ČR k tématu Budoucnost strategického řízení v krajích ČR. - přílohy


Posílení kapacit strategického řízení v krajích

Posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického řízení v krajích

2012-2013

Odpovědný řešitel: Martin Potůček

Projekt řešený v rámci programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA s finanční podporou TA ČR. Cílem projektu bylo vytvoření poznávacích a metodických předpokladů pro posílení procesů strategického řízení na úrovni krajů a identifikace možností, které má Asociace krajů České republiky v jejich iniciaci, formování, koordinaci a metodickém usměrňování. Hlavními výstupy projektu jsou Metodika posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického řízení v krajích a Manuál – příloha k Metodice posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického řízení v krajích.


Metodika posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického řízení v krajích: Metodika


Manuál – příloha k Metodice posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického řízení v krajích: Manuál


Podkladové materiály zpracované v rámci řešení projektu:

Nekola, M., Veselý, A.: Šetření zaměstnanců krajských úřadů ČR – shrnutí výsledků analytických studií.

ppm factum research s. r. o.: Kvalitativní šetření mezi vybranými zaměstnanci krajských úřadů – Závěrečná zpráva z kvalitativního šetření.

ppm factum research s. r. o.: Online šetření s vybranými zaměstnanci krajů – Technická a Závěrečná zpráva z výzkumu

Přikryl, J.: Audit působnosti krajů.

Přikryl, J.: Organizační struktura krajských úřadů krajů ČR.

Přikryl, J.: Zhodnocení strategických dokumentů krajů a práce s nimi.

Přikryl, J.: Zpráva z řízených rozhovorů s představiteli krajů ČR k tématu Budoucnost strategického řízení v krajích ČR.

Přikryl, J.: Zpráva z řízených rozhovorů s představiteli krajů ČR k tématu Budoucnost strategického řízení v krajích ČR. - přílohy